Giải bài tập 1; 2 trang 37; 3; 4; 5; 6; 7; 8 trang 38 sách giáo khoa Toán lớp 10 Cánh diều tập 1 - bài 1: Hàm số và đồ thị. Bài 8. Một lớp ý muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến thăm quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng chừng từ 550 km cho 600 km, có hai công ty được tiếp cận để xem thêm giá.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 trang 37


Bài 1 trang 37 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Tìm tập xác minh của từng hàm số sau:

a) (y = - x^2)

b) (y = sqrt 2 - 3x )

c) (y = frac4x + 1)

d) (y = left{ eginarrayl1 m lúc x in mathbbQ\0 m lúc x in mathbbRackslash mathbbQendarray ight.)

Lời giải:

a) y = – x2

Biểu thức – x2 có nghĩa với mọi số thực x. 

Vậy tập xác định của hàm số là (D = mathbbR)

b)Điều kiện: (2 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le frac23)

Vậy tập xác định: (S = left( - infty ;frac23 ight>)

c) Điều kiện: (x + 1 e 0 Leftrightarrow x e - 1)

Tập xác định: (D = mathbbRackslash left - 1 ight\)

d) Ta thấy hàm số bao gồm nghĩa với đa số (x in mathbbQ) và (x in mathbbRackslash mathbbQ) buộc phải tập xác định: (D = mathbbR).

Bài 2 trang 37, 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Bảng 1 dưới đây cho thấy chỉ số (PM_2,5) (bụi mịn) sống thành phố hà thành từ tháng 1 mang đến tháng 12 của năm 2019.

*

a) Nêu chỉ số (PM_2,5) trong tháng 2; mon 5; mon 10.

b) Chỉ số (PM_2,5) có phải là hàm số của mon không? tại sao?

Phương pháp:

a) phụ thuộc vào bảng nhằm đọc chỉ số tương ứng.

b) ví như mỗi mon chỉ tương xứng với đúng một chỉ số thì tương ứng đồ xác minh một hàm số.

Lời giải:

a) Quan ngay cạnh bảng ta thấy chỉ số PM2,5 trong tháng 2 là 36,0 μg/m3 ; hồi tháng 5 là 45,8 μg/m3; hồi tháng 10 là 43,2 μg/m3. 

b) Chỉ số PM2,5 là hàm số của tháng do mỗi mon chỉ tương ứng với đúng một quý giá của chỉ số PM2,5. 

c) một số biện pháp bảo vệ phiên bản thân trước lớp bụi mịn:

- dọn dẹp vệ sinh khu vực ở, giả dụ có điều kiện nên thực hiện máy lọc bầu không khí trong nhà.

- áp dụng khẩu trang thích hợp khi ra đi ngoài.

- tạo ra thoái quen sinh hoạt giỏi cho mức độ khỏe: dọn dẹp và sắp xếp mũi họng, siêu thị nhà hàng lành mạnh, đủ chất, uống các nước, né tiếp xúc với môi trường xung quanh bụi bẩn,…

Bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

 

*

a) Số tiền dịch vụ thương mại thư cơ bản phải trả y (đồng) tất cả là hàm số của cân nặng thư cơ phiên bản x(g) tốt không? nếu như đúng, hãy xác minh những công thức tính y.

b) Tính số tiền nên trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150g, 200g.

Lời giải:

 a) Số tiền thương mại & dịch vụ thư cơ phiên bản phải trả y là hàm số của x vị với mỗi quý giá của x (chính là trọng lượng của thư) có đúng một quý giá của y (mức cước giỏi số tiền buộc phải trả) tương ứng. 

Quan gần kề bảng ta thấy:

+ Nếu cân nặng thư đến 20 g xuất xắc 0 Bài 4 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Cho hàm số (y = - 2x^2).

a) Điểm nào trong số điểm gồm tọa độ (left( - 1; - 2 ight),left( 0;0 ight),left( 0;1 ight),left( 2021;1 ight)) thuộc trang bị thị của hàm số trên?

b) Tìm hồ hết điểm thuộc đồ gia dụng thị hàm số gồm hoành độ lần lượt bởi ( - 2;3) với 10.

c) Tìm phần đông điểm thuộc đồ vật thị hàm số tất cả tung độ bởi ( - 18).

