Bài tập cuối tuần 12 - Đề 1 bao hàm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp những em ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đã được học trong tuần


Đề bài

Bài 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Tính

a) 64 : 8 – 3 = ……

A. 5 B. 6

C. 7 D. 8

b) 56 : 8 + 327 = ……

A. 333 B. 334

C. 335 D. 336

Bài 2: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một đội trồng được 306 cây. Hỏi 3 team trồng được từng nào cây?

A. 916 cây B. 917 cây

C. 918 cây D. 919 cây

Bài 3: Viết theo mẫu:

Số đã cho

16

48

72

96

Gấp 8 lần

16 × 8 = 128

 

 

 

Giảm 8 lần

16 : 8 = 2

 

 

 

Bài 4: kiếm tìm (x):

a) 8 × (x) + 59 = 115

……………………….

Bạn đang xem: Toán lớp 3 tuần 12

……………………….

……………………….

……………………….

b) (x) × 8 – 30 = 74

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Bài 5: Tính:

a) 64 : 8 + 35

…………………...

…………………...

b) 56 : 2 : 7

…………………...

…………………...

c) 24 : 8 × 67

…………………...

…………………...

d) 72 : 8 + 143

…………………...

…………………...

Bài 6: có 48 bé gà nhốt gần như trong 8 chuồng. Hỏi từng chuồng có bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số:…………………

Bài 7: Hai đội công nhân đề nghị sửa 1040m đường. Đội Một sẽ sửa được (dfrac18) tổng số mét đường. Đội nhì sửa được vội 4 lần số mét mặt đường đội Một sửa được. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét con đường ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số:…………………

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức sau bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 2 × 87 × 5 b) 650 × 8 : 8

 ………………… …………………

 ………………… …………………

 ………………… …………………

Lời giải chi tiết


Bài 1: 

Phương pháp giải:

- thực hiện lại những phép tính để kiểm tra kết quả.

- tiến hành phép tính phân tách trước; phép tính cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 64 : 8 – 3

= 8 – 3

= 5

=> Đáp án yêu cầu chọn là A.

b) 56 : 8 + 327

= 7 + 327

= 334

=> Đáp án yêu cầu chọn là B.

Bài 2: 

Phương pháp giải:

Tìm số cây tía đội trồng = số cây mỗi đội trồng được × 3.

Cách giải:

Bài giải

Ba nhóm trồng được số lượng kilomet là:

306 × 3 = 918 (cây)

Đáp số: 918 cây.

Xem thêm: 6.7 trang 11 toán 8 tập 2 kết nối tri thức, giải bài tập 6

=> Đáp án bắt buộc chọn là C.

Bài 3: 

Phương pháp giải:

- tiến hành theo mẫu.

- vội 8 lần = số đã đến × 8.

- sút 8 lần = số đã mang lại : 8.

Cách giải:

Số vẫn cho

16

48

72

96

Gấp 8 lần

16 × 8 = 128

48 × 8 = 384

72 × 8 = 576

96 × 8 = 768

Giảm 8 lần

16 : 8 = 2

48 : 8 = 6

72 : 8 = 9

96 : 8 = 12

Bài 4: 

Phương pháp giải:

Xác xác định trí của (x), tiếp nối tìm (x) theo những quy tắc:

- mong mỏi tìm số hạng chưa chắc chắn ta mang tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

- mong tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- hy vọng tìm quá số chưa biết ta mang tích phân tách cho vượt số sẽ biết.

Cách giải:

a) 8 × (x) + 59 = 115

8 × (x) = 115 – 59

8 × (x) = 56

(x) = 56 : 8

(x) = 7

b) (x) × 8 – 30 = 74

(x) × 8 = 74 + 30

(x) × 8 = 104

(x) = 104 : 8

(x) = 13

Bài 5: 

Phương pháp giải:

- Biểu thức tất cả phép cộng và phép chia thì tiến hành phép tính phân chia trước, tiến hành phép cộng sau.

- Biểu thức chỉ có những phép tính nhân, phân tách thì thực hiện theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua phải.

Cách giải:

a) 64 : 8 + 35

= 8 + 35

= 43

b) 56 : 2 : 7

= 28 : 7

= 4

c) 24 : 8 × 67

= 3 × 67

= 201 

d) 72 : 8 + 143

= 9 + 143

= 152

Bài 6: 

Phương pháp giải:

Tìm số con gà trong mỗi chuồng ta rước số gà gồm trong 8 chuồng chia cho 8.

Cách giải:

Bài giải

Số gà trong mỗi chuồng là:

48 : 8 = 6 (con)

Đáp số: 8 nhỏ gà.

