{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}

Bạn đang xem: Toán 11 6.20


{{ u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title) }}
Tôi:
*

{{ name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user }}
*

{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}

*
{{g.username}} (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người dùng Thêm người dùng Thành viên trong nhóm Rời khỏi nhóm Chặn {{contact_settings}} Bỏ chặn {{contact_settings}}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title) }}

Xem thêm: Giải Toán 10 Trang 11 Toán 10, Giải Toán 10 Trang 11 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

{{ u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title) }}
SGK Toán 11 - Kết nối tri thức SGK Toán 11 - Kết nối tri thức Bài 21. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit Toán 11 Kết nối tri thức Bài 21. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit Toán 11 Kết nối tri thức
{{(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)}}

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + baitap365" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK Vật lí 12 baitap365


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="{{get
Link(item)}}" title="{{item.title}}" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > {{item.title}}
Như các anh, chị, em đã biết, Đại Sảnh Kết Giao được mở ra nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu, trò chuyện của các anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên quậy phá làm phá hỏng mất không khí vui vẻ.
Vì vậy, Bài tập 365 tổ chức cuộc thi vừa để tìm trưởng nhóm quản lý Đại Sảnh vừa để mở rộng cộng đồng, tìm kiếm thêm các người bạn mới, những câu chuyện mới!
Trên điện thoại, bấm vào biểu tượng ba gạch ngang góc trên bên phải màn hình, rồi bấm vào biểu tượng Avatar

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a)

 \(\begin{array}{l}{3^{x - 1}} = 27\\ \Leftrightarrow {3^{x - 1}} = {3^3}\\ \Leftrightarrow x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 4\end{array}\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 4.

b)

\(\begin{array}{l}{100^{2{x^2} - 3}} = 0,{1^{2{x^2} - 18}}\\ \Leftrightarrow {\left( {{{10}^2}} \right)^{2{x^2} - 3}} = {\left( {{{10}^{ - 1}}} \right)^{2{x^2} - 18}}\\ \Leftrightarrow {10^{4{x^2} - 6}} = {10^{ - 2{x^2} + 18}}\\ \Leftrightarrow 4{x^2} - 6 = - 2{x^2} + 18\\ \Leftrightarrow 6{x^2} = 24 \Leftrightarrow {x^2} = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2\end{array}\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \left\{ { - 2;2} \right\}\)

c) \(\sqrt 3 {e^{3x}} = 1 \Leftrightarrow {e^{3x}} = \frac{{\sqrt 3 }}{3} \Leftrightarrow 3x = \ln \frac{{\sqrt 3 }}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}\ln \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x = \frac{1}{3}\ln \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

d) \({5^x} = {3^{2x - 1}}\)

Loogarit cơ số 3 hai vế ta có \({\log _3}{5^x} = {\log _3}{3^{2x - 1}} \Leftrightarrow x{\log _3}5 = 2x - 1 \Leftrightarrow x\left( {{{\log }_3}5 - 2} \right) = - 1 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{{{{\log }_3}5 - 2}}\)