01 Đề bài:

Bài tập

Bài tập 2.15 trang 55 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: khẳng định công bội, số hạng sản phẩm công nghệ 5, số hạng tổng thể và số hạng sản phẩm 100 của mỗi cấp số nhân sau:

a) 1, 4, 16, ...;

b) $2, -frac12,frac18,..$


Bạn đang xem: Toán 11 2.15

a) Ta có: 4 : 1 = 4, 16 : 4 = 4

Do đó công bội q = 4

Số hạng tổng quát: $u_n=4^n-1$

Số hạng thứ 5: $u_5=4^5-1=256$

Số hạng máy 100: $u_100=4^100-1=4.017 imes 10^59$

b) Ta có: $(-frac12):2=-frac14;frac18:(-frac12)=-frac14$

Do kia công bội $q = -frac14$

Số hạng tổng quát: $u_n=2 imes (-frac14)^n-1$

Số hạng thứ 5: $u_5=2 imes (-frac14)^5-1=frac1128$

Số hạng đồ vật 100: $u_100=2 imes (-frac14)^100-1=-4.978 imes 10^-60$


Giải chăm đề toán 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề ngữ văn 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề đồ lí 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề chất hóa học 11 kết nối tri thức
Giải siêng đề sinh học tập 11 liên kết tri thức

Giải chăm đề tởm tế điều khoản 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề lịch sử vẻ vang 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề địa lí 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề mĩ thuật 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề âm nhạc 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề công nghệ chăn nuôi 11 kết nối tri thức

Giải siêng đề công nghệ cơ khí 11 liên kết tri thức
Giải siêng đề tin học 11 kim chỉ nan Khoa học máy tính kết nối tri thức
Giải chuyên đề tin học 11 định hướng Tin học tập ứng dụng kết nối tri thức
Giải chăm đề quốc phòng bình yên 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề chuyển động trải nghiệm hướng nghiệp 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 kết nối tri thức
Đề thi ngữ văn 11 kết nối tri thức
Đề thi thiết bị lí 11 liên kết tri thức
Đề thi sinh học tập 11 kết nối tri thức
Đề thi chất hóa học 11 liên kết tri thức
Đề thi lịch sử hào hùng 11 liên kết tri thức
Đề thi địa lí 11 liên kết tri thức
Đề thi gớm tế luật pháp 11 kết nối tri thức
Đề thi technology cơ khí 11 kết nối tri thức
Đề thi technology chăn nuôi 11 liên kết tri thức
Đề thi tin học vận dụng 11 liên kết tri thức
Đề thi khoa học máy tính xách tay 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi ngữ văn 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi đồ gia dụng lí 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi sinh học 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi chất hóa học 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi lịch sử dân tộc 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi địa lí 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi ghê tế quy định 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán 11 Cánh diều

Xem thêm: Giải Toán 10 Toán Cánh Diều ), Toán 10, Giải Toán Lớp 10 Cánh Diều

Đề thi ngữ văn 11 Cánh diều
Đề thi đồ dùng lí 11 Cánh diều
Đề thi sinh học 11 Cánh diều
Đề thi hóa học 11 Cánh diều
Đề thi lịch sử hào hùng 11 Cánh diều
Đề thi địa lí 11 Cánh diều
Đề thi tởm tế lao lý 11 Cánh diều
Đề thi technology cơ khí 11 Cánh diều
Đề thi technology chăn nuôi 11 Cánh diều
Đề thi tin học ứng dụng 11 Cánh diều
Đề thi khoa học máy tính 11 Cánh diều

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người dùng Thêm người dùng Thành viên trong nhóm bong khỏi nhóm ngăn contact_settings vứt chặn contact_settings
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
chuyên đề tiếp thu kiến thức Toán 11 - Kết nối tri thức Chuyên đề tiếp thu kiến thức Toán 11 - Kết nối trí thức Bài 10. Vấn đề tìm lối đi tối ưu trong một vài ngôi trường hợp dễ dàng và đơn giản Chuyên đề học tập Toán 11 kết nối tri thức Bài 10. Câu hỏi tìm lối đi tối ưu vào một vài trường hợp dễ dàng và đơn giản Chuyên đề học tập Toán 11 kết nối tri thức
(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + toancapba.com" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK đồ vật lí 12 toancapba.com


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như những anh, chị, em vẫn biết, Đại Sảnh thành thân được xuất hiện thêm nhằm giao hàng nhu cầu giao lưu, trò chuyện của những anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một vài thành viên quậy phá làm cho phá hư mất không gian vui vẻ.
Vì vậy, bài bác tập 365 tổ chức cuộc thi vừa nhằm tìm trưởng nhóm làm chủ Đại sảnh vừa để mở rộng cộng đồng, search kiếm thêm những người chúng ta mới, những mẩu truyện mới!
Trên năng lượng điện thoại, click chuột biểu tượng tía gạch ngang góc trên bên cần màn hình, rồi bấm chuột biểu tượng Avatar