Sử dụng bí quyết tính đạo hàm của hàm hợp so với hàm số lũy thừa: (left( u^alpha ight)" = alpha .u^alpha - 1.u".)

Lời giải đưa ra tiết:

(y^"=dfrac13left ( 2x^2 -x+1 ight )^"left (2x^2-x+1 ight )^frac13-1)

( = dfrac13left( 4x - 1 ight).left( 2x^2 - x + 1 ight)^ - frac23)


LG b

b) (y= left ( 4-x-x^2 ight )^frac14);

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp so với hàm số lũy thừa: (left( u^alpha ight)" = alpha .u^alpha - 1.u".)

Lời giải đưa ra tiết:

(y^"=dfrac14left ( 4-x-x^2 ight )^"left ( 4-x-x^2 ight )^frac14-1)

= (dfrac14left ( -2x-1 ight )left ( 4-x-x^2 ight )^frac-34).

Bạn đang xem: Toán 12 61


LG c

c) (y= left ( 3x+1 ight )^fracpi 2);

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính đạo hàm của hàm hợp đối với hàm số lũy thừa: (left( u^alpha ight)" = alpha .u^alpha - 1.u".)

Lời giải bỏ ra tiết:

(y^")= (dfracpi 2left ( 3x+1 ight )^"left ( 3x+1 ight )^fracpi 2-1)

= (dfrac3pi 2left ( 3x+1 ight )^fracpi 2-1).


LG d

d) (y= left ( 5-x ight )^sqrt3).

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính đạo hàm của hàm hợp đối với hàm số lũy thừa: (left( u^alpha ight)" = alpha .u^alpha - 1.u".)

Lời giải đưa ra tiết:

(y^")= (sqrt3left ( 5-x ight )^"left ( 5-x ight )^sqrt3-1)

= (-sqrt3left ( 5-x ight )^sqrt3-1).

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Bước 2: Tính y", tìm những điểm nhưng mà tại đó bao gồm y" bằng 0 hoặc ko xác định, xét vết y" và suy ra các chiều thay đổi thiên của hàm số. Tìm các cực trị, các giới hạn trên vô rất và những đường tiệm cận để lập BBT của thiết bị thị hàm số.

Bước 3: Dựa vào bảng trở nên thiên và những yếu tố khẳng định ở trên nhằm vẽ đồ vật thị hàm số.

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số (y=x^4over3)

*) Tập xác định: (D=(0;+infty )).

+) Sự thay đổi thiên:

Ta có: (y" = displaystyle4 over 3.x^1 over 3>0,forall x>0 )

- Hàm số đồng đổi mới trên khoảng chừng ((0;+infty))

- số lượng giới hạn đặc biệt: (mathop lim limits_x o + infty y = + infty ).

Xem thêm: Giải bài tập sgk 12 toán - hướng dẫn giải bài tập toán 12 đầy đủ, chính xác

- Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận.

- Bảng vươn lên là thiên

*

*) Đồ thị: Đồ thị hàm số qua ((1;1)), ((2; oot 3 of 2^4 )).

*


LG b

b) (y=x^-3).

Lời giải chi tiết:

Hàm số (y = x^ - 3)

*) Tập xác định: (D=mathbb ℝ ackslash m 0 ).

*) Sự biến thiên:

Ta có: (y" = - 3x^ - 4 và mathop lim limits_x o 0^ + y = + infty cr & mathop lim limits_x o 0^ - y = - infty cr & mathop lim limits_x o pm infty y = 0 cr })

- Đồ thị hàm số nhận trục tung làm cho tiệm cận đứng, trục hoành làm cho tiệm cận ngang.

- Bảng phát triển thành thiên

*

*) Đồ thị:

Đồ thị qua ((-1;-1)), ((1;1)), (left( 2;dfrac18 ight)), (left( -2;dfrac-18 ight)).

Hàm số đã cho rằng hàm số lẻ bắt buộc đồ thị gồm tâm đối xứng là nơi bắt đầu tọa độ.

*

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 37 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.