Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 11,12 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường tập: bài xích 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14. Mang lại phân thức p = x + 1 / x2 - 1. A) Rút gọn phân thức vẫn cho, kí hiệu Q là phân thức cảm nhận b) Tính quý hiếm của p và Q tại x = 11. So sánh haii tác dụng đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 2 trang 11


Bài 6.7 trang 11 SGK Toán 8 tập 2 - liên kết tri thức

Dùng đặc thù cơ bản của phân thức, lý giải vì sao các kết luận sau đúng. 

(a)fracleft( x - 2 ight)^2x^2 - 2 = fracleft( x - 2 ight)^22)

(b)frac1 - x - 5 mx - 1 = fracx - 15 mx - 1)

Phương pháp:

a) Nhân cả tử và chủng loại của phân thức cùng với x – 2

b) Nhân cả tử và mẫu mã của phân thức với -1 

Lời giải

*

Bài 6.8 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - kết nối tri thức


Ta có: 
*
. Vậy đa thức bắt buộc tìm là x – y.

Rút gọn những phân thức sau:

(a)frac5 mx + 1025 mx^2 + 50)

(b)frac45 mxleft( 3 - x ight)15 mxleft( x - 3 ight)^2)

(c)fracleft( x^2 - 1 ight)^2left( x + 1 ight)left( x^3 + 1 ight))

Phương pháp:

Áp dụng nguyên tắc rút gọn gàng hai phân thức

Lời giải:


*

Cho phân thức (P = fracx + 1x^2 - 1)

a) Rút gọn gàng phân thức đang cho, kí hiệu Q là phân thức nhấn được

b) Tính quý giá của phường và Q tại x = 11. đối chiếu haii kết quả đó.

Phương pháp:

Rút gọn gàng phân thức rồi thay hiệu quả x = 11

Lời giải:

*
Ta thấy hai công dụng cùng bằng 
*

Bài 6.11 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - liên kết tri thức

Tìm a làm sao cho hai phân thức sau bởi nhau:

(frac5 mxx + 1) và (fracaxleft( x - 1 ight)left( 1 - x ight)left( x + 1 ight))

 Phương pháp:


Lời giải:

Ta có : 

*
buộc phải để hai phân thức 
*
đều bằng nhau thì 5x = –ax xuất xắc a = –5.

Xem thêm: Trần nhật minh ( toán thầy nhật minh, clb toán bồi dưỡng

Bài 6.12 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - liên kết tri thức


Quy đồng chủng loại thức các phân thức sau:

a) (frac1x^3 - 8) và (frac34 - 2 mx)

b) (fracxx^2 - 1) cùng (frac1x^2 + 2 mx + 1)

 Phương pháp:

- Phân tích mẫu mã của hai phân thức vẫn cho

- search MTC

- kiếm tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức

- Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân thức cùng với nhân tử phụ

Lời giải:

a) MTC: 2(x – 2)(x2 + 2x + 4)

 

*

b) MTC: (x – 1)(x + 1)2

*

Bài 6.13 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - liên kết tri thức

Quy đồng mẫu mã thức những phân thức sau:

a) (frac1x + 2;fracx + 1x^2 - 4 mx + 4;frac52 - x)

b) (frac13 mx + 3y;frac2 mxx^2 - y^2;fracx^2 - xy + y^2x^2 - 2 mxy + y^2)

 Phương pháp:

- Phân tích mẫu mã của nhị phân thức đã cho

- tìm kiếm MTC

- kiếm tìm nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức

- Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân thức cùng với nhân tử phụ

Lời giải:

a) MTC: (x + 2)(x – 2)2

*

b) MTC: 3(x + y)(x – y)2

*

Bài 6.14 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - liên kết tri thức

Cho hai phân thức: (frac9 mx^2 + 3 mx + 127 mx^3 - 1) với (fracx^2 - 4 mx16 - x^2)

Phân tích tử và mẫu mã của phân thức (frac2 mx^2 + 2 mxx^2 - 1) thành nhân tử và tìm những nhân tử thông thường của chúng 

Phương pháp giải:

Thực hiện phân tích cả tử và mẫu mã của phân thức theo phân tích nhiều thức thành nhân tử

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (frac2 mx^2 + 2 mxx^2 - 1 = frac2 mxleft( x + 1 ight)left( x + 1 ight)left( x - 1 ight))

Nhân tử tầm thường là x + 1


Chia cả tử và mẫu mã của phân thức (frac2 mx^2 + 2 mxx^2 - 1) cho các nhân tử chung, ta cảm nhận một phân thức mới bởi phân thức đã mang đến nhưng đơn giản hơn

Phương pháp giải:

Thực hiện rút gọn phân thức

Lời giải chi tiết:

Ta có: (frac2 mx^2 + 2 mxx^2 - 1 = frac2 mxleft( x + 1 ight)left( x + 1 ight)left( x - 1 ight) = frac2 mxx + 1)


Liệu phân thức nào dễ dàng và đơn giản nhưng bởi phân thức (fracx - yx^3 - y^3) không nhỉ?

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm cơ bàn của phân thức

Lời giải chi tiết:

Ta có: (fracx - yx^3 - y^3 = fracx - yleft( x - y ight)left( x^2 + xy + y^2 ight) = frac1x^2 + xy + y^2)


Thực hiện tại rút gọn gàng một phân thức như hình mặt . Hỏi các bạn tròn có tác dụng đúng hay sai/ vì sao?

