u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

Bạn đang xem: Toán lớp 10 bài 6 trang 38


u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người tiêu dùng Thêm người dùng Thành viên vào nhóm rời ra khỏi nhóm ngăn contact_settings bỏ chặn contact_settings

Xem thêm: Toán 10 Mệnh Đề Tập Hợp Lớp 10 (Hay, Chi Tiết), Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Lớp 10 Lớp 10 SGK Toán 10 - Cánh diều SGK Toán 10 - Cánh diều bài 1. Hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh diều bài bác 1. Hàm số với đồ thị Toán 10 Cánh diều
(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + baitap365" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK vật dụng lí 12 baitap365


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như các anh, chị, em vẫn biết, Đại Sảnh hôn phối được xuất hiện nhằm giao hàng nhu cầu giao lưu, trò chuyện của những anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một trong những thành viên quậy phá làm phá lỗi mất bầu không khí vui vẻ.
Vì vậy, bài tập 365 tổ chức cuộc thi vừa để tìm trưởng nhóm thống trị Đại sân vừa để mở rộng cộng đồng, tìm kiếm kiếm thêm các người các bạn mới, những mẩu truyện mới!
Trên điện thoại, click chuột biểu tượng bố gạch ngang góc trên bên buộc phải màn hình, rồi bấm vào biểu tượng Avatar

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) lấy (x_1,x_2 in left( 0; + infty ight)) làm sao để cho (x_1 fleft( x_2 ight))

b) mang (x_1,x_2 in left( - infty ;0 ight)) sao cho (x_1 fleft( x_2 ight))


a) Tập xác định (D = mathbbRackslash left 0 ight\).

Lấy (x_1,x_2 in left( 0; + infty ight)) sao cho (x_1 0)

(x_1,x_2 in left( 0; + infty ight) Rightarrow x_1x_2 > 0)

( Rightarrow fleft( x_1 ight) - fleft( x_2 ight) > 0 Leftrightarrow fleft( x_1 ight) > fleft( x_2 ight))

Vậy hàm số nghịch vươn lên là trên (left( 0; + infty ight)).

b) đem (x_1,x_2 in left( - infty ;0 ight)) sao cho (x_1 0)

(x_1,x_2 in left( - infty ;0 ight) Rightarrow x_1x_2 > 0)(Cùng lốt âm bắt buộc tích cũng âm)

( Rightarrow fleft( x_1 ight) - fleft( x_2 ight) > 0 Leftrightarrow fleft( x_1 ight) > fleft( x_2 ight))