Sử dụng bí quyết tính đạo hàm (left( x^n ight)" = nx^n - 1), đạo hàm của hàm vừa lòng (left< fleft( u ight) ight>" = u".f"left( u ight)), những quy tắc tính đạo hàm của tích với thương:

(eginarraylleft( uv ight)" = u"v + uv"\left( dfracuv ight)" = dfracu"v - uv"v^2endarray)

Lời giải bỏ ra tiết:

Áp dụng bí quyết đạo hàm hàm hợp (y = u^3,u = x^7 - 5x^2)

(eginarrayl,,y = left( x^7 - 5x^2 ight)^3\Rightarrow y" = 3left( x^7 - 5x^2 ight)^2left( x^7 - 5x^2 ight)"\y" = 3left( x^7 - 5x^2 ight)^2left< left( x^7 ight)" - left( 5x^2 ight)" ight>\y" = 3left( x^7 - 5x^2 ight)^2.left( 7x^6 - 5.2x ight)\y" = 3left( x^7 - 5x^2 ight)^2.left( 7x^6 - 10x ight)\endarray)


Bạn đang xem: Toán lớp 11 bài 3 trang 163

LG b

(y = (x^2 + 1)(5 - 3x^2))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,y = left( x^2 + 1 ight)left( 5 - 3x^2 ight)\Rightarrow y = 5x^2 - 3x^4 + 5 - 3x^2 \= - 3x^4 + 2x^2 + 5\ Rightarrow y" = left( - 3x^4 ight)" + left( 2x^2 ight)" + left( 5 ight)"\Rightarrow y" = - 3.4x^3 + 2.2x + 0\Rightarrow y" = - 12x^3 + 4x\endarray)

Cách khác:

(eginarrayly" = left( x^2 + 1 ight)"left( 5 - 3x^2 ight) + left( x^2 + 1 ight)left( 5 - 3x^2 ight)"\ = left< left( x^2 ight)" + left( 1 ight)" ight>left( 5 - 3x^2 ight) + left( x^2 + 1 ight)left< left( 5 ight)" - left( 3x^2 ight)" ight>\ = left( 2x + 0 ight)left( 5 - 3x^2 ight) + left( x^2 + 1 ight)left( 0 - 3.2x ight)\ = 10x - 6x^3 - 6x^3 - 6x\ = 4x - 12x^3endarray)


LG c

(y = dfrac2xx^2-1)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,y = dfrac2xx^2 - 1\y" = dfracleft( 2x ight)"left( x^2 - 1 ight) - 2x.left( x^2 - 1 ight)"left( x^2 - 1 ight)^2\y" = dfrac2left( x^2 - 1 ight) - 2x.2xleft( x^2 - 1 ight)^2\y" = dfrac2x^2 - 2 - 4x^2left( x^2 - 1 ight)^2\y" = dfrac - 2x^2 - 2left( x^2 - 1 ight)^2\endarray)


LG d

(y = dfrac3-5xx^2-x+1)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,y = dfrac3 - 5xx^2 - x + 1\y" = dfracleft( 3 - 5x ight)"left( x^2 - x + 1 ight) - left( 3 - 5x ight)left( x^2 - x + 1 ight)"left( x^2 - x + 1 ight)^2\y" = dfrac - 5left( x^2 - x + 1 ight) - left( 3 - 5x ight)left( 2x - 1 ight)left( x^2 - x + 1 ight)^2\y" = dfrac - 5x^2 + 5x - 5 + 3 - 11x + 10x^2left( x^2 - x + 1 ight)^2\y" = dfrac5x^2 - 6x - 2left( x^2 - x + 1 ight)^2\endarray)


LG e

(y = left ( m+dfracnx^2 ight )^3) ((m, n) là các hằng số)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayly" = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2left( m + dfracnx^2 ight)"\ = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2left< left( m ight)" + left( dfracnx^2 ight)" ight>\ = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2left< 0 + dfracleft( n ight)".x^2 - n.left( x^2 ight)"x^4 ight>\ = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2.dfrac0x^2 - n.2xx^4\ = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2.dfrac - 2nx^3\ = - 6nleft( m + dfracnx^2 ight)^2.dfrac1x^3endarray)

Cách khác:

(eginarrayl,,y = left( m + dfracnx^2 ight)^3\Rightarrow y" = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2left( m + dfracnx^2 ight)"\,,,,,,y" = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2.left( m + n.x^ - 2 ight)"\,,,,,,y" = 3left( m + dfracnx^2 ight)^2.n.left( - 2 ight).x^ - 3\,,,,,y" = - 6nleft( m + dfracnx^2 ight)^2.dfrac1x^3endarray)

Bài 1 (Trang 162 SGK Đại số 11)Bài 2 (Trang 163 SGK Đại số 11)Bài 3 (Trang 163 SGK Đại số 11)Bài 4 (Trang 163 SGK Đại số 11)Bài 5 (Trang 163 SGK Đại số 11)
Trong bài xích trước, chúng ta đã thuộc nhau mày mò về khái niệm và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm. Bài bác hôm nay, họ sẽ tiếp tục mày mò kỹ hơn về luật lệ tính đạo hàm. Tài liệu giải Toán lớp 11 về chủ đề quy tắc tính đạo hàm này không chỉ là là nguồn cung ứng cho việc học tập mà còn hỗ trợ học sinh cùng giáo viên nắm bắt quy tắc tính đạo hàm một cách nhanh lẹ và đúng đắn nhất.
Tài liệu giải bài toán về phép tắc tính đạo hàm không chỉ cung ứng hệ thống không hề thiếu bài giải hơn nữa hướng dẫn cụ thể và rõ ràng. Điều này đảm bảo an toàn nội dung gắn liền với chương trình huấn luyện SGK Toán lớp 11. Qua tài liệu này, học sinh không chỉ nắm bắt kiến thức một cách giỏi mà còn học tập được các phương thức làm toán và lựa chọn lựa cách làm phù hợp cho bài học và bình chọn của mình. Tài liệu cũng chính là nguồn cung ứng quý giá mang đến giáo viên vào việc đào tạo và huấn luyện môn Toán lớp 11.

=> mày mò ngay tài liệu giải toán lớp 11 tiên tiến nhất tại đây: Giải toán lớp 11

Bài 1 (Trang 162 SGK Đại số 11)


Đề Bài: Theo định nghĩa, hãy kiếm tìm đạo hàm của các hàm số sau:
*

Bài viết tương tự

Xem thêm: Câu 3 Trang 92 Sgk Môn Toán Hình Lớp 12 Trang 92 Sgk Hình Học 12

Phổ biến hóa nhất

Quét để cài đặt ứng dụng


Xem thoải mái hơn trên Buzz.


*

*

Công ty cổ phần du ngoạn Việt nam giới VNTravel
Văn phòng HCM: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3
*
*
*

Khách hàng cùng đối tác
Đăng nhập HMSTuyển dụng
toancapba.com là member của VNTravel Group - giữa những tập đoàn mở đầu Đông phái nam Á về du ngoạn trực đường và các dịch vụ liên quan
*