trình làng bài bác test tư liệu khóa học cung cấp

Bạn đang xem: Toán 11 trang 163

*

Bài giải:

*

(Đạo hàm của hàm hợp với u = 2 – 5x – x2và y = √u)

*

*

*

*


CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Hệ thống được kiến thiết và quản lý và vận hành bởi Novaedu - Đơn vị bao gồm thức sát cánh đồng hành cùng với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo trong việc thực thi đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho năm 2025" (Đề án 1665) của Thủ tướng chính phủ. Novaedu cũng là đơn vị thứ nhất và nhất được bộ GD&ĐT phê duyệt tiến hành chương trình "Kỹ năng toàn diện - gốc rễ cốt lõi nhằm khởi nghiệp thành công" giành cho HSSV, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

(eqalign& mathop lim limits_x o 2^ + 2x + 1 over x - 2 = + infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o 2^ + left( 2x + 1 ight) = 5,cr &mathop lim limits_x o 2^ + left( x - 2 ight) = 0, ext và ,x - 2 > 0,forall x > 2 cr )


LG b

(mathop lim limits_x o 2^ - 2x + 1 over x - 2)

Lời giải chi tiết:

(eqalign{& mathop lim limits_x o 2^ - 2x + 1 over x - 2 = - infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o 2^ - left( 2x + 1 ight) = 5,cr &mathop lim limits_x o 2^ - left( x - 2 ight) = 0, ext và ,x - 2

LG c

(mathop lim limits_x o 0 left( 1 over x - 1 over x^2 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& mathop lim limits_x o 0 left( 1 over x - 1 over x^2 ight) = mathop lim limits_x o 0 x - 1 over x^2 = - infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o 0 left( x - 1 ight) = - 1 0;forall x e 0. cr )


LG d

(mathop lim limits_x o 2^ - left( 1 over x - 2 - 1 over x^2 - 4 ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign{& mathop lim limits_x o 2^ - left( 1 over x - 2 - 1 over x^2 - 4 ight) cr &= mathop lim limits_x o 2^ - x + 2 - 1 over x^2 - 4 = mathop lim limits_x o 2^ - x + 1 over x^2 - 4 cr &= - infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o 2^ - left( x + 1 ight) = 3,cr &mathop lim limits_x o 2^ - left( x^2 - 4 ight) = 0, ext và ,x^2 - 4

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*


2K7 tham gia ngay group nhằm nhận tin tức thi cử, tài liệu miễn phí, bàn bạc học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại Số Lớp 11 Quy Tắc Đếm Lý Thuyết Và Bài Tập
× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
nhờ cất hộ Hủy quăng quật


Liên hệ cơ chế
*
*