Cầu thang xương cá là dạng bậc thang có hình dáng tương tư tựa như những đốt xương cá, thường sẽ có những bậc thang với khoảng mở lớn, tạo được sự thanh thanh và thoáng rộng cho không gian sông. Vào Hình 4.55, phần mép của từng bậc thang, nằm ở tường tuy vậy song cùng với nhau. Hãy giải thích tại sao.

Bạn đang xem: Toán 11 4.21


Đề bài

Trong không khí cho cha mặt phẳng phân minh (P), (Q), (R). Những mệnh đề làm sao sau đó là đúng?

a) giả dụ (P) cất một mặt đường thẳng tuy vậy song với (Q) thì (P) tuy vậy song cùng với (Q)

b) trường hợp (P) chứa hai đường thẳng song song với (Q) thì (P) tuy vậy song với (Q)

c) trường hợp (P) với (Q) tuy vậy song với (R) thì (P) tuy vậy song cùng với (Q)

d) giả dụ (P) (Q) cắt (R) thì (P) (Q) tuy vậy song với nhau.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Nếu phương diện phẳng (α)">(α) chứa hai đường thẳng giảm nhau và hai đường thẳng này song song với mặt phẳng phẳng (β)">(β) thì (α)">(α) và (β)">(β) song tuy nhiên với nhau.

- giả dụ một khía cạnh phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng giảm mặt phẳng kia với hai giao tuyến song song với nhau.


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group dành cho 2K8 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện Loigiaihay.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

01 Đề bài:

Bài tập

Bài tập 4.21 trang 93 sgk Toán 11 tập 1 KNTT:Trong không khí cho cha mặt phẳng phân biệt(P),(Q),(R).Những mệnh đề nào sau đó là đúng?

a) Nếu(P)chứa một mặt đường thẳng song song với(Q)thì(P)song song với(Q)

b) Nếu(P) chứa hai đường thẳng tuy vậy song với(Q)thì(P)song tuy vậy với(Q).

Xem thêm: Bài 2 Trang 60 Sgk Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo Trang 60 Sgk Toán 11 Tập 1

c) Nếu(P) và(Q)song tuy vậy với(R)thì(P)song tuy nhiên với(Q)

d) Nếu(P)và(Q)cắt(R)thì(P)và(Q)song tuy nhiên với nhau.


a) Mệnh đề a) là mệnh đề sai vày hai khía cạnh phẳng (P) và (Q) rất có thể cắt nhau theo giao đường b tuy nhiên song với con đường thẳng a phía trong (P).

*

b) Mệnh đề b) là mệnh đề sai vì thiếu đk hai mặt đường thẳng đó bắt buộc cắt nhau.

c) Mệnh đề c) là mệnh đề đúng vày (P) và (Q) là hai mặt phẳng khác nhau cùng song song với phương diện phẳng thứ cha là phương diện phẳng (R) thì (P) cùng (Q) tuy nhiên song cùng với nhau.

d) Mệnh đề d) là mệnh đề sai do (P) cùng (Q) cắt (R) thì (P) cùng (Q) rất có thể cắt nhau.

*


Giải chuyên đề toán 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề ngữ văn 11 liên kết tri thức
Giải siêng đề thứ lí 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề chất hóa học 11 kết nối tri thức
Giải siêng đề sinh học tập 11 kết nối tri thức

Giải siêng đề ghê tế luật pháp 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề lịch sử dân tộc 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề địa lí 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề mĩ thuật 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề âm thanh 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề technology chăn nuôi 11 kết nối tri thức

Giải chuyên đề công nghệ cơ khí 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề tin học tập 11 triết lý Khoa học laptop kết nối tri thức
Giải chăm đề tin học 11 định hướng Tin học ứng dụng kết nối tri thức
Giải siêng đề quốc phòng bình an 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề vận động trải nghiệm hướng nghiệp 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 liên kết tri thức
Đề thi ngữ văn 11 kết nối tri thức
Đề thi thứ lí 11 liên kết tri thức
Đề thi sinh học 11 kết nối tri thức
Đề thi hóa học 11 liên kết tri thức
Đề thi lịch sử 11 kết nối tri thức
Đề thi địa lí 11 kết nối tri thức
Đề thi tởm tế quy định 11 liên kết tri thức
Đề thi technology cơ khí 11 liên kết tri thức
Đề thi technology chăn nuôi 11 kết nối tri thức
Đề thi tin học áp dụng 11 liên kết tri thức
Đề thi khoa học máy tính xách tay 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi đồ dùng lí 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi sinh học 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi chất hóa học 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi lịch sử hào hùng 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi địa lí 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi gớm tế quy định 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán 11 Cánh diều
Đề thi ngữ văn 11 Cánh diều
Đề thi thiết bị lí 11 Cánh diều
Đề thi sinh học tập 11 Cánh diều
Đề thi hóa học 11 Cánh diều
Đề thi lịch sử dân tộc 11 Cánh diều
Đề thi địa lí 11 Cánh diều
Đề thi tởm tế luật pháp 11 Cánh diều
Đề thi công nghệ cơ khí 11 Cánh diều
Đề thi công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều
Đề thi tin học ứng dụng 11 Cánh diều
Đề thi khoa học laptop 11 Cánh diều