Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Học sinh tiến hành đo bởi thước có vạch chia, đo được AB = 3cm ; BC = 2cm; DC = 3cm ; AD = 2cm.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 11

Giải

 AB = 3cm ; BC = 2cm; DC = 3cm ; AD = 2cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.


bài 3

Trong hình mặt : 

*

+ bao gồm bao nhiêu hình vuông vắn ?

+ gồm bao nhiêu hình tam giác ?

Phương pháp giải:

- Đếm các hình vuông hoặc hình tam giác nhỏ.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Xem thêm: Giải Toán 10 Hàm Số Bậc Hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lời giải chi tiết:

+ bao gồm 5 hình vuông vắn (4 hình vuông nhỏ dại và 1 hình vuông to).

+ bao gồm 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to).


bài bác 4

 Kẻ thêm một đoạn thẳng vào từng hình sau để được 

*

Phương pháp giải:

- dùng thước trực tiếp vẽ đoạn thẳng xuất phát điểm từ một đỉnh cho tới cạnh đối diện.

- Đếm hình, ví như có số lượng hình bằng yêu cầu của đề bài bác thì đó là phương pháp vẽ đúng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng vào từng hình theo cách dưới đây:

*

 toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.