Phương pháp:

a) nỗ lực tọa độ các điểm vào hàm số.

b) chũm (x = - 2;x = 3;x = 10) vào hàm số rồi tra cứu y.

c) gắng (y = - 18) vào tra cứu x.

Lời giải:

a) Điểm gồm hoành độ bằng – 2 giỏi x = – 2 thì tung độ y = (– 2) . (– 2)2 = – 8.

Điểm bao gồm hoành độ bởi 3 giỏi x = 3 thì tung độ y = (– 2) . 32 = – 18.

Điểm tất cả hoành độ bằng 10 giỏi x = 10 thì tung độ y = (– 2) . 102 = – 200. 

Vậy những điểm phải tìm gồm tọa độ là (– 2; – 8), (3; – 18) với (10; – 200). 

b) Điểm gồm tung độ bởi – 18 tuyệt y = – 18.

Khi đó: – 2x2 = – 18 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3. 

Vậy các điểm thuộc thứ thị hàm số có tung độ bằng – 18 là (3; – 18) với (– 3; – 18). 

Bài 5 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Cho đồ dùng thị hàm số (y = fleft( x ight)) như Hình 8.

 

*

a) trong các điểm tất cả tọa độ (left( 1; - 2 ight),left( 0;0 ight),left( 2; - 1 ight)), điểm nào thuộc đồ dùng thị hàm số? Điểm nào ko thuộc vật thị hàm số?

b) khẳng định (fleft( 0 ight);fleft( 3 ight)).

Xem thêm: Giải Toán 11 Kết Nối Bài 12 Toán 11 Kết Nối Tri Thức Bài 12, Toán 11 Kết Nối Tri Thức Bài 12

c) tìm kiếm điểm thuộc đồ gia dụng thị bao gồm tung độ bởi 0.

Phương pháp:

a) Quan gần cạnh đồ thị.

b) Từ những điểm trên Ox: (x = 0,x = 3) kẻ con đường thẳng song song với Oy, cắt đồ thị tại những điểm làm sao thì dóng điểm ấy sang trục Oy nhằm tìm (fleft( 0 ight);fleft( 3 ight))

c) Giao điểm của đồ gia dụng thị và trục Ox là vấn đề thuộc trang bị thị có tung độ bằng 0.

Lời giải:

a) xác định các điểm A(1; – 2), O(0; 0) cùng B(2; – 1) lên mặt phẳng tọa độ làm việc Hình 8:

*

Quan sát Hình ta thấy:

+ Đồ thị hàm số không trải qua điểm O(0; 0) cần điểm O(0; 0) ko thuộc vật dụng thị hàm số y = f(x). 

+ Đồ thị hàm số trải qua hai điểm A, B cần hai điểm A(1; – 2) với B(2; – 1) thuộc thiết bị thị hàm số y = f(x). 

b) Ta bao gồm f(0) là quý hiếm của hàm số trên x = 0, mà lại theo đồ thị ta thấy x = 0 thì y = – 1 (do điểm bao gồm tọa độ (0; – 1) thuộc trang bị thị hàm số) buộc phải f(0) = – 1. 

Lại có f(3) là quý hiếm của hàm số trên x = 3, quan tiếp giáp đồ thị ta thấy x = 3 thì y = 0 (do điểm gồm tọa độ (3; 0) thuộc đồ vật thị hàm số) buộc phải f(3) = 0. 

Vậy f(0) = – 1; f(3) = 0. 

c) Điểm thuộc đồ thị tất cả tung độ bởi 0 hay y = 0 đó là điểm tất cả tọa độ (3; 0). 

Bài 6 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Cho hàm số (y = frac1x). Minh chứng hàm số đã cho:

a) Nghịch trở nên trên khoảng chừng (left( 0; + infty ight));

b) Nghịch biến đổi trên khoảng chừng (left( - infty ;0 ight)).

Lời giải:

Tập khẳng định (D = mathbbRackslash left 0 ight\).

a) mang (x_1,x_2 in left( 0; + infty ight)) thế nào cho (x_1 0)

(x_1,x_2 in left( 0; + infty ight) Rightarrow x_1x_2 > 0)

( Rightarrow fleft( x_1 ight) - fleft( x_2 ight) > 0 Leftrightarrow fleft( x_1 ight) > fleft( x_2 ight))

Vậy hàm số nghịch biến hóa trên (left( 0; + infty ight)).

b) rước (x_1,x_2 in left( - infty ;0 ight)) thế nào cho (x_1 0)

(x_1,x_2 in left( - infty ;0 ight) Rightarrow x_1x_2 > 0)(Cùng dấu âm buộc phải tích cũng âm)

( Rightarrow fleft( x_1 ight) - fleft( x_2 ight) > 0 Leftrightarrow fleft( x_1 ight) > fleft( x_2 ight))

Vậy hàm số nghịch biến đổi trên (left( - infty ;0 ight)).

