Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán 12 nguyên hàm trang 100

reviews bài bác test tài liệu khóa đào tạo và huấn luyện cung ứng
*

" data-position="bottom" id="navbar" class="navbar-collapse collapse" aria-expanded="false" style="height: 1px;"> // trình làng // hệ thống bài chạy thử // // tài liệu // khóa huấn luyện // // // thông tin cung ứng

Xem thêm: Giải bài 6 trang 44 toán 12 (bài 5, giải bài 6 trang 44

Bài 1 (trang 100 SGK Giải tích 12):Trong những cặp hàm số bên dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

*

Bài giải:

a) Ta có: (-e-x)' = -e-x.(-x)' = e-x

&r
Arr; -e-xlà một nguyên hàm của hàm số e-x

*

Lại bao gồm : ( e-x)’ = e-x. (-x)’ = - e-x

Suy ra, e-xlà một nguyên hàm của hàm số -e-x

Vậy

*

b) (sin2x)' = 2.sinx.(sinx)' = 2.sinx.cosx = sin2x

&r
Arr; sin2x là một trong nguyên hàm của hàm số .

*

*

*
là một nguyên hàm của hàm số
*

*


CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Hệ thống được kiến tạo và vận hành bởi Novaedu - Đơn vị thiết yếu thức đồng hành cùng cùng với Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản trong việc thực thi đề án "Hỗ trợ học tập sinh, sinh viên khởi nghiệp mang đến năm 2025" (Đề án 1665) của Thủ tướng chính phủ. Novaedu cũng là đối kháng vị đầu tiên và tốt nhất được cỗ GD&ĐT phê duyệt thực thi chương trình "Kỹ năng toàn vẹn - căn cơ cốt lõi nhằm khởi nghiệp thành công" dành cho HSSV, giảng viên tại những cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.