Vậy hàm số (y =log_3(x^2 - 2x)) có tập xác minh là (D=(-∞; 0) ∪ (2;+∞)).

Bạn đang xem: Toán 12 77


LG c

c) (y=log_frac15left ( x^2 -4x+3 ight ));

Phương pháp giải:

Hàm số (y = log _af left( x ight) ,,left( {0 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (y=log_frac15left ( x^2 -4x+3 ight )) khẳng định khi và chỉ còn khi

(x^2 - 4x + 3 > 0 Leftrightarrow left< eginarraylx > 3\x endarray ight.)

Vậy hàm số (y= log_frac15left ( x^2 -4x+3 ight )) có tập xác minh là (D=(-∞; 1) ∪ (3;+∞)).


LG d

d) (y= log_0,4dfrac3x+21-x).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = log _af left( x ight) ,,left( {0 0).

Lời giải chi tiết:

Hàm số (y= log_0,4dfrac3x+21-x) xác minh khi còn chỉ khi:

(dfrac3x+21-x > 0)

(Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarrayl3x + 2 > 0\1 - x > 0endarray ight.\left{ eginarrayl3x + 2 1 - x endarray ight.endarray ight. )(Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx > - frac23\x endarray ight.\left eginarraylx x > 1endarray ight.left( VN ight)endarray ight. )(Leftrightarrow - frac23

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*


*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gởi Hủy bỏ


Liên hệ chính sách
DMCA.com Protection Status- Tính những giới hạn sệt biệt: số lượng giới hạn tại vô cực và giới hạn tại những điểm nhưng hàm số ko xác định.

- Tìm những tiệm cận của thiết bị thị hàm số (nếu có).

- Lập bảng vươn lên là thiên.

Bước 3: Đồ thị.

- tìm kiếm giao điểm của thứ thị hàm số với những trục tọa độ (nếu có).

- Vẽ vật dụng thị hàm số dựa vào các yếu tố làm việc trên.

Lời giải đưa ra tiết:

Đồ thị hàm số (y = 4^x) 

*) Tập xác định: (mathbb R)

*) Sự trở nên thiên:

(y" = 4^xln 4 > 0,forall x in mathbb R)

- Hàm số đồng phát triển thành trên (mathbb R)

- giới hạn đặc biệt:

(eqalign& mathop lim limits_x o - infty y = 0 cr & mathop lim limits_x o + infty y = + infty cr )

Tiệm cận ngang: (y=0).

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Khảo Sát Lớp 12 Toán 12 Cuối Năm 2023, Đề Thi Khảo Sát+Môn Toán+Lớp 12

- Bảng trở thành thiên:

*

Đồ thị:

Đồ thị nằm trọn vẹn phía bên trên trục hoành, giảm trục tung trên điểm ((0;1)), đi qua điểm ((1;4)) với qua các điểm ((dfrac12; 2)), ((-dfrac12; dfrac12)), ((-1; dfrac14)).

*


LG b

b) (y= left ( dfrac14 ight )^x).

Phương pháp giải:

Các bước khảo sát và vẽ thiết bị thị hàm số:

Bước 1: Tập xác định.

Bước 2: Sự trở thành thiên.

- Tính (y"), tìm các điểm cơ mà tại đó (y") bằng 0 hoặc không xác định.

- Xét dấu (y") và suy ra những khoảng đối kháng điệu của đồ thị hàm số.

- Tính các giới hạn quánh biệt: giới hạn tại vô cực và giới hạn tại những điểm mà lại hàm số ko xác định.

- Tìm những tiệm cận của trang bị thị hàm số (nếu có).

- Lập bảng trở thành thiên.

Bước 3: Đồ thị.

- tìm giao điểm của thiết bị thị hàm số với những trục tọa độ (nếu có).

- Vẽ đồ gia dụng thị hàm số phụ thuộc các yếu tố sinh sống trên.

Lời giải đưa ra tiết:

Đồ thị hàm số (y=left ( dfrac14 ight )^x) 

*) Tập xác định: (mathbb R)

*) Sự trở nên thiên:

(y" = left( dfrac14 ight)^x.ln left( dfrac14 ight) )(= - left( dfrac14 ight)^xln 4 và mathop lim limits_x o - infty y = + infty cr & mathop lim limits_x o + infty y = 0 cr )

Tiệm cận ngang (y=0)

- Bảng phát triển thành thiên:

*

*) Đồ thị:

Đồ thị hàm số nằm trọn vẹn về phía bên trên trục hoành, giảm trục tung tại điểm ((0; 1),) trải qua điểm ((1; dfrac14)) và qua các điểm ((-dfrac12; 2), (-1;4).)