Biến núm A và trở thành cố đối (overline A ) tất cả xung khắc vì chưng (Omega = A cup overline A )


Một tổ học sinh có 8 bạn, trong những số đó có 6 bạn thích môn láng đá, 4 mình thích môn cầu lông và 2 mình muốn cả nhì môn bóng đá và ước lông. Chọn bất chợt một học viên trong tổ. Xét các biến gắng sau:

E: “Học sinh được chọn thích môn bóng đá”;

F: “Học sinh được chọn thích môn ước lông”.

Bạn đang xem: Toán lớp 11 trang 72

Hai biến hóa cố E với F tất cả xung tự khắc không?

Phương pháp giải:

Biến vắt A và vươn lên là cố B được hotline là xung khắc nếu như A và B không bên cạnh đó xảy ra.

Lời giải bỏ ra tiết:

Cặp vươn lên là cố E với F ko xung khắc vày nếu học sinh được chọn thích môn đá bóng thì cả E cùng F rất có thể xảy ra vì có 2 mình muốn cả hai môn đá bóng và mong lông.

Xem thêm: Trần nhật minh ( toán thầy nhật minh, clb toán bồi dưỡng


HĐ2


Video chỉ dẫn giải


Trở lại trường hợp trong HĐ1. Hãy tính P(A) , P(B) và (Pleft( A cup B ight).)

Phương pháp giải:

Tính phần trăm (Pleft( A ight) = fracnleft( A ight)nleft( Omega ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Không gian mẫu (Omega ) là tập hợp bao gồm các thành phần (left 1;2;3;4;5;6 ight\)

(eginarraylPleft( A ight) = frac26 = frac13\Pleft( B ight) = frac16endarray)

Vì (A cup B = left 3;4;6 ight Rightarrow Pleft( A cup B ight) = frac36 = frac12)


LT2


Video gợi ý giải


Một vỏ hộp đựng 5 trái cầu màu xanh và 3 quả mong màu đỏ, gồm cùng size và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên hai quả cầu trong hộp. Tính xác suất để chọn được hai quả cầu bao gồm cùng màu.

Phương pháp giải:

Nếu A cùng B là hai biến đổi cố xung tương khắc thì (Pleft( A cup B ight) = Pleft( A ight) + Pleft( B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(nleft( Omega ight) = C_8^2)

TH1. Thay đổi cố A: “Hai quả cầu được chọn cùng color xanh”

(Pleft( A ight) = fracC_5^2C_8^2 = frac514)

TH2. Phát triển thành cố B: “Hai quả ước được chọn cùng màu đỏ”

(Pleft( B ight) = fracC_3^2C_8^2 = frac328)

Vì A với B xung tương khắc nên xác suất để tuyển chọn được hai quả cầu có cùng color là

(Pleft( A cup B ight) = Pleft( A ight) + Pleft( B ight) = frac514 + frac328 = frac1328)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 4 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Kết nối tri thức - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

2K7 gia nhập ngay group nhằm nhận thông tin thi cử, tư liệu miễn phí, bàn bạc học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Tính các giới hạn sau:a) (mathop lim limits_x to + infty frac9x + 13x - 4;)b) (mathop lim limits_x lớn - infty frac7x - 112x + 3;)c) (mathop lim limits_x lớn + infty fracsqrt x^2 + 1 x;)d) (mathop lim limits_x to lớn - infty fracsqrt x^2 + 1 x;)e) (mathop lim limits_x khổng lồ 6^ - frac1x - 6;)g) (mathop lim limits_x to 7^ + frac1x - 7.)


Đề bài

Tính những giới hạn sau:

a) (mathop lim limits_x o + infty frac9x + 13x - 4;)

b) (mathop lim limits_x o - infty frac7x - 112x + 3;)

c) (mathop lim limits_x o + infty fracsqrt x^2 + 1 x;)

d) (mathop lim limits_x o - infty fracsqrt x^2 + 1 x;)

e) (mathop lim limits_x o 6^ - frac1x - 6;)

g) (mathop lim limits_x o 7^ + frac1x - 7.)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- thực hiện định lí về phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số.

- Sử dụng số lượng giới hạn cơ bạn dạng sau: (mathop lim limits_x o a^ + frac1x - a = + infty ;mathop lim limits_x o a^ - frac1x - a = - infty )


a) (mathop lim limits_x o + infty frac9x + 13x - 4 = mathop lim limits_x o + infty fracxleft( 9 + frac1x ight)xleft( 3 - frac4x ight) = mathop lim limits_x o + infty frac9 + frac1x3 - frac4x = frac9 + 03 - 0 = 3)

b) (mathop lim limits_x o - infty frac7x - 112x + 3 = mathop lim limits_x o - infty fracxleft( 7 - frac11x ight)xleft( 2 + frac3x ight) = mathop lim limits_x o - infty frac7 - frac11x2 + frac3x = frac7 - 02 + 0 = frac72)

c) (mathop lim limits_x o + infty fracsqrt x^2 + 1 x = mathop lim limits_x o + infty fracxsqrt 1 + frac1x^2 x = mathop lim limits_x o + infty sqrt 1 + frac1x^2 = sqrt 1 + 0 = 1)

d) (mathop lim limits_x o - infty fracsqrt x^2 + 1 x = mathop lim limits_x o - infty frac - xsqrt 1 + frac1x^2 x = mathop lim limits_x o - infty - sqrt 1 + frac1x^2 = - sqrt 1 + 0 = - 1)

e) Ta có: (left{ eginarrayl1 > 0\x - 6 0\x + 7 > 0,x o 7^ + endarray ight.)