Cho tam giác ABC có AB = 3,5;AC = 7,5 A = 135 Tính độ nhiều năm cạnh BC và bán kính R của con đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bạn đang xem: Toán 10 trang 71


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Đề bài

Cho tam giác ABC tất cả (AB = 3,5;;AC = 7,5;;widehat A = 135^o.) Tính độ lâu năm cạnh BC và nửa đường kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn công dụng đến mặt hàng phần mười).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: Tính BC, bằng phương pháp áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC:

(a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.cos A)

Bước 2: Tính R, dựa vào định lí sin trong tam giác ABC:

(fracBCsin A = 2R Rightarrow R = fracBC2.sin A)


Áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC ta có:

(BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC.AB.cos A)

(eginarrayl Leftrightarrow BC^2 = 7,5^2 + 3,5^2 - 2.7,5.3,5.cos 135^o\ Leftrightarrow BC^2 approx 105,6\ Leftrightarrow BC approx 10,3endarray)

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC ta có: (fracBCsin A = 2R)

( Rightarrow R = fracBC2.sin A = frac10,32.sin 135^o approx 7,3)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

2k8 gia nhập ngay group chia sẻ, điều đình tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Gọi số tự nhiên và thoải mái cần tìm kiếm là (overline abcd ).

- Trường đúng theo 1: (d = 0)

Mỗi phương pháp chọn 3 số còn sót lại (a, b, c) (có xếp trang bị tự ) trong 9 số còn lại (1, 2,...,9) là một chỉnh hòa hợp chập 3 của 9.

Xem thêm: Các dạng toán nâng cao lớp 5 0 bài toán nâng cao lớp 5, 50 bài toán nâng cao lớp 5

Số cách chọn 3 chữ số sót lại là (A_9^3=504)

- Trường hợp 2: (d = 5) .

+ (a e 0,d) phải a gồm 8 cách chọn.

+ (b e a,d) đề nghị b có 8 phương pháp chọn.

+ (c e a,b,d) yêu cầu c bao gồm 7 biện pháp chọn.

Vậy có: 504+ 8.8.7= 952 số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 5 mà mỗi số bao gồm bốn chữ số không giống nhau.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 thâm nhập ngay group phân chia sẻ, điều đình tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.