Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 bài 5 giá trị lượng giác


b) sin2900 + cos21200 + cos200 – tan2600 + cot21350;

c) cos600.sin300 + cos2300.

Chú ý: sin2α=(sinα)2,cos2α=(cosα)2,

tan2α=(tanα)2,cot2α=(cotα)2.

Lời giải

a) (2sin300 + cos1350 – 3tan1500).(cos1800 – cot600)

= (2sin300 – cos450 + 3tan300).(-1 – tan300)

*

*

≈ –3,194

b) sin2900 + cos21200 + cos200 – tan2600 + cot21350

= sin2900 + cos21200 + cos200 – tan2600 + cot2450

*

*

c) cos600.sin300 + cos2300

*

*

Bài 3.2 trang 37 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Đơn giản các biểu thức sau:

a) sin1000 + sin800 + cos160 + cos 1640;

b) 2sin(1800 – α)cotα – cos(1800 – α).tanα.cos(1800 – α) với 00 0.

Xem thêm: ​ Đội Tuyển Học Sinh Giỏi Toán Gồm 10 Em : 5 Nam Và 5 Nữ, Một Đội Tuyển Học Sinh Giỏi Toán Gồm 10 Em


Lời giải

a) sin1000 + sin800 + cos160 + cos 1640

= sin1000 + sin1000 + cos 1640 + cos 1640

= 2sin1000 + 2cos 1640.

b) 2sin(1800 – α)cotα – cos(1800 – α).tanα.cos(1800 – α) với 00 0

=2sinαcotα−cosα.tanα.cotα

*

=2cosα−cosα=cosα

Bài 3.3 trang 37 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Chứng minh các hệ thức sau:

a) sin2α + cos2α = 1;

b)

*

c)

*

Vậy với α (00 0) thỏa mãn tanα = 3 thì

*

Trên đây Vn
Doc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ KNTT. Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn 10 KNTT, Tiếng Anh lớp 10...

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - Kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - Kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - Kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Toán 10 Kết nối tri thức Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o - Giải Toán lớp 10 Hình học

Với giải bài tập Toán lớp 10 Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán Hình 10 Bài 5.


Video Giải Toán 10 Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên Viet
Jack)

Giải Toán 10 trang 33

Mở đầu

Giải Toán 10 trang 34

1. Giá trị lượng giác của một góc

Giải Toán 10 trang 35

Giải Toán 10 trang 36

2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau


Giải Toán 10 trang 37

Bài tập

Bài giảng: Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° - Kết nối tri thức - Cô Khuất Thị Thùy Linh (Giáo viên Viet
Jack)