Nếu hàm số (y=f(x)) xác minh tại (x=x_0) thì (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)).

Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 132

Nếu giới hạn hàm số bao gồm dạng vô định, tìm bí quyết khử dạng vô định.

Lời giải đưa ra tiết:

(undersetx ightarrow -3lim) (dfracx^2 -1x+1) ( = dfracmathop lim limits_x o - 3 left( x^2 - 1 ight)mathop lim limits_x o - 3 left( x + 1 ight) ) (= dfracmathop lim limits_x o - 3 x^2 - mathop lim limits_x o - 3 1mathop lim limits_x o - 3 x + mathop lim limits_x o - 3 1) = (dfrac(-3)^2-1-3 +1 = -4).


LG b

(undersetx ightarrow -2lim) (dfrac4-x^2x + 2);

Lời giải đưa ra tiết:

(undersetx ightarrow -2lim) (dfrac4-x^2x + 2) = (undersetx ightarrow -2lim) (dfrac (2-x)(2+x)x + 2) = (undersetx ightarrow -2lim (2-x) =2-(-2)= 4)


LG c

(undersetx ightarrow 6lim) (dfracsqrtx + 3-3x-6)

Lời giải bỏ ra tiết:

(undersetx ightarrow 6lim) (dfracsqrtx + 3-3x-6) = (undersetx ightarrow 6limdfrac(sqrtx + 3-3)(sqrtx + 3+3 )(x-6) (sqrtx + 3+3 )) = (undersetx ightarrow 6lim) (dfracx +3-9(x-6) (sqrtx + 3+3 )) ( = mathop lim limits_x o 6 dfracx - 6left( x - 6 ight)left( sqrt x + 3 + 3 ight) ) (= mathop lim limits_x o 6 dfrac1sqrt x + 3 + 3 ) (= dfrac1mathop lim limits_x o 6 left( sqrt x + 3 + 3 ight) ) (= dfrac1mathop lim limits_x o 6 left( sqrt x + 3 ight) + 3 ) (= dfrac1sqrt 6 + 3 + 3)= (dfrac16).


LG d

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2x-64-x)

Lời giải đưa ra tiết:

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2x-64-x) ( = mathop lim limits_x o + infty dfracxleft( 2 - dfrac6x ight)xleft( dfrac4x - 1 ight) ) (= mathop lim limits_x o + infty dfrac2 - dfrac6xdfrac4x - 1 ) (= dfrac2 - mathop lim limits_x o + infty dfrac6xmathop lim limits_x o + infty dfrac4x - 1 ) (= dfrac2 - 00 - 1) ( = -2)


LG e

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac17x^2+1)

Lời giải đưa ra tiết:

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac17x^2+1 = 0) vì:

(undersetx ightarrow +infty lim) ((x^2+ 1) =) (undersetx ightarrow +infty lim x^2( 1 + dfrac1x^2) = +∞)

Cách khác:

(mathop lim limits_x o + infty dfrac17x^2 + 1) ( = mathop lim limits_x o + infty dfracx^2.dfrac17x^2x^2.left( 1 + dfrac1x^2 ight) ) (= mathop lim limits_x o + infty dfracdfrac17x^21 + dfrac1x^2 ) (= dfracmathop lim limits_x o + infty dfrac17x^21 + mathop lim limits_x o + infty dfrac1x^2 ) (= dfrac01 + 0 = 0)


LG f

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac-2x^2+x -13 +x)

Lời giải đưa ra tiết:

(undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac-2x^2+x -13 +x) (= mathop lim limits_x o + infty dfracx^2left( - 2 + dfrac1x - dfrac1x^2 ight)x^2left( dfrac3x^2 + dfrac1x ight)) (=undersetx ightarrow +infty limdfrac-2+dfrac1x -dfrac1x^2dfrac3x^2 +dfrac1x )

Vì (mathop lim limits_x o + infty left( dfrac3x^2 + dfrac1x ight) = 0); (dfrac3x^2 + dfrac1x>0) lúc (x o + infty)

và (mathop lim limits_x o + infty left( - 2 + dfrac1x - dfrac1x^2 ight) ) (= - 2 + mathop lim limits_x o + infty dfrac1x - mathop lim limits_x o + infty dfrac1x^2) ( = - 2 + 0 - 0 = - 2

Các bạn học sinh lớp 11A1 vấn đáp 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Tác dụng được thống kê sinh sống bảng sau:


Tổng vừa lòng đề thi học tập kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng sủa tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh


hoạt động 2

Các bạn học viên lớp 11A1 trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Công dụng được thống kê nghỉ ngơi bảng sau:

*

a) Tính giá chỉ trị thay mặt (c_i,1 le i le 5), của từng team số liệu.

b) Tính (n_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_5).

c) Tính (ar x = fracn_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_540).

Phương pháp giải:

Thay các giá trị vào công thức đề bài bác cho.

Lời giải chi tiết:

a)

(eginarraylc_1 = frac16 + 212 = 18,5;c_2 = frac21 + 262 = 23,5;c_3 = frac26 + 312 = 28,5;\c_4 = frac31 + 362 = 33,5;c_3 = frac36 + 412 = 38,5endarray)

b) (n_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_5 = 4.18,5 + 6.23,5 + 8.28,5 + 18.33,5 + 4.38,5 = 1200).

Xem thêm: Thi tốt nghiệp thpt 2023: đề toán lớp 12 2023, đề khảo sát lần 3 toán 12 năm 2023

c) (ar x = fracn_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_540 = frac120040 = 30).


thực hành thực tế 2

Hãy mong lượng vừa phải số câu vấn đáp đúng của các học viên lớp 11A1 trong hoạt động 2.

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính số mức độ vừa phải của mẫu số liệu ghép nhóm:

(ar x = fracn_1c_1 + n_2c_2 + ... + n_kc_kn).

Lời giải đưa ra tiết:

(ar x = fracn_1c_1 + n_2c_2 + n_3c_3 + n_4c_4 + n_5c_540 = frac120040 = 30)

Vậy số câu trả lời đúng của các học viên lớp 11A1 là 30 câu.


thực hành thực tế 3

Hãy cầu lượng trọng lượng trung bình của học sinh trong lấy một ví dụ 2 sau thời điểm ghép nhóm cùng so sánh kết quả tìm được với cân nặng trung bình của mẫu mã số liệu gốc.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính số vừa phải của mẫu mã số liệu ghép nhóm:

(ar x = fracn_1c_1 + n_2c_2 + ... + n_kc_kn).

Lời giải bỏ ra tiết:

Cân nặng trung bình của học sinh sau lúc ghép đội là:

(ar x = frac4.47 + 5.51 + 7.55 + 7.59 + 5.6328 = 55,6left( kg ight))

Cân nặng vừa đủ của học sinh của chủng loại số liệu cội là:

(ar x = 56left( kg ight))

Vậy giá trị cầu lượng trọng lượng trung bình của học viên sau khi ghép nhóm giao động bằng khối lượng trung bình của học viên của mẫu số liệu gốc.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Chân trời trí tuệ sáng tạo - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

2K7 gia nhập ngay group để nhận thông tin thi cử, tư liệu miễn phí, thương lượng học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.