công thức cấp số cộng và cấp cho số nhân là nội dung bài học kinh nghiệm đòi hỏi chúng ta học sinh bắt buộc ghi nhớ rõ để dễ dàng áp dụng vào bài xích tập. Đây cũng là dạng toán thường chạm mặt trong kì thi đại học, bởi vậy Vuihoc sẽ đem đến cho các em học sinh bài tổng hợp không hề thiếu công thức về cấp cho số cộng cấp số nhân.1. Cấp số cộng và cấp số nhân là gì?

1.1. Cấp cho số nhân

Trong lịch trình toán THPT, cung cấp số nhân là một dãy số vừa lòng điều khiếu nại số thứ hai của hàng số sẽ là tích của số đứng trước với cùng 1 số ko đổi. Số không thay đổi này được call là công bội của cung cấp số nhân. Từ đó ta tất cả định nghĩa về cấp cho số nhân như sau:

Un là cấp cho số nhân tương tự với un+1=un.q, trong những số ấy n∈N

q là công bội với q được tính: $q=fracu_n+1u_n$

Số hạng tổng quát

Để rất có thể tính số hạng bao quát của cấp số nhân, chúng ta áp dụng phương pháp sau:

un =u1. Qn-1

Tính hóa học của cung cấp số nhân

Tổng n số hạng đầu

1.2. Cấp số cộng

Cấp số cùng được dùng để làm chỉ một dãy số thỏa mãn nhu cầu số đứng sau bằng tổng của số đứng trước với một số không đổi. Số không thay đổi này call là công sai.

Bạn đang xem: Toán lớp 11 cấp số nhân

Dãy số cấp số cộng hoàn toàn có thể là vô hạn hoặc hữu hạn. Lấy ví dụ như như: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, …

Từ đó chúng ta có định nghĩa:

Un là cấp cho số cộng nếu: un + 1 = un + d

Trong đó có d là công không nên = un + 1 – un

Số hạng tổng quát

Chúng ta tính được số hạng tổng quát bằng phương pháp thông qua số hạng đầu và công sai gồm công thức như sau:

un = u1 + (n – 1)d

Tính chất cấp cho số cộng

*

Tổng n số hạng đầu

*

*

*

2. Tổng hợp các công thức cấp số cộng và cung cấp số nhân

Công thức cấp cho số nhân cấp cho số cộng rất giản đơn ghi nhớ. Đây là những công thức có liên quan tới giá bán trị đặc thù của 2 dạng hàng số này.

2.1. Công thức cấp số cộng

un= um+ (n-m)d

Từ công thức tổng quát trên ta suy ra số hạng thứ hai trở đi của cung cấp số cộngbằng trung bình cộng của 2 số hạng gần kề nó.

*

Ví dụ: Số hạng thứ 2 của cấp số cùng là bao nhiêu biết số hạng thiết bị 7 là 100, công sai là 2.

Giải:

Áp dụng bí quyết ta tất cả số hạng thứ hai của cung cấp số cộng là: u2= u7+ (2 - 7)d = 100 - 5.2 = 90

Chúng ta tất cả 2 phương pháp để tính tổng n số hạng đầu đối với cấp số cộng. Ta có:


*

Ví dụ: Tính tổng trăng tròn số hạng đầu của cấp cho số cùng biết cấp số cộng tất cả số hạng đầu bằng 3 với công sai bởi 2.

Giải:

Áp dụng cách làm ta có:

*

​​2.2. Bí quyết cấp số nhân

un=um.qn-m

Ví dụ: Biết số hạng trang bị 8 của cấp cho số nhân bởi 32 cùng công bội bằng 2. Tính số hạng thứ 5 của cấp số nhân

Giải:

Áp dụng công thức ta có:

Từ bí quyết trên ta suy ra được những công thức:

un= u1.qn-1,

*
n
*
2

*
,
*
k
*
2

Tổng n số hạng đầu cung cấp số nhân được xem theo công thức:

*

Ví dụ: Cho cấp cho số nhân bao gồm số hạng đầu bởi 2. Tính tổng 11 số hạng đầu của cung cấp số nhân.

