Nâng cấp gói Pro để từng trải website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 11 trang 48


Toán lớp 6 bài xích 11 Ước chung, Ước chung lớn nhất Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học tập Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng nạm kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống.


Toán lớp 6 bài bác 11 Ước chung, Ước chung to nhất

1. Ước thông thường và ước chung phệ nhất2. Bí quyết tìm cầu chung phệ nhất3. Rút gọn gàng về phân số buổi tối giản4. Giải Toán lớp 6 Kết nối trí thức trang 48

1. Ước tầm thường và cầu chung béo nhất

Hoạt hễ 1 trang 44 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm các tập phù hợp Ư(24) cùng Ư(28).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

+) vị 24 phân chia hết cho các số: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Do đó: Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

+) vị 28 phân tách hết cho các số: 1; 2; 4; 7; 14; 28

Do đó: Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Hoạt cồn 2 trang 44 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập hợp

ƯC(24, 28).

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Ta có: Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28

Các số vừa là cầu của 24, vừa là mong của 28 là: 1; 2; 4.

Vậy ƯC(24; 28) = 1; 2; 4.

Hoạt đụng 3 trang 44 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm số lớn số 1 trong tập ƯC(24, 28).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Ta có: ƯC(24; 28) = 1; 2; 4

Số lớn nhất trong ƯC(24; 28) là 4.

Câu hỏi 1 trang 45 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm ƯCLN(90, 10).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Vì 90 ⁝ 10 bắt buộc ta gồm ƯCLN(90, 10) = 10.


Luyện tập 1 trang 45 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Bố tất cả 12 trái bóng màu xanh lá cây và 15 trái bóng màu sắc đỏ. Bố hy vọng chia số bóng mang đến ba bạn bè Việt, Hà cùng Nam đều hệt nhau gồm cả bóng blue color và bóng màu sắc đỏ. Hỏi ba có triển khai được điều này hay không?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Ta có: 12 ⁝ 3, 15 ⁝ 3 hay 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15)

Nên 3 ∈ ƯC(12; 15) cho nên vì vậy bố phân chia được số bóng mang lại ba bằng hữu Việt, Hà cùng Nam đều đồng nhất gồm cả bóng blue color và bóng màu sắc đỏ.

Vậy bố rất có thể thực hiện tại phép phân tách này.

Vận dụng 1 trang 45 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tuần này lớp 6A với 6B tất cả 40 học viên nữ cùng 36 học sinh nam được phân công đi nhặt nhạnh rác làm sạch bờ biển khơi ở địa phương. Nếu chia nhóm làm thế nào cho số học sinh nam với nữ trong các nhóm cân nhau thì:

a) có thể chia được thành từng nào nhóm học sinh?

b) có thể chia các nhất bao nhiêu nhóm học tập sinh?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Để số học viên nam với nữ trong những nhóm đều đều bằng nhau nên số nhóm chính là ước bình thường của 36 cùng 40

Gọi x là số nhóm học viên chia được (nhóm)

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40

Do kia ƯC(36; 40) = 1; 2; 4

Số học sinh nam cùng nữ trong những nhóm được đến như bảng dưới đây:


Số nhóm

Số nam

Số nữ

1

36 : 1 = 36

40 : 1 = 40

2

36 : 2 = 18

40 : 2 = 20

4

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

Vậy rất có thể chia được một nhóm; 2 đội hoặc 4 nhóm.

b) Số team chia được không ít nhất là ƯCLN(36; 40)

Vì ƯC(36; 40) = 1; 2; 4 đề xuất ƯCLN(36; 40) = 4.

Vậy có thể chia nhiều nhất 4 nhóm học sinh.

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống bao gồm toàn cục lời giải của những bài tập Toán trong thời điểm học SGK cũng giống như SBT, các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài tại đây.

2. Cách tìm ước chung lớn nhất

Câu hỏi 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm ƯCLN(45, 150) biết 45 = 32.5 với 150 = 2.3.52 .

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

+) Phân tích các số 45, 150 ra thừa số nguyên tố:

45 = 32.5

150 = 2.3.52

+) những thừa số nguyên tố thông thường là: 3; 5

+) Số mũ nhỏ dại nhất của 3 là 1 trong và số mũ bé dại nhất của 5 là một trong những nên

ƯCLN(45, 150) = 3. 5 = 15

Vậy ƯCLN(45, 150) = 3. 5 = 15.

Luyện tập 2 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm ƯCLN (36, 84).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Phân tích những số 36 cùng 84 ra thừa số yếu tố ta được:

36= 22.32; 84 = 22.3.7;

Ta thấy 2 với 3 là các thừa số nguyên tố phổ biến của 36 và 84. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ tuổi nhất của 3 là 1 trong những nên ƯCLN(36, 84) = 22.3 = 12

Vậy ƯCLN(36, 84) = 12.

Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Một đại hội cỗ binh có ba trung đội: trung nhóm I tất cả 24 chiến sĩ, trung đội II gồm 28 chiến sĩ, trung đội III gồm 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả tía trung đội cần xếp thành các hàng dọc hầu hết nhau mà không tồn tại chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được không ít nhất từng nào hàng dọc?


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Số mặt hàng dọc các nhất hoàn toàn có thể xếp được là ƯCLN (24; 28; 36)

Ta có:

24 = 23 .3

28 = 22 .7

36 = 22 .32

Ta thấy 2 là vượt số nguyên tố tầm thường của 24; 28 với 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 đề xuất ƯCLN(24; 28; 36) = 4

Vậy hoàn toàn có thể xếp được 4 mặt hàng dọc

Câu hỏi 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1:

Biết ƯCLN(75; 105) = 15, hãy tìm kiếm ƯC(75, 105).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Vì ƯCLN(75; 105) = 15 đề xuất ƯC(75, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5; 15

Vậy ƯC(75, 105) = 1; 3; 5; 15.

Thử thách nhỏ tuổi trang 47 Toán lớp 6 Tập 1:

Vào ngày trang bị Bảy, cô Lan tổ chức cho học viên đi du lịch tham quan Bảo tàng dân tộc bản địa học. Các học sinh đóng tiền toancapba.com vé, từng em một vé. Số chi phí cô Lan thu được từng giờ được ghi lại ở bảng bên.

Xem thêm: Giải bài tập trang 40, 41 chuyên đề toán lớp 10 trang 40 sgk hình học 10

a) Hỏi số tiền để mua một vé (giá vé được tính theo đơn vị chức năng nghìn đồng) rất có thể là bao nhiêu, biết giá bán vé to hơn 2000 đồng?

b) tất cả bao nhiêu học viên tham gia chuyến đi, biết số học viên trong lớp khoảng từ trăng tròn đến 40 người.

Ngày

Số tiền đóng (đồng)

Thứ hai

56 000

Thứ Ba

28 000

Thứ Tư

42 000

Thứ Năm

98 000


Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) vày mỗi em sở hữu một vé cần giá vé tính theo nghìn đồng chính là

ƯC(56 000; 28 000; 42 000; 98 000)

Ta có: 56 000 = 26.53.7

28 000 = 25.53.7

42 000 = 24.3.53.7

98 000 = 24.53.72

Ta thấy 2; 5 với 7 là các thừa số nguyên tố chung của 56 000; 28 000; 42 000; 98 000 . Số mũ nhỏ nhất của 2 là 4, số mũ bé dại nhất của 5 là 3, số mũ nhỏ dại nhất của 7 là 1 nên

ƯCLN (56 000; 28 000; 42 000; 98 000) = 24.53.7 = 14 000

ƯC(56 000; 28 000; 42 000; 98 000) = Ư(14 000)

Do giá chỉ vé tính theo đơn vị nghìn đồng bắt buộc giá vé chỉ hoàn toàn có thể là: 1 000; 2 000; 7 000 đồng.

Mà giá chỉ vé lớn hơn 2000 đồng nên giá vé là 7 000 đồng.

b) Tổng số chi phí cô Lan chiếm được thừ sản phẩm Hai đến thứ Năm là:

56 000 + 28 000 + 42 000 + 98 000 = 224 000 (đồng)

Số học viên tham gia chuyến hành trình là:

224 000 : 7 000 = 32 (học sinh)

Vậy giá vé là 7 000 đồng và có 32 học sinh tham gia chuyến đi.

3. Rút gọn về phân số buổi tối giản

Câu hỏi 4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1:

Phân số

*
sẽ là phân số tối giản chưa? giả dụ chưa, hãy rút gọn về phân số buổi tối giản.

Mua tài khoản tải về Pro để tận hưởng website toancapba.com KHÔNG quảng cáotải File cực nhanh chỉ còn 79.000đ. Tìm hiểu thêm

Giải Toán lớp 6 bài xích 11: Ước chung, cầu chung béo nhất bao hàm đáp án cụ thể cho từng phần, từng bài bác tập vào SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối học thức trang 44, 45, 46, 47, 48. Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, được soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cấp kỹ năng giải Toán 6, từ kia học giỏi môn Toán lớp 6 hơn.


Đồng thời, cũng góp thầy cô lập cập soạn giáo án bài bác 11 Chương II: Tính phân chia hết trong tập hợp các số từ bỏ nhiên. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của toancapba.com:


Giải Toán 6 bài 11: Ước chung, mong chung lớn nhất Kết nối trí thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày phần Câu hỏi
Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Hoạt động
Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Luyện tập cùng vận dụng
Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 48 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường phần Câu hỏi

Câu hỏi 1

Tìm ƯCLN(90, 10).

Gợi ý đáp án:

Vì 90 ⁝ 10 phải ta gồm ƯCLN(90, 10) = 10.

