Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Gọi X là tập phù hợp các quốc gia tiếp cận kề Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và màn biểu diễn tập X bằng biểu vật dụng Ven.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 kết nối tri thức trang 19


Đề bài

Gọi X là tập phù hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các thành phần của tập hợp X và màn trình diễn tập X bằng biểu thiết bị Ven.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Liệt kê thương hiệu các quốc gia tiếp cận kề Việt Nam, phân làn nhau vì dấu chấm phẩy “;”.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Dạng Toán Lớp 12 Chọn Lọc, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ Ii Môn Toán Lớp 12

Biểu thiết bị Ven: Ghi tất cả các thành phần của tập phù hợp X vào tròn một mặt đường tròn.


X = Lào; Campuchia; Trung quốc

Biểu vật dụng Ven:

*

 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.