Cho Elip gồm phương trình (fracx^236 + fracy^29 = 1). Tra cứu tiêu điểm cùng tiêu cự của elip.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 trang 56


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tính (c = sqrt a^2 - b^2 ),

+ Tiêu điểm: (F_1left( - c;0 ight),F_2left( c;0 ight))

+ Tiêu cự: (F_1F_2 = 2c).


Ta có: (a^2 = 36,b^2 = 9 Rightarrow c = sqrt 36 - 9 = 3sqrt 3 ) buộc phải elip gồm hai tiêu điểm là (F_1left( - 3sqrt 3 ;0 ight);F_2left( 3sqrt 3 ;0 ight)) với tiêu cự là (F_1F_2 = 2c = 6sqrt 3 ).

Xem thêm: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 10, vở bài tập toán lớp 4 bài 56


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

2k8 tham gia ngay group phân chia sẻ, dàn xếp tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Hai số bậc nhì (biến x) có dạng (y = f(x) = ax^2 + bx + c) cùng với (a,b,c in mathbbR) với (a e 0)


Hàm số sinh hoạt câu a) (y = 9x^2 + 5x + 4) là hàm số bậc nhì với (a = 9,b = 5,c = 4)

Hàm số nghỉ ngơi câu b) chưa phải là hàm số bậc hai vị chứa (x^3)

Hàm số ngơi nghỉ câu c) (y = - 4(x + 2)^3 + 2(2x^3 + 1) + x + 4) ( = - 4(x^3 + 6x^2 + 12x + 8) + 4x^3 + 2 + x + 4) ( = - 24x^2 - 47x - 26) 

là hàm số bậc nhì với (a = -24,b = -47,c = -26)

Hàm số ngơi nghỉ câu d) (y = 5x^2 + sqrt x + 2) chưa hẳn là hàm số bậc hai vày chứa (sqrt x )


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 thâm nhập ngay group phân chia sẻ, đàm phán tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.