Giải toán lớp 11 trang 46, 47 vào sách KNTT tập 1Bài 5: hàng số

Bạn đang xem: Toán lớp 11 trang 46 kết nối tri thức

Khám phá giải toán trang 46, 47 sách Toán 11 tập 1 của KNTT: dãy số
Giải bài 2.1 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1Giải bài 2.2 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1Giải bài xích 2.3 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1Giải bài 2.4 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1Giải bài xích 2.5 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1Giải bài bác 2.6 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1Giải bài xích 2.7 trang 47 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1
*

Với các bài toán thực hành như vấn đề phân tích tính tăng, giảm của hàng số; khẳng định dãy số bị chặn dưới, bị chặn trên,... Học sinh sẽ nắm rõ hơn về các đặc điểm của hàng số. Lưu ý đến Giải toán lớp 11 trang 46, 47 trong sách KNTT tập 1 - bài bác 5: dãy số để sở hữu thêm tài liệu giải các bài từ bỏ 2.1 đến 2.7 SGK kết nối tri thức.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Trang 12 13 Tập 2, Giải Toán Lớp 6 Trang 13 Tập 2 Cánh Diều

Giải toán lớp 11 trang 46, 47 trong sách KNTT tập 1

Bài 5: hàng số

Khám phá giải toán trang 46, 47 sách Toán 11 tập 1 của KNTT: hàng số

Giải bài xích 2.1 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1

*

Giải bài 2.2 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1

*

Giải bài 2.3 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối trí thức tập 1

*

Giải bài bác 2.4 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối trí thức tập 1

*

Giải bài xích 2.5 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1

*

Giải bài xích 2.6 trang 46 SGK Toán 11 Kết nối học thức tập 1

*

Giải bài bác 2.7 trang 47 SGK Toán 11 Kết nối tri thức tập 1

*
Dưới đấy là tài liệu hữu ích để giải các bài toán trang 46, 47 trong sách Toán lớp 11, Tập 1 của KNTT, hy vọng sẽ giúp các bạn tiện lợi thế trong việc thực hành giải những bài toán tương quan đến hàng số. Đừng bỏ lỡ Giải toán lớp 11 trang 40, 41 sách KNTT tập 1 - bài xích tập cuối chương 1 cùng xem trước Giải toán lớp 11 trang 51 sách KNTT tập 1 - bài bác 6: cấp cho số cộng để nắm rõ kiến thức môn Toán SGK liên kết tri thức.

Hãy bài viết liên quan các tư liệu Giải Toán lớp 11 sau đây:- Giải Toán lớp 11 sách kết nối tri thức- Giải toán lớp 11 trang 50 sách CTST tập 1 - bài bác 1: dãy số- Giải toán lớp 11 trang 47, 48 sách Cánh Diều tập 1 - bài xích 1: dãy số


Viết năm số hạng đầu và số hạng sản phẩm công nghệ 100 của các dãy số (left( u_n right)) gồm số hạng tổng quát cho bởi:a) (u_n = 3n - 2) b) (u_n = 3.2^n) c) (u_n = left( 1 + frac1n right)^n)


Đề bài

Viết năm số hạng đầu với số hạng đồ vật 100 của những dãy số (left( u_n ight)) gồm số hạng tổng quát cho bởi:

a) (u_n = 3n - 2)

b) (u_n = 3.2^n)

c) (u_n = left( 1 + frac1n ight)^n)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) (u_n = 3n - 2)

( Rightarrow u_1 = 3.1 - 2 = 1)

( Rightarrow u_2 = 3.2 - 2 = 4)

( Rightarrow u_3 = 3.3 - 2 = 7)

( Rightarrow u_4 = 3.4 - 2 = 10)

( Rightarrow u_5 = 3.5 - 2 = 13)

( Rightarrow u_100 = 3.100 - 2 = 298)

b) (u_n = 3.2^n)

( Rightarrow u_1 = 3.2^1 = 6)

( Rightarrow u_2 = 3.2^2 = 12)

( Rightarrow u_3 = 3.2^3 = 24)

( Rightarrow u_4 = 3.2^4 = 48)

( Rightarrow u_5 = 3.2^5 = 96)

( Rightarrow u_100 = 3.2^100)

c) (u_n = left( 1 + frac1n ight)^n)

( Rightarrow u_1 = left( 1 + frac11 ight)^1 = 2)

( Rightarrow u_2 = left( 1 + frac12 ight)^2 = frac94)

( Rightarrow u_3 = left( 1 + frac13 ight)^3 = frac6427)

( Rightarrow u_4 = left( 1 + frac14 ight)^4 = frac625256)

( Rightarrow u_5 = left( 1 + frac15 ight)^5 = frac77763125)

( Rightarrow u_100 = left( 1 + frac1100 ight)^100 = left( frac101100 ight)^100)