Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Lập mệnh đề lấp định của từng mệnh đề sau và nhận xét tính trắng đen của mệnh đề phủ định đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 cánh diều trang 11

a) A: “(frac51,2) là một phân số”.

b) B: “Phương trình (x^2 + 3x + 2 = 0) gồm nghiệm”.

c) C: “(2^2 + 2^3 = 2^2 + 3)”.

d) D: “Số 2 025 chia hết đến 15”.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Mệnh đề che định của mệnh đề p. Là mệnh đề “Không đề nghị P”. Kí hiệu: (overline p. )

+) bởi cách: thêm (hoặc bớt) chữ “không”/ “không phải” (hoặc chuyển đổi vị ngữ) trong mệnh đề P.


a) (overline A ): “(frac51,2) không là một phân số”.

Xem thêm: Các bài toán về quãng đường lớp 5 nâng cao toán lớp 5: quãng đường

Đúng vì (frac51,2) ko là phân số (do 1,2 ko là số nguyên)

b) (overline B ): “Phương trình (x^2 + 3x + 2 = 0) vô nghiệm”.

Sai bởi vì phương trình (x^2 + 3x + 2 = 0) bao gồm hai nghiệm là (x = - 1) và (x = - 2).

c) (overline C ): “(2^2 + 2^3 e 2^2 + 3)”.

Đúng do (2^2 + 2^3 = 12 e 32 = 2^2 + 3).

d) (overline D ): “Số 2 025 không chia hết mang lại 15”.

Sai bởi vì 2025 = 15. 135, chia hết đến 15.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Tham Gia Group dành riêng cho 2K9 phân chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.