a) Đi qua điểm (M(1; -2; 4)) với nhận (overrightarrown= (2; 3; 5)) làm vectơ pháp tuyến.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 12 trang 80

Phương pháp giải:

Phương trình khía cạnh phẳng ((P)) đi qua (M(x_0;, , y_0;,, z_0)) và bao gồm VTPT (overrightarrow n = left( a;;b;;c ight)) tất cả dạng: (aleft( x - x_0 ight) + bleft( y - y_0 ight) + cleft( z - z_0 ight) = 0.)

Lời giải chi tiết:

Mặt phẳng ((P)) đi qua điểm (M(1; -2; 4)) với nhận (overrightarrown= (2; 3; 5)) có tác dụng vectơ pháp tuyến tất cả phương trình:

((P) :2(x - 1) + 3(x +2) + 5(z - 4) = 0) (⇔ 2x + 3y + 5z -16 = 0).


LG b

b) Đi qua điểm (A(0 ; -1 ; 2)) và tuy vậy song với giá của những vectơ (overrightarrowu(3; 2; 1)) và (overrightarrowv(-3; 0; 1)).

Phương pháp giải:

Mặt phẳng ((P)) tuy vậy song với các vecto (overrightarrow u ;;;overrightarrow v Rightarrow ) VTPT của ((P)) là: (overrightarrow n_P = left< overrightarrow u ,;overrightarrow v ight>.)

Sau đó vận dụng công thức như câu a nhằm lập phương trình mặt phẳng.

Lời giải chi tiết:

Gọi ((Q)) là khía cạnh phẳng bắt buộc lập. Theo đề bài xích ta có: ((Q)) tuy vậy song với (overrightarrow u ;;;overrightarrow v.)

Khi đó ta tất cả VTPT của ((Q)) là: (overrightarrow n_Q = left< overrightarrow u ,;overrightarrow v ight>.) ( Rightarrow overrightarrow n_Q = left( left ight) \= left( 2;; - 6;;6 ight) = 2left( 1; - 3;;3 ight).)

Do kia ta lựa chọn 1 VTPT của ((Q)) tất cả tọa độ (left( 1; - 3;;3 ight))

Phương trình khía cạnh phẳng ((Q)) có dạng:

((Q) :x - 0 - 3(y + 1) + 3(z - 2) = 0) ( ⇔ x - 3y + 3z - 9 = 0)


LG c

c) Đi qua ba điểm (A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0)) và (C(0 ; 0 ; -1)).

Phương pháp giải:

Mặt phẳng ((P)) trải qua (3) điểm (A, , , B) cùng (C) tất cả VTPT: (overrightarrow n_P = left< overrightarrow AB ,;overrightarrow AC ight>.)

Khi đó áp dụng công thức như câu a để lập phương trình mặt phẳng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi ((R)) là mặt phẳng qua (A, , B, , C). Lúc đó (overrightarrowAB), (overrightarrowAC) là cặp vectơ chỉ phương của ((R)).

Ta có: ( overrightarrowAB = (3;-2;0)) và (overrightarrowAC= (3;, 0; , -1).)

 Khi đó: (overrightarrown_R=left ) (= left( eginvmatrix -2 &0 \ 0 & -1 endvmatrix;eginvmatrix 0 & 3\ -1& 3 endvmatrix; eginvmatrix 3 và -2\ 3& 0 endvmatrix  ight)\ = (2 ; 3 ; 6).)

Vậy phương trình khía cạnh phẳng ((R)) bao gồm dạng: (2x + 3y + 6(z+1)=0 )

( Leftrightarrow 2x + 3y +6z + 6 = 0.)

Cách khác:

Mp trải qua ba điểm (A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0)) cùng (C(0 ; 0 ; -1)) tất cả phương trình:

(dfracx - 3 + dfracy - 2 + dfracz - 1 = 1) ( Leftrightarrow 2x + 3y + 6z = - 6) ( Leftrightarrow 2x + 3y + 6z + 6 = 0)

Phương trình khía cạnh phẳng ((P)) trải qua (M(x_0;, , y_0;,, z_0)) và tất cả VTPT (overrightarrow n = left( a;;b;;c ight)) có dạng: (aleft( x - x_0 ight) + bleft( y - y_0 ight) + cleft( z - z_0 ight) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Mặt phẳng ((Oxy)) qua điểm (O(0 ; 0 ; 0)) và tất cả vectơ pháp tuyến (overrightarrowk(0 ; 0 ; 1)) nên:

((Oxy): 0.(x - 0) +0.(y - 0) +1.(z - 0) = 0) tuyệt (z = 0).

Xem thêm: Vietlott 11/4, kết quả xổ số điện toán ngày 11 tháng 04 /2024

Tương tự:

((Oyz)): (x = 0)

((Ozx)): (y = 0).


LG b

b) Lập phương trình của những mặt phẳng trải qua điểm (M(2 ; 6 ; -3)) cùng lần lượt tuy vậy song với các mặt phẳng tọa độ.

Phương pháp giải:

Cho hai mặt phẳng: (left( p ight)//left( Q ight)) thì (overrightarrow n_P = overrightarrow n_Q .)

Sau đó dựa vào công thức để lập phương trình mặt phẳng đề xuất lập.

Lời giải đưa ra tiết:

Mặt phẳng ((P)) qua điểm (M(2; 6; -3)) tuy vậy song với khía cạnh phẳng ((Oxy)) nên nhận (overrightarrowk(0 ; 0 ; 1)) làm VTPT.

((P):0left( x - 2 ight) + 0left( y - 6 ight) + 1left( z + 3 ight) = 0) ( Leftrightarrow z +3 = 0).

Tương tự mặt phẳng ((Q)) qua (M) và tuy nhiên song với phương diện phẳng ((Oyz)) có phương trình:

((Q):1left( x - 2 ight) + 0left( y - 6 ight) + 0left( z + 3 ight) = 0) ( Leftrightarrow x - 2 = 0).

Mặt phẳng qua (M) song song với phương diện phẳng ((Oxz)) tất cả phương trình:

(0left( x - 2 ight) + 1left( y - 6 ight) + 0left( z + 3 ight) = 0) ( Leftrightarrow y - 6 = 0).

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 38 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.