Giải bài bác 5: hàng số sách toán 11 tập 1 kết nối tri thức. Phần giải đáp chuẩn, lý giải giải chi tiết cho từng bài tập bao gồm trong công tác học của sách giáo khoa. Hi vọng, những em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài


1. Định nghĩa dãy số

Hoạt hễ 1 trang 42 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: nhận biết dãy số vô hạn

Viết năm số bao gồm phương đầu theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần. Từ bỏ đó, dự đoán công thức tính số chính phương lắp thêm n


Hoạt hễ 2 trang 43 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: nhận thấy dãy số hữu hạn

a) Liệt kê toàn bộ các số thiết yếu phương nhỏ hơn 50 và thu xếp chúng theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bạn đang xem: Toán lớp 11 bài 5 dãy số

b) Viết bí quyết số hạng $u_n$ của những số kiếm được ở câu a) và nêu rõ đk của n


Luyện tập 1 trang 43 sgk Toán 11 tập 1 KNTT:

a) Xét dãy số gồm toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên chia cho 5 dư 1 theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần. Xác định số hạng tổng thể của hàng số

b) Viết dãy số hữu hạn tất cả năm số hạng đầu của hàng số trong câu a. Khẳng định số hạng đầu và số hạng cuối của dãy số hữu hạn này.


2. Các cách cho một dãy số

Hoạt hễ 3 trang 43 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: nhận ra các bí quyết cho một dãy số

Xét hàng số ($u_n$) gồm toàn bộ các số nguyên dương chia hết cho 5: 5; 10; 15; 20; 25; 30; ...

a) Viết phương pháp số hạng bao quát $u_n$ của dãy số

b) khẳng định số hạng đầu với viết cách làm tính số hạng máy n theo số hạng đồ vật n - 1 của dãy số


Luyện tập 2 trang 44 sgk Toán 11 tập 1 KNTT:

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số $(u_n)$ cùng với số hạng bao quát $u_n=n!$

b) Viết năm số hạng đầu của hàng Fibonacci ($F_n$) cho vày hệ thức truy vấn hồi $left{eginmatrixF_1=1,F_2=1\ F_n=F_n-1+F_n-2(ngeq 3)endmatrix ight.$


3. Dãy số tăng, hàng số giảm và hàng số bị chặn

Hoạt đụng 4 trang 43 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: nhận biết dãy số tăng, hàng số giảm

a) Xét dãy số ($u_n$) với $u_n=3n-1$. Tính $u_n+1$ và so sánh với $u_n$

b) Xét dãy số $(v_n)$ với $v_n=frac1n^2$. Tính $v_n+1$ và đối chiếu với $v_n$


Luyện tập 3 trang 45 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Xét tính tăng, giảm của dãy số $(u_n)$, cùng với $u_n=frac1n+1$


Hoạt hễ 5 trang 45 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: phân biệt dãy số bị chặn

Cho hàng số $(u_n)$ với $u_n=fracn+1n,forall nin N$*

a) so sánh $u_n$ với 1

b) đối chiếu $u_n$ cùng 2


Luyện tập 4 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Xét tính bị chặn của hàng số $(u_n)$, cùng với $u_n=2n-1$


Vận dụng trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Anh Thanh vừa được tuyển vào một trong những công ty công nghệ, được cm kết lương năm đầu đang là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp sau sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi $s_n$ (triệu đồng) là lương vào thời điểm năm thứ n mà lại anh Thanh thao tác cho công ty đó. Lúc ấy ta có: $s_1=200,s_n=s_n-1+25$ cùng với $ngeq 2$

a) Tính lương của anh Thanh vào khoảng thời gian thứ 5 làm việc cho công ty.

b) minh chứng $(s_n)$ là dãy số tăng. Phân tích và lý giải ý nghãi thực tế của tác dụng này.

Xem thêm: Toán Lớp 9 Bài 12 Trang 106 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 12 Trang 106 Sgk Toán 9 Tập 1


Bài tập

Bài tập 2.1 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Viết năm số hạng đầu với số hạng thứ 100 của những dãy số $(u_n)$ gồm số hạng bao quát cho bởi

a) $u_n=3n-2$

b) $u_n=3$x$2^n$

c) $u_n=(1+frac1n)^n$


Bài tập 2.2 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT:Dãy số $(u_n)$ cho vày hệ thức tróc nã hồi $u_1=1,u_n=nu_n-1$ cùng với $ngeq 2$

a) Viết năm số hạng đầu của hàng số

b) dự kiến công thức số hạng bao quát $u_n$


Bài tập 2.3 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Xét tính tăng, giảm của hàng số ($u_n$), biết:

a) $u_n=2n-1$

b) $u_n=-3n+2$

c) $u_n=frac(-1)^n-12^n$


Bài tập 2.4 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: trong những dãy số ($u_n$) sau, dãy số như thế nào bị chặn dưới, bị chặn trên, bị chặn?

a) $u_n=n-1$

b) $u_n=fracn+1n+2$

c) $u_n=sinn$

d) $u_n=(-1)^n-1n^2$


Bài tập 2.5 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Viết số hạng bao quát của hàng số tăng gồm toàn bộ các số nguyên dương nhưng mà mỗi số hạng của nó:

a) Đều chia hết đến 3

b) Khi chia cho 4 dư 1


Bài tập 2.6 trang 46 sgk Toán 11 tập 1 KNTT:Ông An gửi tiết kiệm ngân sách 100 triệu đ kì hạn 1 tháng với lãi suất vay 6% một năm theo hiệ tượng tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của nguyễn đức an thu được sau n mon được cho vì chưng công thức.

