Cho tam giác ABC có AB = 3,5;AC = 7,5 A = 135 Tính độ dài cạnh BC và bán kính R của con đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn tác dụng đến hàng phần mười).

Bạn đang xem: Toán lớp 10 trang 71


Tổng thích hợp đề thi học kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Đề bài

Cho tam giác ABC gồm (AB = 3,5;;AC = 7,5;;widehat A = 135^o.) Tính độ dài cạnh BC và bán kính R của con đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn công dụng đến mặt hàng phần mười).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: Tính BC, bằng phương pháp áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC:

(a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.cos A)

Bước 2: Tính R, dựa vào định lí sin vào tam giác ABC:

(fracBCsin A = 2R Rightarrow R = fracBC2.sin A)


Áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC ta có:

(BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC.AB.cos A)

(eginarrayl Leftrightarrow BC^2 = 7,5^2 + 3,5^2 - 2.7,5.3,5.cos 135^o\ Leftrightarrow BC^2 approx 105,6\ Leftrightarrow BC approx 10,3endarray)

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC ta có: (fracBCsin A = 2R)

( Rightarrow R = fracBC2.sin A = frac10,32.sin 135^o approx 7,3)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 tham gia ngay group chia sẻ, điều đình tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaihay.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm: Bài 1 Trang 15 Sgk Toán 11 Cánh Diều Trang 15, Toán Lớp 11 Tập 1 Trang 15

Tài liệu giải bài xích tập trang 70, 71 SGK Đại Số 10 đang giúp các bạn học sinh ôn lại kỹ năng về phương trình cùng hệ phương trình. Hãy cầm cố vững phương thức giải toán lớp 10 đưa ra tiết, thuận lợi và công dụng nhất.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trong công tác học môn Đại số 10, bài toán giải bài bác tập từ trang 50 cùng 51 trong sách Giải Toán Đại Số 10 là rất quan trọng để nâng cao kỹ năng giải Đại số 10 của những em.

Giải các câu từ 1 đến 13 trang 70, 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, cỗ tập 1

- Giải câu 1 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, cỗ tập 1

- Giải câu 2 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 3 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 4 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 5 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 6 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 7 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 8 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 9 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, cỗ tập 1

- Giải câu 10 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 11 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

- Giải câu 12 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, cỗ tập 1

- Giải câu 13 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 10, bộ tập 1

Bài lí giải giải bài bác tập từ trang 70 đến 71 trong sách Giải Toán Đại Số 10. Hãy tham khảo phần giải bài xích tập trang 68 sách Giải Toán Đại Số 10 đã có được giải trong bài xích trước hoặc xem lí giải giải bài tập trang 71 với 72 sách Giải Toán Đại Số 10 để cải thiện kỹ năng Toán lớp 10 của bạn.