Giải: Áp dụng cách làm ta có:

Đăng ký kết ngay khóa huấn luyện và đào tạo DUO 11 nhằm được những thầy cô phát hành lộ trình ôn thi thpt đạt 9+ sớm tức thì từ bây giờ

3. Một vài bài tập về cung cấp số cộng và cung cấp số nhân (kèm lời giải chi tiết)

Bài 1: Tìm tư số hạng liên tục của một cấp số cộng hiểu được tổng của chúng bằng 20 và tổng những bình phương của chúng bằng 120.

Giải:

Giả sử công không nên là d = 2x, 4 số hạng đó lần lượt là: a-3x, a-x, a+x, a+3x. Bây giờ ta có:

Kết luận tứ số bọn họ cần tìm kiếm lần lượt là 2, 4, 6, 8

Bài 2: Cho cấp số cộng:

(un):

*

Hãy tính số hạng lắp thêm 100 của cấp số cộng?

Giải:

Từ giải thiết, chúng ta có:

*

*

=>

*

Bài 3: Cho cấp số cộng

*

Hãy tính công sai, công thức tổng thể cấp số cộng đã cho.

Giải:

Gọi d là công không đúng của cấp số cộng đã cho, ta có:

*

*

Công sai của cấp số cùng trên d=3, số hạng bao quát là un= u1+(n-1)d = 3n-2

Bài 4: Cho cấp số cộng

*

Hãy tính S = u1 + u4+ u7+…+ u2011?

Giải:

Ta có các số hạng u1, u4, u7,…,u2011 lập được thành một cấp cho số cộng bao gồm 670 số hạng và bao gồm công không nên d’ = 3d. Vì vậy ta có:

*

Bài 5: Cho cung cấp số cộng hãy khẳng định công sai và cách làm tổng quát:

*

Giải:

Gọi d làcông không đúng của cấp cho số cộng, ta có:

*

*

Vậy ta gồm công sai của cung cấp số là d=3

Công thức tổng quát:

*

Bài 6: cấp cho số nhân (un) có các số hạng khác 0 hãy tìm u1 biết rằng:

*

Giải:

*

*

*
q = 2 hoặc q =
*

Kết luận u1= 1 hoặc u1= 8

Bài 7: Cho cấp số nhân sau:

*

Hỏi 5 số hạng đầu của cấp số nhân trên là bao nhiêu?

Giải:

Gọi q là bội của cấp cho số. Theo giải thiết chúng ta có:

*

5 số hạng đầu của cấp số nhân buộc phải tìm là u1= 2, u2= 23, u3= 29, u4= 27, u5= 281

Bài 8: Cho cung cấp số nhân sau:

*

Tính tổng của 10 số hạng đầu của cung cấp số nhân?

Giải:

*

Bài 9: Cho cấp số nhân thỏa mãn

*

Hãy tính công bội cùng công thức tổng thể của cung cấp số nhân trên.

Giải:

a. Từ mang thiết nhưng mà đề bài bác đã đến ta có:

*

*

*

*
hoặc q = 3

Trong TH

*

Trong TH q = 3

*


PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:

Xây dựng lộ trình học tập từ mất gốc mang đến 27+

Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo sở thích

Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô

⭐ Học đến lớp lại đến bao giờ hiểu bài xích thì thôi

⭐Rèn tips tricks góp tăng tốc thời hạn làm đề

⭐ tặng full bộ tài liệu sản phẩm hiếm trong quy trình học tập

Đăng ký học test miễn phí ngay!!


Hy vọng các công thức cấp số cộng và cung cấp số nhân nhưng mà VUIHOC đưa về phần làm sao giúp chúng ta ghi nhớ công dụng và và tiêu giảm sai sót trong quy trình giải bài xích tập cấp số cộng,cấp số nhân trong lịch trình Toán 11. Chúng ta học sinh hãy đk khóa học dành riêng cho học sinh lớp 12 ôn thi thpt trên Vuihoc.vn nhé! Chúc chúng ta ôn thi thật hiệu quả.

