\( - 3\); \(2z\); \(\dfrac{1}{3}xy + 1\); \( - 10{x^2}yz\); \(\dfrac{4}{{xy}}\); \(5x - \dfrac{z}{2}\); \(1 + \dfrac{1}{y}\)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến

- Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 chân trời sáng tạo trang 11


Các đơn thức là: \( - 3\); \(2z\); \( - 10{x^2}yz\);

Các đa thức là: \( - 3\); \(2z\); \( - 10{x^2}yz\); \(\dfrac{1}{3}xy + 1\); \(5x - \dfrac{z}{2}\)


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Để thu gọn một đa thức, ta nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau và cộng các hạng tử đồng dạng với nhau.

Xem thêm: Toán 10 vecto trong mặt phẳng tọa độ, chữa bài tập sgk toán 10

Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức gọi là bậc của đa thức đó.


a) Ta có:

\(M = x - 3 - 4y + 2x - y\)

\(M = \left( {x + 2x} \right) + \left( { - 4y - y} \right) - 3\)

\(M = 3x - 5y - 3\)

Bậc của đa thức \(M\) là: \(1\)

b) Ta có:

\(N = - {x^2}t + 13{t^3} + x{t^2} + 5{t^3} - 4\)

\(N = \left( {13{t^3} + 5{t^3}} \right) - {x^2}t + x{t^2} - 4\)

\(N = 18{t^3} - {x^2}t + x{t^2} - 4\)

Bậc của đa thức \(N\) là: \(3\)


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.