Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Trong các phát biểu sau, phân phát biểu làm sao là mệnh đề toán học?a) Tích hai số thực trái vết là một vài thực âm.b) phần lớn số thoải mái và tự nhiên đều là dương.c) tất cả sự sống ko kể Trái Đấtd) Ngày 1/5 là ngày nước ngoài Lao động.

Bạn đang xem: Toán 10 trang 11


Đề bài

Trong những phát biểu sau, phân phát biểu làm sao là mệnh đề toán học?

a) Tích hai số thực trái dấu là một số trong những thực âm.

b) hầu hết số tự nhiên đều là dương.

c) tất cả sự sống ngoại trừ Trái Đất

d) Ngày 1 tháng 5 là ngày nước ngoài Lao động.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Mệnh đề toán học là 1 trong phát biểu, một xác định (có thể đúng hoặc sai) về một sự khiếu nại trong toán học.

Xem thêm: Thi tốt nghiệp thpt 2023: đề toán lớp 12 2023, đề khảo sát lần 3 toán 12 năm 2023


a) tuyên bố “Tích nhì số thực trái vết là một số thực âm” là 1 trong mệnh đề toán học.

b) tuyên bố “Mọi số tự nhiên đều là dương” là 1 trong những mệnh đề toán học.

c) phát biểu “Có sự sống quanh đó Trái Đất” không là một trong mệnh đề toán học tập (vì không liên quan đến sự kiện Toán học nào).

d) tuyên bố “Ngày 01/05 là ngày quốc tế Lao động” không là một trong mệnh đề toán học (vì không tương quan đến sự kiện Toán học tập nào).


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 tham gia ngay group phân tách sẻ, thảo luận tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.