1. Định nghĩa

(u_n) là cung cấp số nhân (Leftrightarrow u_n+1= u_n.q), cùng với (nin mathbb N^*)

Công bội (q = dfracu_n + 1 u_n).

Ví dụ:

Cho cấp số nhân (left( u_n ight)) vừa lòng (u_1 = 5,q = 3). Tính (u_2).

Ta có: (u_2 = qu_1 = 3.5 = 15).

2. Số hạng tổng quát

(u_n = u_1.q^n - 1 ,(n ≥ 2))

Ví dụ:

Cho cung cấp số nhân (left( u_n ight)) vừa lòng (u_1 = 5,q = 3). Tính (u_5).

Ta có:

(u_5 = u_1q^4 = 5.3^4 = 405).

3. Tính chất

(u_k^2 = u_k - 1.u_k + 1) hay (|u_k| = sqrtu_k - 1.u_k + 1,) với (k ≥ 2) 

Ví dụ:

Cho tư số (x;,5;,25;,y) theo máy tự đó lập thành một CSN. Tìm kiếm (x,,y).

Ta có:

(eginarrayl5^2 = x.25 Leftrightarrow x = 1\25^2 = 5y Leftrightarrow y = 125endarray)

Vậy (x = 1,y = 125).

4. Tổng n số hạng đầu 

(S_n = dfracu_1(q^n - 1) q - 1) (= dfracu_1left( 1 - q^n ight)1 - q), ((q ≠ 1)).

Ví dụ:

Cho cung cấp số nhân (left( u_n ight)) vừa lòng (u_1 = 5,q = 3). Tính (S_10).

Ta có:

(eginarraylS_10 = dfracu_1left( 1 - q^10 ight)1 - q\,,,,,,, = dfrac5.left( 1 - 3^10 ight)1 - 3\,,,,,,, = dfrac5left( 3^10 - 1 ight)2endarray)

*

5. Bài tập về cung cấp số nhân

Bài 1. Cho cung cấp số nhân $left( u_n ight)$, biết: $u_1 = - 2,u_2 = 8$ . Lựa chọn giải đáp đúng.

A. $q = - 4,.$

B. $q = 4.$

C. $q = - 12.$

D. $q = 10.$

Lời giải: bởi (left( u_n ight)) là cung cấp số nhân đề xuất (q = dfracu_2u_1 = dfrac8 - 2 = - 4).

Chọn câu trả lời A

Bài 2.

Xem thêm: Bài 1 trang 20 sgk toán lớp 11 cánh diều trang 20, giải toán 11 trang 20 tập 1 cánh diều

Cho cấp số nhân $left( u_n ight)$, biết: $u_1 = 3,u_5 = 48$ . Lựa chọn câu trả lời đúng.

A. $u_3 = 12.,,,,$

B. $u_3 = - 12.$

C. $u_3 = 16.$

D. $u_3 = - 16.$

Lời giải: Ta có:

(u_5 = u_1.q^4 Leftrightarrow 48 = 3.q^4 Leftrightarrow q^4 = 16 ) (Leftrightarrow q^2 = 4 Rightarrow u_3 = u_1.q^2 = 3.4 = 12)

Chọn giải đáp A.

Bài 3. Cho cung cấp số nhân $left( u_n ight)$, biết: $u_1 = - 2,,u_2 = 8$ . Lựa chọn lời giải đúng.

A. $S_5 = - 512$

B. $u_5 = 256$

C. $u_5 = - 512$

D. $q = 4$

Lời giải: Ta có:

$u_1 = - 2,u_2 = 8 Rightarrow q = dfracu_2u_1 = dfrac8 - 2 = - 4$

Do kia (u_5 = u_1.q^4 = - 2.left( - 4 ight)^4 = - 512).

(S_5 = dfracu_1left( 1 - q^5 ight)1 - q = dfrac - 2left( 1 - left( - 4 ight)^5 ight)left( 1 - left( - 4 ight) ight) = - 410)

Chọn giải đáp C.