Bài 7 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như Hình 9. Chỉ ra khoảng đồng biến và khoảng nghịch đổi thay của hàm số (y = fleft( x ight)).

*

Chỉ ra khoảng chừng đồng trở thành và khoảng chừng nghịch phát triển thành của hàm số y = f(x).

Phương pháp:

Khoảng đồng biến: khoảng chừng mà trang bị thị tăng trưởng (từ trái lịch sự phải) trên khoảng đang xét.

Khoảng nghịch biến: khoảng mà vật thị đi xuống (từ trái lịch sự phải) trên khoảng chừng đang xét.

Lời giải:

Quan sát đồ thị hàm số y = f(x) sinh hoạt Hình 9, ta thấy:

+ Đồ thị hàm số “đi lên” (theo chiều từ bỏ trái qua phải) trong các khoảng (– 3; – 1) cùng (– 1; 0) cần hàm số đã mang lại đồng biến chuyển trên các khoảng (– 3; – 1) với (– 1; 0). 

+ Đồ thị hàm số “đi xuống” (theo chiều trường đoản cú trái qua phải) trong vòng (0; 2) bắt buộc hàm số đã đến nghịch biến hóa trên khoảng (0; 2). 

Bài 8 trang 38 SGK Toán lớp 10 tập 1 Cánh diều:

Một lớp muốn thuê một cái xe khách mang đến chuyến thăm quan với tổng phần đường cần dịch rời trong khoảng tầm từ 550 km cho 600 km, bao gồm hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.

Công ty A bao gồm giá mở màn là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.

Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đ cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe. Lớp đó nên lựa chọn công ty như thế nào để ngân sách là thấp nhất?

Phương pháp:

Lập phương pháp tính tiền cho mướn của mỗi công ty. Đánh giá hiệu nhì hàm số so với 0 rồi chỉ dẫn nhận xét.

Lời giải:

Ta có: 3,75 triệu đồng = 3 750 000 đồng; 2,5 triệu đ = 2 500 000 đồng. 

Gọi x (km) là tổng phần đường cần dịch chuyển của lớp. 

Theo bài bác ra ta có: 550 ≤ x ≤ 600. 

Giả sử y (đồng) là số tiền bắt buộc trả để thuê xe. 

Khi đó so với từng xe cộ của mỗi công ty, ứng cùng với mỗi quý giá của x tất cả đúng một giá trị của y yêu cầu y là hàm số của x. 

Đối với công ty A, ta tất cả số tiền bắt buộc trả được màn biểu diễn theo hàm số:

y
A = 3 750 000 + 5000x 

Đối với công ty B, ta có số tiền nên trả được biểu diễn theo hàm số:

y
B = 2 500 000 + 7500x 

Ta cần đối chiếu y
A và y
B với điều kiện của x là 550 ≤ x ≤ 600 để chọn ra doanh nghiệp có ngân sách thấp nhất. 

a) (left{ eginarraylx + y - 3 ge 0\x ge 0\y ge 0endarray ight.)

b) (left{ eginarraylx - 2y - 2\y - x

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) màn trình diễn từng miền nghiệm của từng bất phương trình cùng bề mặt phẳng Oxy.

 

*

Miền ko gạch chéo (bao bao gồm cạnh AB, tia Ay, Bx) trong hình bên trên là phần giao của những miền nghiệm và cũng là phần trình diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) trình diễn từng miền nghiệm của từng bất phương trình trên mặt phẳng Oxy.

 

Miền không gạch chéo (không bao hàm cạnh, các bờ) trong hình bên trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng chính là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình vẫn cho.

 c) màn trình diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình cùng bề mặt phẳng Oxy.

 

 Miền không gạch chéo (miền tứ giác ABCD, bao hàm cả những cạnh) vào hình trên là phần giao của những miền nghiệm và cũng chính là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình sẽ cho.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

2k8 gia nhập ngay group phân tách sẻ, dàn xếp tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*
*


*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.