Ta có ((3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i Leftrightarrow (3 - 2i)z = 7 + 3i - 4 - 5i)

(Leftrightarrow (3-2i)z=3-2i Leftrightarrow z = dfrac3-2i3-2i Leftrightarrow z = 1).

Bạn đang xem: Toán lớp 12 trang 138

Vậy (z = 1).


LG b

b) ((1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z);

Phương pháp giải:

+) sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu.

+) thực hiện công thức chia hai số phức.

Lời giải chi tiết:

Ta có ((1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z \ Leftrightarrow (1 + 3i)z -(2 + i)z = (2 + 5i))

(Leftrightarrow (1 + 3i - 2 - i)z = 2 + 5i \ Leftrightarrow (-1 + 2i)z = 2 + 5i)

(Leftrightarrow z = dfrac2 + 5i-1+2i \ Leftrightarrow z=dfrac(2+5i)(-1-2i)1^2+2^2\Leftrightarrow z=dfrac-2-4i-5i-10i^25 \ Leftrightarrow z=dfrac8-9i5 =dfrac85-dfrac95i)

Vậy (z =dfrac85-dfrac95i.)


LG c

c) ( dfracz4-3i + (2 - 3i) = 5 - 2i).

Xem thêm: Trung Tâm Toán Thầy Nhật Minh Dạy Trường Nào? Trần Nhật Minh (Toán Bồi Dưỡng)

Phương pháp giải:

+) sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu.

+) sử dụng công thức phân chia hai số phức.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;;dfracz4 - 3i + 2 - 3i = 5 - 2i\Leftrightarrow ;dfracz4 - 3i = 5 - 2i - 2 + 3i\Leftrightarrow ;dfracz4 - 3i = 3 + i\Leftrightarrow z = left( 3 + i ight)left( 4 - 3i ight)\Leftrightarrow z = 12 - 5i - 3i^2\Leftrightarrow z = 15 - 5i.endarray)

Vậy (z=15-5i.)

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

(dfrac2 + i3 - 2i = dfracleft( 2 + i ight)left( 3 + 2i ight)left( 3 - 2i ight)left( 3 + 2i ight) ) (= dfrac6 + 7i + 2i^29 + 4 = dfrac413 + dfrac713i.)


LG b

b) ( dfrac1+isqrt22+isqrt3);

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac1 + isqrt 2 2 + isqrt 3 = dfracleft( 1 + isqrt 2 ight)left( 2 - isqrt 3 ight)left( 2 + isqrt 3 ight)left( 2 - isqrt 3 ight))

(= dfrac 2 + left( 2sqrt 2 - sqrt 3 ight)i - sqrt 6 i^24 + 3 ) (= dfrac 2 + sqrt 6 7 + dfrac2sqrt 2 - sqrt 3 7i.)


LG c

c) ( dfrac5i2-3i);

Lời giải chi tiết:

(dfrac5i2 - 3i = dfrac5ileft( 2 + 3i ight)left( 2 - 3i ight)left( 2 + 3i ight)) ( = dfrac10i + 15i^24 + 9 = - dfrac1513 + dfrac1013i.)


LG d

d) ( dfrac5-2ii).

Lời giải chi tiết:

(dfrac5 - 2ii = dfracleft( 5 - 2i ight)ii^2 ) (= - left( 5i - 2i^2 ight) = -2 - 5i.)

 toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.