a) \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{B"C"}\) + \(\overrightarrow{DD"}\) = \(\overrightarrow{AC"}\);

b) \(\overrightarrow{BD}\) - \(\overrightarrow{D"D}\) - \(\overrightarrow{B"D"}\) = \(\overrightarrow{BB"}\);

c) \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{BA"}\) + \(\overrightarrow{DB}\) + \(\overrightarrow{C"D}\) = \(\overrightarrow{0}\).


Bạn đang xem: Toán hình lớp 11 trang 91

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


*

a) Ta có: \(\overrightarrow {B"C"} = \overrightarrow {BC} ;\overrightarrow {DD"} = \overrightarrow {CC"} \)

\(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{B"C"}\) + \(\overrightarrow{DD"}\)

= \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{BC}\) + \(\overrightarrow{CC"}\)

\(= \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CC"} \)

= \(\overrightarrow{AC"}\); 

b) \(\overrightarrow{BD}\) - \(\overrightarrow{D"D}\) - \(\overrightarrow{B"D"}\) 

= \(\overrightarrow{BD}\) + \(\overrightarrow{DD"}\) + \(\overrightarrow{D"B"}\) 

\( = \overrightarrow {BD"} + \overrightarrow {D"B"} \)

= \(\overrightarrow{BB"}\);

c) Ta có: \(BA"D"C\) là hình bình hành \( \Rightarrow \overrightarrow {BA"} = \overrightarrow {CD"} \)

\(BDD"B"\) là hình bình hành \( \Rightarrow \overrightarrow {DB} = \overrightarrow {D"B"} \)

\(AB"C"D\) là hình bình hành \( \Rightarrow \overrightarrow {C"D} = \overrightarrow {B"A} \)

\(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{BA"}\) + \(\overrightarrow{DB}\) + \(\overrightarrow{C"D}\) 

= \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{CD"}\) + \(\overrightarrow{D"B"}\) + \(\overrightarrow{B"A}\)

Giải toán lớp 11: Tài liệu giải bài tập về vectơ trong không gian giúp học sinh hiểu rõ hơn về vectơ và hình học. Cung cấp hướng dẫn giải chi tiết, hỗ trợ nâng cao khả năng làm toán và làm bài tập về nhà một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tài liệu giải bài tập về vectơ trong không gian được cập nhật với đầy đủ danh sách bài tập và bài giải theo chương trình giáo khoa. Hỗ trợ ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi với nhiều phương pháp làm toán và làm bài tập khác nhau.


=> Theo dõi tài liệu giải toán lớp 11 mới nhất tại đây: Giải toán lớp 11

*

Xem thêm: Toán nâng cao lớp 2 online

*

*

Công ty cổ phần du lịch Việt Nam VNTravel
Văn phòng HCM: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3
*
*
*

toancapba.com là thành viên của VNTravel Group - Một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á về du lịch trực tuyến và các dịch vụ liên quan
*