Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Toán lớp 10 Tập 2 Kết nối học thức | Giải Toán 10 Tập 2 Kết nối học thức | Giải bài bác tập Toán 10 Tập 2

Với giải bài tập Toán lớp 10 Tập 2 sách Kết nối học thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10 Tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 sách kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng công ty biên), Cung cố Anh, è cổ Văn Tấn, Đặng Hùng chiến hạ (đồng nhà biên), Hạ Vũ Anh, Trần dũng mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như cái tên gọi của cỗ sách, các kiến thức trình bày ở đây đều khởi đầu từ những tình huống của cuộc sống quanh ta và quay trở về giúp ta xử lý những sự việc của cuộc sống. Bởi vì thế, khi học Toán theo cuốn sách này, những em sẽ cảm thấy được rằng, Toán học tập thật là gần gũi.

Đoạn mở đầu của các chương, những bài học tập thường chuyển ra các tình huống, đa số ví dụ thực tế cho thấy sự quan trọng phải mang đến những khái niệm toán học mới. Qua đó, các em sẽ được trau dồi phần đông kĩ năng cần thiết cho một công dân vào thời hiện tại đại, đó là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã gửi vấn đề trong thực tế về câu hỏi (mô hình toán học), họ sẽ phát hiện tại thêm những kiến thức toán học mới, để với những kỹ năng và kiến thức đã biết giải quyết và xử lý bài toán thực tế đặt ra.

Hi vọng rằng, qua mỗi bài bác học, từng chương sách, qua từng vòng lặp từ trong thực tế đến tri thức toán học, rồi từ tri thức toán học trở lại thực tiễn, TOÁN 10 để giúp đỡ các em trưởng thành và cứng cáp nhanh giường và trở nên người bạn thân thiết của những em.

*

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối tri thức Với Cuộc Sống):CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.Bài 15. Hàm số.Bài 16. Hàm số bậc hai.Bài 17. Vết của tam thức bậc hai.Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.Bài tập cuối chương VI.CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNG.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Nguyễn Bảo Vương, File Words, Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Có Đáp Án

Bài 19. Phương trình con đường thẳng.Bài 20. Đường thẳng trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 21. Đường tròn trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 22. Bố đường conic.Bài tập cuối chương VII.CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.Bài 23. Nguyên tắc đếm.Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp cùng tổ hợp.Bài 25. Nhị thức Newton.Bài tập cuối chương VIII.CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.Bài 26. Biến đổi cố cùng định nghĩa cổ điển của xác suất.Bài 27. Thực hành thực tế tính phần trăm theo định nghĩa cổ điển.Bài tập cuối chương IX.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.Một số văn bản cho hoạt động trải nghiệm hình học.Ước tính số thành viên trong một quần thể.Bài tập ôn tập cuối năm.Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.Bảng lý giải thuật ngữ.