Bài 4. Cho cung cấp số nhân $left( u_n ight)$ bao gồm $u_1 = - 1;,q = dfrac - 110$. Số $dfrac110^103$ là số hạng sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

A. Số hạng thứ $103$

B. Số hạng sản phẩm $104$

C. Số hạng trang bị $105$

D. Đáp án khác

Lời giải: Ta có:

(u_n = u_1.q^n - 1 Leftrightarrow dfrac110^103 = - 1.left( - dfrac110 ight)^n - 1 Leftrightarrow left( - dfrac110 ight)^n - 1 = - left( dfrac110^103 ight) = left( - dfrac110 ight)^103 ) (Leftrightarrow n - 1 = 103 Leftrightarrow n = 104)

Chọn câu trả lời B.

Bài 5. Cho cung cấp số nhân $left( u_n ight)$, biết: $u_5 = 3,u_6 = - 6$ . Lựa chọn giải đáp đúng.

A. $u_7 = 12.$

B. $u_7 = - 12.$

C. $u_7 = - 2$

D. (u_7 = 18)

Lời giải: Ta có:

(u_6^2 = u_5.u_7 Rightarrow u_7 = dfracu_6^2u_5 = dfracleft( - 6 ight)^23 = 12)

Chọn câu trả lời A.

Bài 6. hàng số nào trong các dãy số sau không hẳn là cấp số nhân:

A. (u_n = 5^n)

B. (u_n = left( 2 - sqrt 3 ight)^n + 1)

C. (u_n = 5n + 1)

D. (u_n = 4^n)

Lời giải: Ta có:

(u_n = 5^n) đề nghị $u_n + 1 = 5^n + 1 Rightarrow dfracu_n + 1u_n = dfrac5^n + 15^n = 5$ không thay đổi (forall n ge 1) .

Vậy hàng số (left( u_n ight)) bao gồm (u_n = 5^n) là cấp cho số nhân.

Tương từ bỏ ta cũng có thể có dãy số ở lời giải D là cấp cho số nhân.

Ta có:

(u_n = 2( - sqrt 3 )^n + 1) đề nghị $u_n + 1 = 2( - sqrt 3 )^n + 2 = ( - sqrt 3 )u_n Rightarrow dfracu_n + 1u_n = ( - sqrt 3 )$ không thay đổi (forall n ge 1) .

Vậy hàng số (left( u_n ight))có (u_n = 2( - sqrt 3 )^n + 1) là cấp cho số nhân.

Ta có:

(u_n = 5n + 1) phải (u_1 = 8;u_2 = 13;u_3 = 18 Rightarrow dfracu_2u_1 e dfracu_3u_2)

Vậy hàng số (left( u_n ight)) ko là cấp số nhân.

Chọn giải đáp C.

Bài 7. tìm kiếm số hạng đầu cùng công bội của cung cấp số nhân (left( u_n ight)) có công bội (q > 0) . Biết (u_2 = 4;u_4 = 9) .

A. (u_1 = - dfrac83;q = dfrac32)

B. (u_1 = dfrac83;q = dfrac32)

C. (u_1 = - dfrac53;q = dfrac32)

D. (u_1 = dfrac53;q = dfrac32)

Lời giải: Ta tất cả (u_2 = 4 = u_1.q) cùng (u_4 = 9 = u_1.q^3)

(Rightarrow dfracu_4u_2 = dfracu_1.q^3u_1.q Rightarrow dfrac94 = q^2 ) (Rightarrow q = dfrac32 m left( q > 0 ight) Rightarrow u_1 = dfrac83)

Chọn đáp án B.

Bài 8. Số đo bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cung cấp số nhân, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp $8$ lần số đo của góc nhỏ nhất. Search góc phệ nhất:

A. $190^0$

B. $191^0$

C. $192^0$

D. $193^0$

Lời giải: điện thoại tư vấn $A,B,C,D$ là số đo của tư góc của tứ giác lồi đã cho. Ko mất tính tổng quát, trả sử (A