Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


+) Sử dụng những công thức của logarit: (log_a a =1; ,log _ab^n = nlog _ab;) (log _a^mb = dfrac1mlog _ab;,log _ab = dfraclog _cblog _ca.)

Lời giải chi tiết:

(log_2dfrac18= log_22^-3= -3log_22= -3).

Bạn đang xem: Toán hình lớp 12 bài 1 trang 68


LG b

b) (log_frac142) ;

Lời giải chi tiết:

(log_frac142= log_2^-22 = dfrac1-2.log_2 2=-dfrac12).

hoặc dùng công thức đổi cơ số : (log_frac142 = dfraclog_22log_2dfrac14 = dfrac1log_22^-2 = -dfrac12).

Xem thêm: Toán 12 Trang 60 - Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 Cơ Bản


LG c

c) (log_3sqrt<4>3);

Lời giải chi tiết:

(log_3sqrt<4>3 = log_33^frac14 = dfrac14.log_3 3= dfrac14).


LG d

d) (log_0,50,125).

Lời giải bỏ ra tiết:

(log_0,50,125 = log_0,50,5^3 ) (=3. log_0,5 0,5= 3)

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.