*

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết rút gọn gàng một phân thức

 

Lời giải đưa ra tiết:

Bạn tròn làm ráng là sai. Vì các bạn bỏ hai số hạng giống nhau của cả tử và chủng loại là 2x chứ chưa hẳn chia mang lại nhân tử chung của cả tử và mẫu.


Tìm a làm thế nào cho hai phân thức sau bằng nhau: (frac m - a mx^2 m - axx^2 - 1) và (frac3 mxx - 1)

Phương pháp giải:

Áp dụng nguyên tắc rút gọn gàng phân thức 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (frac m - a mx^2 m - axx^2 - 1 = frac - aleft( x^2 + x ight)left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) = frac - axleft( x + 1 ight)left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) = frac m - axx - 1)

Để nhì phân thức sau bởi nhau: (frac m - a mx^2 m - axx^2 - 1) với (frac3 mxx - 1) khi và chỉ khi a = -3


HĐ 5


Video lý giải giải


Cho nhị phân thức: (frac12 mx^2 + 2 mx)và (frac13 mx^2 - 6 mx). Phân tích các mẫu thức của nhị phân thức đã đến thành nhân tử

Phương pháp giải:

Phân tích mẫu mã thức của mỗi phân thức theo phân tích nhiều thức thành nhân tử

Lời giải chi tiết:

Ta có: (frac12 mx^2 + 2 mx = frac12 mxleft( x + 1 ight))

(frac13 mx^2 - 6 mx = frac13 mxleft( x - 2 ight))


HĐ 6


Video khuyên bảo giải


Chọn mẫu thức chung (MTC) của hai mẫu mã thức bên trên bàng phương pháp lấy tích của những nhân tử được chọn như sau:

- Nhân tử thông qua số của MTC là tích các nhân tử ngay số ở các mẫu thức của những phân thức đã cho (nếu các nhân tử bằng số ở những mẫu thức là đông đảo số nguyên dương thì nhân tử bằng số ở MTC là BCNN của chúng);

- Với từng lũy thừa của và một biểu thức xuất hiện trong những mẫu thức, ta lựa chọn lũy thừa với số nón cao nhất. 

Phương pháp giải:

Thực hiện theo yêu cầu của đề bài

Lời giải bỏ ra tiết:

Mẫu thức chung: 6x(x+1)(x−2)


HĐ 7


Video khuyên bảo giải


Tìm nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức bằng cách lấy MTC phân chia cho chủng loại thức đó

Phương pháp giải:

Lấy MTC phân tách cho mẫu của mỗi phân thức 

Lời giải bỏ ra tiết:

Nhân tử phụ của 2x2 +2x là 3(x−2)

Nhân tử phụ của 3x2 −6x là 2(x+1)


HĐ 8


Video khuyên bảo giải


Nhân cả tử và chủng loại của từng phân thức đã mang lại với nhân tử phụ tương ứng, ta được các phân thức gồm mẫu thức là MTC đang chọn

Phương pháp giải:

Thực hiện nay theo yêu mong của đề bài

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (frac12 mx^2 + 2 mx = frac12 mxleft( x + 1 ight) = frac3 mxleft( x - 2 ight)6 mxleft( x + 1 ight)left( x - 2 ight))

(frac13 mx^2 - 6 mx = frac13 mxleft( x - 2 ight) = frac2 mxleft( x + 1 ight)6 mxleft( x + 1 ight)left( x - 2 ight))


LT 4


Video gợi ý giải


Quy đồng mẫu thức nhì phân thức (frac13 mx^2 - 3) với (frac1x^3 - 1)

Phương pháp giải:

- Phân tích chủng loại của nhị phân thức đã cho

- tìm MTC

- tìm kiếm nhân tử phụ của mỗi mẫu mã thức

- Nhân cả tử và chủng loại của từng phân thức cùng với nhân tử phụ

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:3x2 −3=3(x2−1)=3(x−1)(x+1)

x3 −1=(x−1)(x2 + x + 1)

MTC= 3(x−1)(x+1)(x2 + x + 1)

Nhân tử phụ của 3x2 − 3 là x2 + x + 1

Nhân tử phụ của x3 − 1 là 3(x+1)

Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng, ta có: 

(frac13 mx^2 - 3 = fracx^2 + x + 13left( x^2 - 1 ight)left( x^2 + x + 1 ight) = fracx^2 + x + 13left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x^2 + x + 1 ight))

(frac1x^3 - 1 = frac3left( x + 1 ight)3left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x^2 + x + 1 ight))


TL


Video khuyên bảo giải


Tròn: hai phân thức (frac5x - 1) với (fracx1 - x) tất cả MTC là x – 1

Vuông: ko đúng, MTC là (x – 1)(1 – x)

Theo em, chúng ta nào chọn MTC hợp lí hơn? do sao?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử và mẫu mã của phân thức (frac5x - 1) với -1 

Lời giải chi tiết:

Ta có: (fracx1 - x = frac - xx - 1)

Hai phân thức (frac5x - 1) với (fracx1 - x) tất cả MTC là x – 1

Bạn Tròn lựa chọn MTC phải chăng hơn.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Kết nối tri thức - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K11 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE

Bài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang lại toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.