Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


(eginarrayl ext Đặt,log _35 = alpha ;;;log _74 = eta .\3^alpha = 3^log _35 = 5 > 3^1 Rightarrow alpha > 1;left( ext Vì, 3 > 1 ight).\7^eta = 7^log _74 = 4 1} ight).\ ext Do đó, alpha > eta .endarray)

Cách khác:

Ta có: (log _35 > log _33 = 1;) (log _74 1 > log _74) hay (log _35 > log _74).

Bạn đang xem: Toán 12 logarit trang 68


LG b

b) (log_0,32) cùng (log_53);

Phương pháp giải:

Sử dụng đối chiếu bắc cầu, so sánh với (0)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarray*20l ext Đặt,log _0,32 = alpha ;;kern 1pt ;kern 1pt log _53 = eta .\{0,3^alpha = 0,3^log _0,32 = 2 > 0,3^0 Rightarrow alpha 5^eta = 5^log _53 = 3 > 3^0 Rightarrow eta > 0;kern 1pt left( ext Vì, ;3 > 1 ight).\ ext Do đó, alpha endarray)

Cách khác:

Ta có: (log _0,32 log _51 = 0) (vì (5 > 1)).

Do đó (log _0,32

LG c

c) (log _210) cùng (log_530).

Xem thêm: Toán lớp 10 kết nối tri thức bài 4, toán học lớp 10

Phương pháp giải:

Sử dụng so sánh bắc cầu, đối chiếu với (3)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl ext Đặt,log _210 = alpha ;;;log _530 = eta .\2^alpha = 2^log _210 = 10 > 2^3 Rightarrow alpha > 3;left( ext Vì, 2 > 1 ight).\5^eta = 5^log _530 = 30 1 ight).\ ext Do đó, alpha > eta .endarray)

Cách khác:

Ta có: (log _210 > log _28 = log _2left( 2^3 ight) = 3)

Lại có (log _530 3 > log _350) xuất xắc (log _210 > log _350).

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 37 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.