Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán lớp 10 tập 2 trang 45

a) (overrightarrow a = left( 4; - 6 ight)) và (overrightarrow b = left( - 2;3 ight)) là nhì vectơ ngược hướng

b) (overrightarrow a = left( - 2;3 ight)) với (overrightarrow b = left( - 8;12 ight)) là hai vectơ cùng hướng

c) (overrightarrow a = left( 0;4 ight)) cùng (overrightarrow b = left( 0; - 4 ight)) là nhì vectơ đối nhau


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Cho (overrightarrow AB = koverrightarrow CD )

ví như (k > 0) thì nhị vectơ thuộc hướng

nếu như (k 0) đề xuất hai vectơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) thuộc hướng (đpcm)

c) Ta thấy (0 = - 1.0;4 = ( - 1).( - 4) Rightarrow overrightarrow a = - overrightarrow b )

Suy ra nhị vectơ (overrightarrow a ) cùng (overrightarrow b ) đối nhau (đpcm)


Xem thêm: Giải Toán Hình Lớp 10 Trang 71 Tập 1 Kết Nối Tri Thức, Giải Bài 4 Trang 71 Sgk Toán 10 Tập 1

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

2k8 tham gia ngay group phân tách sẻ, thương lượng tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*