Bài 7: 

Phương pháp giải:

- tìm số mét mặt đường đội Một đã sửa ta đem tổng số mét đường cả nhì đội phải sửa phân chia cho 8.

- tìm kiếm số mét đường đội Hai vẫn sửa ta lấy số mét đường đội Một đang sửa nhân với 4.

Mua tài khoản tải về Pro để yêu cầu website toancapba.com KHÔNG quảng cáo & tải File cực nhanh chỉ với 79.000đ. Tìm hiểu thêm

Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 gồm đáp án sách Kết nối trí thức với cuộc sống. Những dạng bài xích tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát đít chương trình học tập trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.


Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Câu 1. vội 32 lên 3 lần được ………

A. 68

B. 96

C. 66

D. 98

Câu 2: mang đến đoạn thẳng AB = 24cm. Nếu bớt độ lâu năm đoạn thẳng đó đi 6 lần thì được đoạn trực tiếp CD. Độ lâu năm đoạn thẳng CD là:

A. 5cm

B. 4cm

C. 6cm

D. 7cm

Câu 3: giảm 36cm đi 4 lần được:

A. 6cm

B. 8cm


C. 9cm

D. 7cm

Câu 4. Tính kết quả của hàng tính: 162 – 28 x 2.

A. 102

B. 107

C. 109

D. 106

Câu 5: Số nên điền theo lần lượt là:

A. 10, 30

B. 16, 3

C. 10, 13

D. 20, 23

Câu 6: Can thứ nhất có 18 l dầu. Số dầu ở can sản phẩm công nghệ hai gấp 3 lần số dầu sống can vật dụng nhất. Hỏi can vật dụng hai nhiều hơn thế can đầu tiên bao nhiêu lít dầu?

A. 26 l dầu

B. 46 l dầu

C. 36 l dầu

D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2

80 : 2

11 : 2

39 : 3

49 : 8

Bài 2. Giải bài xích toán phụ thuộc tóm tắt sau:

Bài 3: Một bạn thợ ngày thứ nhất may được 20 chiếc mũ. Số mũ ngày máy hai tín đồ thợ đó làm được bị giảm đi gấp đôi so với số cái mũ người này đã may được sinh hoạt ngày vật dụng nhất. Hỏi trong thời gian hai ngày người đó đã may được bao nhiêu chiếc mũ?


Bài 4: Một shop ngày đầu tiên bán được 26kg gạo, ngày sản phẩm hai bán được số gạo gấp 2 lần so cùng với ngày vật dụng nhất. Hỏi hai ngày siêu thị bán được từng nào ki lô gam gạo?

Đáp án bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. B. 96

Câu 2: B. 4cm

Câu 3: C. 9cm

Câu 4. D. 106

Câu 5: A. 10, 30

Câu 6: D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2 = 35 (dư 1)

80 : 2 = 40

11 : 2 = 5 (dư 1)

39 : 3 = 13

49 : 8 = 6 (dư 1)

Bài 2.

Bố hơn bé 3 chục tuổi. Số tuổi của con bởi

*
số tuổi của bố. Tìm kiếm số tuổi của nhỏ và tính toàn bô tuổi của hai cha con?

Bài giải.

Đổi: 3 chục = 30

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 − 1 = 3 (phần)

Số tuổi của ba là:

30 : 3 × 4 = 40 (tuổi)

Số tuổi của bé là:

40 − 30 = 10 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai bố con là:

40 + 10= 50 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của con: 10 tuổi

Tổng số tuổi của hai cha con: 50 tuổi.

Bài 3: 

Ngày thiết bị hai người đó may được số nón là:

20 : 2 = 10 (chiếc mũ)

Trong nhị ngày, người đó đã may được số mẫu mũ là:

20 + 10 = 30 (chiếc mũ)

Bài 4: Một cửa hàng ngày trước tiên bán được 26kg gạo, ngày lắp thêm hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thiết bị nhất. Hỏi nhị ngày siêu thị bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?


Tóm tắt

Buổi sáng phân phối : 26kg đường

Buổi chiều chào bán gấp đôi

Cả nhì buổi phân phối : … kg đường ?

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo buôn bán trong buổi chiều là:

26 ⨯ 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường chào bán trong cả hai buổi là:

26 + 52 = 78 (kg)

Đáp số: 78kg

Tham khảo trọn bộ bài tập cuối tuần lớp 3 khá đầy đủ 2 môn Toán, giờ Việt. toancapba.com liên tục update các đề thi, giải bài bác tập, bài tập vào ngày cuối tuần cho chúng ta cùng tham khảo.