trình làng bài bác test tư liệu khóa đào tạo và huấn luyện cung ứng

Bạn đang xem: Toán 12 bài 3 trang 68

*

" data-position="bottom" id="navbar" class="navbar-collapse collapse" aria-expanded="false" style="height: 1px;"> // reviews // hệ thống bài thử nghiệm // // tài liệu // khóa đào tạo // // // thông tin hỗ trợ

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):Rút gọn biểu thức:

*

Bài giải:

*


Xem thêm: Toán 12 giải tích trang 112 sgk giải tích 12, giải bài 1 trang 112 sgk giải tích 12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Hệ thống được tạo và quản lý và vận hành bởi Novaedu - Đơn vị bao gồm thức sát cánh đồng hành cùng với Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo trong việc thực thi đề án "Hỗ trợ học sinh, sv khởi nghiệp mang lại năm 2025" (Đề án 1665) của Thủ tướng chính phủ. Novaedu cũng là đối kháng vị đầu tiên và tốt nhất được bộ GD&ĐT phê duyệt tiến hành chương trình "Kỹ năng trọn vẹn - căn nguyên cốt lõi nhằm khởi nghiệp thành công" giành cho HSSV, giáo viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn quốc.

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") biết (A = (1; 0; 1), B = (2; 1; 2), D = (1; -1; 1)), (C" (4; 5; -5)). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng những vector bằng nhau.

Hai vector (overrightarrow u left( x_1;y_1;z_1 ight) = overrightarrow v left( x_2;y_2;z_2 ight) Leftrightarrow left{ eginarraylx_1 = x_2\y_1 = y_2\z_1 = z_2endarray ight.)


*

Ta có:

(eqalign{ & overrightarrow AB = left( 1;1;1 ight) cr & overrightarrow A mD = left( 0; - 1;0 ight) cr & overrightarrow BC = overrightarrow A mD Leftrightarrow left{ matrix x_C - 2 = 0 hfill cr y_C - 1 = - 1 hfill cr z_C - 2 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrix x_C = 2 hfill cr y_C = 0 hfill cr z_C = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy (C = (2; 0; 2))

Suy ra (overrightarrow CC" = left( 2;5; - 7 ight))

Từ (overrightarrow AA" = overrightarrow BB" = overrightarrow DD" = overrightarrow CC" = left( 2;5; - 7 ight))

Suy ra (left{ matrixx_A" - 1 = 2 hfill cr y_A" - 0 = 5 hfill cr z_A" - 1 = - 7 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_A" = 3 hfill cr y_A" = 5 hfill cr z_A" = - 6 hfill cr ight.) 

Vậy (A’ (3; 5; -6))

Tương tự 

(eginarraylleft{ eginarraylx_B" - 2 = 2\y_B" - 1 = 5\z_B" - 2 = - 7endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx_B" = 4\y_B" = 6\z_B" = - 5endarray ight. Rightarrow B"left( 4;6; - 5 ight)\left{ eginarraylx_D" - 1 = 2\y_D" + 1 = 5\z_D" - 1 = - 7endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx_D" = 3\y_D" = 4\z_D" = - 6endarray ight. Rightarrow D"left( 3;4; - 6 ight)endarray)