Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5Chương 3: Hình học
Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều
I - Số đo thời gian
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
Chương 5: Ôn tập
I - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
II - Ôn tập về các phép tính với những số từ nhiên, phân số, số thập phân
III - Ôn tập về hình học
IV - Ôn tập về giải toán
Nâng cấp cho gói Pro để thử khám phá website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file rất nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 12 13


Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 7: láo lếu số được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể cho các câu hỏi trong SGK Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 23, 24, 25.


Toán lớp 5 Kết nối học thức Bài 7

1. Toán lớp 5 trang 24 Hoạt động2. Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập

1. Toán lớp 5 trang 24 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 24

1.1 Toán lớp 5 trang 24 bài xích 1

Viết với đọc láo lếu số thích hợp với mỗi hình (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

a)

*
 : bố và bảy phần mười

b)

*
 : Một cùng năm phần tám


1.2 Toán lớp 5 trang 24 bài bác 2

Hãy chỉ ra phần nguyên với phần phân số trong những hỗn số


*
: phần nguyên là 3, phần phân số là
*

*
: phần nguyên là 5, phần phân số là
*

*
: phần nguyên là 12, phần phân số là
*

*
: phần nguyên là 100, phần phân số là
*


1.3 Toán lớp 5 trang 24 bài bác 3

Viết (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

*

*

*

*


2. Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập

2.1 Toán lớp 5 trang 24 bài bác 1

Nêu láo lếu số thích phù hợp với mỗi gạch của tia số

Hướng dẫn giải:

Hỗn số thích hợp với mỗi vén của tia số theo vật dụng tự trừ trái qua đề xuất là:

*

Giải Toán lớp 5 trang 25

2.2 Toán lớp 5 trang 25 bài 2

Chuyển láo lếu số thành phân số thập phân (theo mẫu).

Hướng dẫn giải:


*

*

*

*


2.3 Toán lớp 5 trang 25 bài xích 3

Viết (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

*

*

*

*


2.4 Toán lớp 5 trang 25 bài bác 4

Chọn câu trả lời sai.

Xem thêm: De Thi Violympic Toán Tiếng Việt Lớp 3 Cấp Tỉnh, Đề Thi Và Đáp Án Lớp 3

Cô Dung có 23 phong kẹo, từng phong có 10 viên kẹo. Cô chia phần đông số kẹo đó đến 10 bạn. Vậy mỗi các bạn nhận được:

A. 23 viên kẹo

B.

*
 phong kẹo

C.

*
 viên kẹo

D.

*
 phong kẹo

Hướng dẫn giải:

Cô Dung có tất cả số viên kẹo là: 10 x 23 = 230 (viên kẹo)

Mỗi các bạn nhận được số viên kẹo là: 230 : 10 = 23 (viên kẹo)

Mỗi bạn nhận được số phong kẹo là: 23 : 10 =

*
 phong kẹo.

Vậy lời giải sai là C.


Nâng cấp cho gói Pro để đề xuất website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không ngóng đợi.
*

Toán lớp 5 kết nối tri thức

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung bài 1: Ôn tập số tự nhiên Bài 2: Ôn tập các phép tính với số thoải mái và tự nhiên Bài 3: Ôn tập phân số bài xích 4: Phân số thập phân bài 5: Ôn tập những phép tính với phân số bài bác 6: Cộng, trừ hai phân số khác mẫu mã số bài xích 7: lếu số bài xích 8: Ôn tập hình học và đo lường và tính toán Bài 9: luyện tập chung

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Ôn tập và bổ sung Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và những phép tính bài xích 2: Ôn tập phân số bài xích 3: Ôn tập và bổ sung cập nhật các phép tính cùng với phân số bài bác 4: Phân số thập phân bài 5: Tỉ số bài bác 6: Tỉ số của số lần tái diễn một sự kiện so với tổng thể lần triển khai Bài 7: Em làm cho được mọi gì? bài bác 9: vấn đề giải bằng bốn cách tính bài 10: Tìm nhị số khi biết tổng với tỉ số của nhị số đó bài xích 11: Tìm nhị số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhì số đó bài 12: Em có tác dụng được phần nhiều gì? bài xích 13: Héc-ta bài bác 14: Ki-lô-mét vuông bài xích 15: Tỉ lệ bạn dạng đồ bài bác 16: Em làm được phần đa gì? Chương 2: Số thập phân

Toán lớp 5 Cánh Diều

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về số tự nhiên, phân số. Số thập phân bài xích 1: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên Bài 2: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên Bài 3: Ôn tập về giải toán bài bác 4: Ôn tập và bổ sung về phân số