Tìm giới hạn của các dãy số cho bởia) (u_n = fracn^2 + 12n - 1) b) (v_n = sqrt 2n^2 + 1 - n)


Đề bài

Tìm giới hạn của các dãy số mang lại bởi

a) (u_n = fracn^2 + 12n - 1)

b) (v_n = sqrt 2n^2 + 1 - n)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a, chia cả tử và mẫu đến (x^n), cùng với n là bạc tình cao nhất.

Bạn đang xem: Toán 11 5.3

b, Nhân với biểu thức phối hợp (left( sqrt A - B ight).left( sqrt A + B ight) = A - B^2).


a) (mathop limlimits_n o + infty  u_n; = mathop limlimits_n o + infty  fracn^2 + 12n - 1; = mathop limlimits_n o + infty  frac1 + frac1n^2frac2n - frac1n^2)

Ta có: (mathop limlimits_n o + infty  left( 1 + frac1n^2 ight); = 1,;mathop limlimits_n o + infty  left( frac2n - frac1n^2 ight); = 0)

Suy ra (u_n; = + infty )

b) (v_n; = sqrt 2n^2 + 1 - n; = frac2n^2 + 1 - n^2sqrt 2n^2 + 1 + n ; = fracn^2 + 1n^2left( sqrt frac2n^2 + frac1n^4 + frac1n ight) = frac1 + frac1n^2sqrt frac2n^2 + frac1n^4 + frac1n ;; = + infty )


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2K7 tham gia ngay group nhằm nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, hiệp thương học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm: Toán 12 Đường Tiệm Cận Lớp 12 (Hay, Chi Tiết), Lý Thuyết Đường Tiệm Cận Lớp 12 (Hay, Chi Tiết)

Bảng 5.12 thống kê hiệu quả điều tra thời gian sử dụng mạng internet trong một tuần của 32 nhân viên văn phòng.


Đề bài

Bảng 5.12 thống kê tác dụng điều tra thời hạn sử dụng internet trong một tuần của 32 nhân viên cấp dưới văn phòng. Ước tính thời hạn sử dụng internet trung bình của 32 bạn được điều tra.

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


*

Thời gian sử dụng Internet vừa phải của mẫu số liệu đã cho là:

(mathop xlimits^\_ = frac39532 = 12,34)

Vậy thời hạn sử dụng internet trung bình của 32 bạn được khảo sát là 12,34 giờ.