Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cần gắng vững, những dạng bài tập có tác dụng xuất hiện tại trong đề thi HK1 Toán học tập 12 chuẩn bị tới


PHẦN 1.

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1. Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số

Điều kiện nhằm hàm số đồng biến, nghịch vươn lên là trên khoảng (left( a;b ight))

+) Để hàm số đồng đổi thay trên khoảng chừng (left( a,b ight)) thì (f"left( x ight) ge 0,forall x in left( a,b ight)).

Bạn đang xem: Toán 12 kì 1

+) Để hàm số nghịch đổi mới trên khoảng tầm (left( a,b ight)) thì (f"left( x ight) le 0,forall x in left( a,b ight).)

2. Cực trị của hàm số

*) nguyên tắc 1: (dựa vào tín hiệu 1)

+) Tính (y")

+) Tìm các điểm cho tới hạn của hàm số. (tại kia (y" = 0) hoặc (y") ko xác định)

+) Lập bảng xét vết (y") và phụ thuộc vào bảng xét dấu và kết luận.

*) luật lệ 2: (dựa vào tín hiệu 2)

+) Tính (f"left( x ight),f""left( x ight)).

+) Giải phương trình (f"left( x ight) = 0) tra cứu nghiệm.

+) nắm nghiệm vừa tra cứu vào (f""left( x ight)) cùng kiểm tra, từ đó suy kết luận.

Xem thêm: Giải Toán 11 Kết Nối Bài 12 Toán 11 Kết Nối Tri Thức Bài 12, Toán 11 Kết Nối Tri Thức Bài 12

3. Giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ tị nhỏ dại nhất của hàm số

Quy tắc tìm kiếm GTLN – GTNN của hàm số:

*) nguyên tắc chung: (Thường sử dụng cho (D) là một trong những khoảng)

- Tính (f"left( x ight)), giải phương trình (f"left( x ight) = 0) tra cứu nghiệm trên (D.)

- Lập BBT cho hàm số trên (D.)

- nhờ vào BBT và tư tưởng từ đó suy ra GTLN, GTNN.

*) phép tắc riêng: (Dùng mang đến (left< a;b ight>)) . Mang lại hàm số (y = fleft( x ight)) khẳng định và liên tiếp trên (left< a;b ight>)

- Tính (f"left( x ight)), giải phương trình (f"left( x ight) = 0) kiếm tìm nghiệm bên trên (left< a,b ight>).

- đưa sử phương trình có những nghiệm (x_1,x_2,... in left< a,b ight>).

- Tính các giá trị (fleft( a ight),fleft( b ight),fleft( x_1 ight),fleft( x_2 ight),...).

- so sánh chúng cùng kết luận.

4. Tiệm cận của thứ thị hàm số

+) Đường trực tiếp (x = a) là TCĐ của thứ thị hàm số (y = fleft( x ight)) nếu tất cả một trong các điều khiếu nại sau:

(mathop lim limits_x o a^ + y = + infty ) hoặc (mathop lim limits_x o a^ + y = - infty ) hoặc(mathop lim limits_x o a^ - y = + infty ) hoặc (mathop lim limits_x o a^ - y = - infty )

+) Đường thẳng (y = b) là TCN của thứ thị hàm số (y = fleft( x ight)) nếu tất cả một trong số điều kiện sau:

(mathop lim limits_x o + infty y = b) hoặc (mathop lim limits_x o - infty y = b)

5. Bảng đổi mới thiên cùng đồ thị hàm số

a) những dạng đồ gia dụng thị hàm số bậc ba (y = ax^3 + bx^2 + cx + d)

*

b) những dạng trang bị thị hàm số bậc tư trùng phương (y = ax^4 + bx^2 + c)

*

c) những dạng vật thị hàm số (y = dfracax + bcx + d)

+) Tập xác định: (D = Rackslash left - dfracdc ight\)

+) Đạo hàm: (y = dfracad - bcleft( cx + d ight)^2)

- giả dụ (ad - bc > 0) hàm số đồng biến chuyển trên từng khoảng tầm xác định. Đồ thị ở góc phần tứ thứ 2 cùng 4