Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Giải bài xích 1 trang 99 SGK Hình học tập 12Giải bài bác 2 trang 99 SGK Hình học 12Giải bài 3 trang 99 SGK Hình học tập 12Giải bài 4 trang 99 SGK Hình học tập 12Giải bài 5 trang 99 SGK Hình học 12Giải bài xích 6 trang 99 SGK Hình học 12Giải bài bác 7 trang 100 SGK Hình học 12Giải bài xích 8 trang 100 SGK Hình học 12Giải bài 9 trang 100 SGK Hình học tập 12Giải bài 10 trang 100 SGK Hình học 12Giải bài bác 11 trang 101 SGK Hình học 12Giải bài xích 12 trang 101 SGK Hình học tập 12Giải bài 13 trang 101 SGK Hình học 12Giải bài 14 trang 101 SGK Hình học tập 12Giải bài bác 15 trang 101 SGK Hình học 12Giải bài 16 trang 102 SGK Hình học 12
Giải toàn cục 16 bài bác tập vào phần Ôn tập thời điểm cuối năm từ trang 99 đến trang 102 SGK Hình học tập 12, giúp học sinh củng cố kiến thức về hình lăng trụ, lăng trụ đều, hình lập phương, mặt cầu, hình nón.

Giải bài bác 1 trang 99 SGK Hình học tập 12

Yêu cầu bài xích toán:

*

Giải đáp:

*

Giải bài xích 2 trang 99 SGK Hình học tập 12

Bài toán:

*

Giải đáp đưa ra tiết:

*
*

Giải bài xích 3 trang 99 SGK Hình học 12

Yêu cầu bài bác tập:

*

Chi huyết lời giải:

*

Giải bài bác 4 trang 99 SGK Hình học 12

Bài tập:

*

Giải đáp chi tiết:

*
*

Giải bài bác 5 trang 99 SGK Hình học 12

Bài toán:

*

Giải toán:

*

Giải bài xích 6 trang 99 SGK Hình học tập 12

Yêu cầu bài tập:

*

Giải đáp bỏ ra tiết:

*

Giải bài 7 trang 100 SGK Hình học 12

Bài toán:

*

Lời giải chi tiết:

*

Giải bài 8 trang 100 SGK Hình học 12

Bài tập:

*

Giải đáp đưa ra tiết:

*
*

Giải bài 9 trang 100 SGK Hình học tập 12

Bài toán:

*

Giải đáp:

*
*

Giải bài bác 10 trang 100 SGK Hình học tập 12

Bài toán:

*

Giải đáp bỏ ra tiết:

*

Giải bài bác 11 trang 101 SGK Hình học tập 12

Bài toán:

*

Giải đáp chi tiết:

*

Giải bài 12 trang 101 SGK Hình học tập 12

Bài tập:

*

Giải đáp chi tiết:

*

Giải bài xích 13 trang 101 SGK Hình học 12

Bài toán:

*

Giải đáp:

*

Giải bài 14 trang 101 SGK Hình học tập 12

Bài toán:

*

Giải đáp bỏ ra tiết:

*

Giải bài bác 15 trang 101 SGK Hình học 12

Bài toán:

*

Giải đáp đưa ra tiết:

*

Giải bài xích 16 trang 102 SGK Hình học 12

Bài toán:

*

Giải đáp đưa ra tiết:

*
*

Tổng kết Ôn tập: Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học tập là 1 phần quan trọng giúp các em học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng đã học tập trong suốt năm học. Hãy cùng mọi người trong nhà ôn lại và sẵn sàng tốt nhất cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới! xung quanh ra, để học giỏi môn Toán 12, các em cũng rất có thể tham khảo Giải Toán 12 trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 SGK Hình họcGiải toán lớp 12 trang 89, 90, 91 SGK Hình Học.