Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Lớp 12 Kết nối trí thức | Giải bài xích tập lớp 12 Kết nối trí thức | Đề thi, trắc nghiệm lớp 12 Kết nối tri thức

Học xuất sắc lớp 12 kết nối tri thức những môn học với rất đầy đủ lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, lý thuyết, trắc nghiệm, đề thi, giáo án lớp 12 Kết nối tri thức được biên soạn công phu, đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Toán 12 kết nối tri thức

Giải bài xích tập SGK, SBT lớp 12 Kết nối tri thức (các môn học)

Xem online sách lớp 12 mới


Đã có phầm mềm Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên game android và i
OS.

*

*

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Sách giáo khoa cùng Sách bài tập Toán 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm được biên soạn bởi đội tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng công ty biên kiêm chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. Văn bản kiến thức trình bày dưới đây:

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1) (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 2) (Cánh Diều)

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.Bài 1. Tính đối kháng điệu của hàm số.Bài 2. Giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số.Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.Bài 4. điều tra khảo sát sự biến hóa thiên cùng vẽ vật dụng thị của hàm số.Bài tập cuối chương I.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Chủ đề 1. Một trong những vấn đề về thuế.

CHƯƠNG II. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ trong KHÔNG GIAN.Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian.Bài 2. Toạ độ của vectơ.Bài 3. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.Bài tập cuối chương II.

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN cho MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.

Xem thêm: Toán lớp 11 bài 4 chân trời sáng tạo (tập 1), toán lớp 11 tập 2 trang 32, 33

Bài 1. Khoảng chừng biến thiên, khoảng tứ phân vị của chủng loại số liệu ghép nhóm.Bài 2. Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.Bài tập cuối chương III.

CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN.Bài 1. Nguyên hàm.Bài 2. Nguyên hàm của một số trong những hàm số sơ cấp.Bài 3. Tích phân.Bài 4. Ứng dụng hình học tập của tích phân.Bài tập cuối chương IV.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Chủ đề 2. Thực hành thực tế tạo đồng hồ thời trang Mặt Trời.

CHƯƠNG V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU vào KHÔNG GIAN.Bài 1. Phương trình khía cạnh phẳng.Bài 2. Phương trình mặt đường thẳng.Bài 3. Phương trình khía cạnh cầu.Bài tập cuối chương V.

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.Bài 1. Phần trăm có điều kiện.Bài 2. Công thức phần trăm toàn phần. Công thức Bayes.Bài tập cuối chương VI.

Khoá học Toán 10 theo chương trình SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

EOsn
YEcj
B.png" alt="*">