Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán lớp 11 trang 163

(mathop lim limits_x o - infty left( 3x^3 - 5x^2 + 7 ight))

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(mathop lim limits_x o - infty left( 3x^3 - 5x^2 + 7 ight) ) (= mathop lim limits_x o - infty x^3left( 3 - 5 over x + 7 over x^3 ight) = - infty )

Vì (mathop lim limits_x o - infty x^3 = - infty ) ( ext và ,mathop lim limits_x o - infty left( 3 - 5 over x + 7 over x^3 ight) = 3 > 0)


LG b

(mathop lim limits_x o + infty sqrt 2x^4 - 3x + 12 )

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& mathop lim limits_x o + infty sqrt 2x^4 - 3x + 12 cr &= mathop lim limits_x o + infty x^2sqrt 2 - 3 over x^3 + 12 over x^4 = + infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o + infty x^2 = + infty cr & ext cùng ,mathop lim limits_x o + infty sqrt 2 - 3 over x^3 + 12 over x^4 = sqrt 2 > 0 cr )

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K8 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINEXem thêm: Bài 26 lớp 10 toán lớp 10), biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

Bài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang lại toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.