Xét nhị đại lượng x, y phụ thuộc vào nhau theo những hệ thức dưới đây. Hồ hết trường hợp nào thì y là hàm số của x?

a) (x + y = 1)

b) (y = x^2)

c) (y^2 = x)

d) (x^2 - y^2 = 0)


Bạn đang xem: Toán lớp 10 trang 9

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Biểu diễn y theo x, đối với mỗi cực hiếm của x ta chỉ kiếm được duy độc nhất một giá trị y tương ứng thì y là hàm số của x.


a) (x + y = 1 Rightarrow y = 1 - x), vậy với mỗi cực hiếm x chỉ có 1 giá trị y quý giá y, vậy x=y+1 là hàm số

b) (y = x^2)là 1 hàm số

c) (y^2 = x Rightarrow )(y = sqrt x )hoặc (y = - sqrt x )(nếu (x ge 0)), vậy 1 giá trị của x lại có 2 quý giá y, cần đây chưa hẳn là hàm số

d) (x^2 - y^2 = 0 Leftrightarrow x^2 = y^2), y=x hoặc y=-x, vậy 1 giá trị của x lại có 2 quý hiếm y, đề xuất đây chưa phải là hàm số


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 gia nhập ngay group phân chia sẻ, hội đàm tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: xác định (a) là thông số của (x^2)

Bước 2: Đa thức (ax^2 + bx + c)được call là tam thức bậc nhì khi (a e 0)


a) Ta có: (a = m + 1)

Để nhiều thức (left( m + 1 ight)x^2 + 2x + m) là tam thức bậc hai khi và chỉ khi (m + 1 e 0)

( Leftrightarrow m e - 1)

Vậy lúc (m e - 1) thì đa thức (left( m + 1 ight)x^2 + 2x + m)là tam thức bậc hai

b) Ta có: (a = 2)

Để nhiều thức (mx^3 + 2x^2 - x + m) là tam thức bậc nhị khi còn chỉ khi (m = 0)

Vậy khi (m = 0) thì nhiều thức (mx^3 + 2x^2 - x + m)là tam thức bậc hai

c) Ta gồm (a = - 5)

Hệ số c không ảnh hưởng đến tam thức bậc hai

Vậy đa thức ( - 5x^2 + 2x - m + 1) là tam thức bậc hai với đa số m


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu
Bài tiếp theo
*


Xem thêm: Toán 10 5.12 - Rolex Rankings

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Chân trời sáng chế - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

2k8 thâm nhập ngay group chia sẻ, hội đàm tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*
*


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.