$A_n=100(1+frac0.0612)^n$

a) kiếm tìm số chi phí ông An nhận ra sau tháng máy nhất, sau tháng sản phẩm hai

b) search số chi phí ông An nhận ra sau 1 năm


Bài tập 2.7 trang 47 sgk Toán 11 tập 1 KNTT: Chị mùi hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu vnd và gật đầu đồng ý trả dần 2 triệu đ mỗi mon với lãi suất vay 0.8% số tiền còn lại của từng tháng.

Gọi $A_n(nin N)$ là số chi phí còn nợ (triệu đồng) của chị ý Hương sau n tháng

a) tìm lần lượt $A_0,A_1,A_2,A_3,A_4, A_5,A_6$ để tính ra số chi phí còn nợ của chị ý Hương sau 6 tháng.

b) dự kiến hệ thức truy hồi so với dãy số $(A_n)$


Từ khóa kiếm tìm kiếm: Giải toán 11 liên kết bài 5 hàng số, Giải toán 11 tập 1 kết nối tri thức bài 5, Giải toán 11 KNTT tập 1 bài xích 5

Giải chuyên đề toán 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề ngữ văn 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề vật lí 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề hóa học 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề sinh học 11 kết nối tri thức

Giải siêng đề ghê tế quy định 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề lịch sử hào hùng 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề địa lí 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề mĩ thuật 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề âm nhạc 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề technology chăn nuôi 11 kết nối tri thức

Giải chăm đề công nghệ cơ khí 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề tin học 11 triết lý Khoa học máy tính xách tay kết nối tri thức
Giải siêng đề tin học tập 11 lý thuyết Tin học tập ứng dụng kết nối tri thức
Giải siêng đề quốc phòng an ninh 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề hoạt động trải nghiệm phía nghiệp 11 kết nối tri thức


Đề thi Toán 11 liên kết tri thức
Đề thi ngữ văn 11 liên kết tri thức
Đề thi thứ lí 11 kết nối tri thức
Đề thi sinh học tập 11 liên kết tri thức
Đề thi chất hóa học 11 kết nối tri thức
Đề thi lịch sử vẻ vang 11 kết nối tri thức
Đề thi địa lí 11 kết nối tri thức
Đề thi kinh tế luật pháp 11 kết nối tri thức
Đề thi công nghệ cơ khí 11 liên kết tri thức
Đề thi technology chăn nuôi 11 kết nối tri thức
Đề thi tin học áp dụng 11 liên kết tri thức
Đề thi khoa học máy tính xách tay 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi ngữ văn 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi thiết bị lí 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi sinh học tập 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi chất hóa học 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi lịch sử 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi địa lí 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi khiếp tế điều khoản 11 Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi Toán 11 Cánh diều
Đề thi ngữ văn 11 Cánh diều
Đề thi trang bị lí 11 Cánh diều
Đề thi sinh học 11 Cánh diều
Đề thi hóa học 11 Cánh diều
Đề thi lịch sử hào hùng 11 Cánh diều
Đề thi địa lí 11 Cánh diều
Đề thi khiếp tế pháp luật 11 Cánh diều
Đề thi công nghệ cơ khí 11 Cánh diều
Đề thi công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều
Đề thi tin học áp dụng 11 Cánh diều
Đề thi khoa học máy vi tính 11 Cánh diều

Nâng cấp cho gói Pro để thưởng thức website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Toán 11 Kết nối tri thức bài 5 dãy số được Vn
Doc.com tổng hòa hợp và xin gửi tới bạn đọc thuộc tham khảo để sở hữu thêm tài liệu giải bài xích tập Toán 11 Kết nối tri thức nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bài 2.1 trang 46 SGK Toán 11 liên kết tri thức

Viết năm số hạng đầu cùng số hạng vật dụng 100 của những dãy số (u_n) bao gồm sooa hnagj tổng thể cho bởi


a)

*

b)

*

c)

*

Lời giải

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2.2 trang 46 SGK Toán 11 kết nối tri thức

Dãy số

*
cho vì chưng hệ thức tầm nã hồi
*
cùng với
*

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số

b) dự đoán công thức số hạng bao quát

*

Lời giải

a)

*

b) Ta có: u1 = 1 = 1, u2 = 2 = 2, u3 = 6 = 3, u4 = 24 = 4, u5 = 120 = 5

Vậy công thức số hạng bao quát là:

*

Bài 2.3 trang 46 SGK Toán 11 kết nối tri thức

Xét tính tăng, bớt của dãy số

*
, biết: