Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


thắc mắc 1 trang 43 SGK Hình học tập 12

Tìm tập phù hợp tâm các mặt cầu luôn luôn trải qua hai điểm cố định và thắt chặt A cùng B cho trước...

Bạn đang xem: Toán 12 mặt cầu lý thuyết

Xem giải thuật


thắc mắc 2 trang 45 SGK Hình học 12

Hãy xác định đường tròn giao tuyến đường của mặt ước S(O; r)...

Xem giải mã


câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ngoại tiếp phương diện cầu bán kính r đến trước...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 48 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ gồm cạnh bởi a. Hãy xác định tâm và nửa đường kính mặt cầu:...

Xem giải mã


bài 1 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Tìm tập hợp toàn bộ các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn trực tiếp AB cố định và thắt chặt dưới một góc vuông.

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình chóp tứ giác rất nhiều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Hãy xác minh tâm và nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp đó.

Xem thêm: Giải bài 12 toán 8 tập 2 trang 104 tập 2 (sách mới), giải toán 8 trang 104 tập 2 (sách mới)

Xem giải mã


bài xích 3 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn luôn cất một mặt đường tròn thắt chặt và cố định cho trước

Xem giải mã


bài bác 4 trang 49 SGK Hình học tập lớp 12

Tìm tập đúng theo tâm mọi mặt cầu luôn cùng xúc tiếp với cha cạnh của một tam giác đến trước.

Xem giải mã


bài 5 trang 49 SGK Hình học tập lớp 12

Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt ước S( O; r) ta kẻ hai tuyến phố thẳng giảm mặt mong lần lượt trên A, B và C, D.

Xem lời giải


bài bác 6 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Gọi mặt ước S(O; r) tiếp xúc với (P) tại I. Gọi M là 1 trong điểm nằm trên mặt mong nhưng không phải là điểm đối xứng cùng với I qua chổ chính giữa O

Xem giải thuật


bài 7 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có AA" = a, AB = b, AD = c.

Xem giải mã


bài xích 8 trang 49 SGK Hình học tập lớp 12

Chứng minh rằng nếu bao gồm một mặt ước tiếp xúc cùng với 6 cạnh của một hình tứ diện thì tổng độ dài của các cặp cạnh đối diện tứ diện bởi nhau.

Xem lời giải


bài 9 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho một điểm A thắt chặt và cố định và một mặt đường thẳng α cố định và thắt chặt không trải qua A. Hotline O là 1 điểm thay đổi trên α.

Xem giải thuật


bài 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình chóp S.ABC gồm bốn đỉnh mọi nằm trên một phương diện cầu, SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc.

Xem lời giải*
*


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.