Câu hỏi 2

Tìm ƯCLN(45, 150) biết 45 = 32.5 và 150 = 2.3.52 .

Gợi ý đáp án:

+) Phân tích những số 45, 150 ra thừa số nguyên tố:

45 = 32.5

150 = 2.3.52

+) các thừa số nguyên tố phổ biến là: 3; 5

+) Số mũ nhỏ tuổi nhất của 3 là 1 trong và số mũ bé dại nhất của 5 là một trong những nên

ƯCLN(45, 150) = 3. 5 = 15

Vậy ƯCLN(45, 150) = 3. 5 = 15.

Câu hỏi 3

Biết ƯCLN(75; 105) = 15, hãy search ƯC(75, 105).

Gợi ý đáp án:

Vì ƯCLN(75; 105) = 15 đề xuất ƯC(75, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5; 15

Vậy ƯC(75, 105) = 1; 3; 5; 15.

Câu hỏi 4

Phân số

*
đã là phân số buổi tối giản chưa? trường hợp chưa, hãy rút gọn gàng về phân số về tối giản.

Gợi ý đáp án:


Phân số đã cho chưa về tối giản vị ƯCLN(16,10) = 2

*

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động


Hoạt đụng 1

Tìm những tập hợp Ư(24) với Ư(28).

Gợi ý đáp án:

+) bởi vì 24 phân tách hết cho những số: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Do đó: Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

+) bởi vì 28 phân tách hết cho những số: 1; 2; 4; 7; 14; 28

Do đó: Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Hoạt động 2

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp những số vừa là mong của 24, vừa là cầu của 28. Hãy viết tập hợp

ƯC(24, 28).

Gợi ý đáp án:

Ta có: Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28


Các số vừa là mong của 24, vừa là ước của 28 là: 1; 2; 4.

Vậy ƯC(24; 28) = 1; 2; 4.

Hoạt rượu cồn 3

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28).

Gợi ý đáp án:

Ta có: ƯC(24; 28) = 1; 2; 4

Số lớn nhất trong ƯC(24; 28) là 4.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày Luyện tập cùng vận dụng

Luyện tập 1

Bố tất cả 12 trái bóng màu xanh da trời và 15 quả bóng màu sắc đỏ. Bố ao ước chia số bóng đến ba đồng đội Việt, Hà với Nam đều hệt nhau gồm cả bóng greed color và bóng color đỏ. Hỏi ba có thực hiện được điều đó hay không?

Gợi ý đáp án:

Ta có: 12 ⁝ 3, 15 ⁝ 3 hay 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15)

Nên 3 ∈ ƯC(12; 15) vì thế bố phân chia được số bóng đến ba bằng hữu Việt, Hà với Nam đều giống hệt gồm cả bóng blue color và bóng màu đỏ.

Vậy bố rất có thể thực hiện phép phân chia này.

Vận dụng 1

Tuần này lớp 6A cùng 6B tất cả 40 học sinh nữ cùng 36 học sinh nam được cắt cử đi nhặt nhạnh rác làm cho sạch bờ biển lớn ở địa phương. Nếu chia nhóm làm sao cho số học sinh nam và nữ trong các nhóm cân nhau thì:


a) rất có thể chia được thành từng nào nhóm học sinh?

b) hoàn toàn có thể chia những nhất từng nào nhóm học tập sinh?

Gợi ý đáp án:

a) call x là số nhóm học sinh chia được (x không giống 1)

Khi đó x ∈ ƯC(36; 40)

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40

Vì x khác 1 phải x ∈ 2; 4

b) Số nhóm chia được không ít nhất là ƯCLN(36; 40) = 4

Luyện tập 2

Tìm ƯCLN (36, 84).

Gợi ý đáp án:

36 = 22 .32

84 = 22 .3.7

Ta thấy 2 và 3 là những thừa số nguyên tố chung của 36 cùng 84. Số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 trong nên

ƯCLN(36; 84) = 22 .3 = 12

Vận dụng 2

Một đại hội bộ binh có cha trung đội: trung team I có 24 chiến sĩ, trung team II có 28 chiến sĩ, trung nhóm III gồm 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả cha trung đội cần xếp thành những hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung team bị lẻ hàng. Hỏi rất có thể xếp được nhiều nhất từng nào hàng dọc?

Gợi ý đáp án:

Số sản phẩm dọc những nhất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36)

Ta có:

24 = 23 .3

28 = 22 .7

36 = 22 .32

Ta thấy 2 là vượt số nguyên tố chung của 24; 28 với 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 buộc phải ƯCLN(24; 28; 36) = 4

Vậy rất có thể xếp được 4 sản phẩm dọc

Luyện tập 3

Rút gọn về phân số tối giản: a)

*
b)
*

Gợi ý đáp án:

a)

*
là phân số về tối giản

b)

*
là phân số tối giản

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống trang 48 tập 1

Bài 2.30

Tìm tập phù hợp ước thông thường của: