( - 3); (2z); (dfrac13xy + 1); ( - 10x^2yz); (dfrac4xy); (5x - dfracz2); (1 + dfrac1y)


Bạn đang xem: Toán lớp 8 trang 11

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ có một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và những biến

- Đa thức là một trong tổng của không ít đơn thức. Mỗi solo thức trong tổng gọi là 1 hạng tử của nhiều thức đó.


Các đối chọi thức là: ( - 3); (2z); ( - 10x^2yz);

Các nhiều thức là: ( - 3); (2z); ( - 10x^2yz); (dfrac13xy + 1); (5x - dfracz2)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group giành cho 2K10 phân chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Xem thêm: Trần nhật minh ( toán thầy nhật minh, clb toán bồi dưỡng

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.

(a)fracleft( x - 2 ight)^3x^2 - 2 = fracleft( x - 2 ight)^22)

(b)frac1 - x - 5 mx - 1 = fracx - 15 mx - 1)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Nhân cả tử và chủng loại của phân thức (fracleft( x - 2 ight)^2x) cùng với x – 2 ta có:

(fracleft( x - 2 ight)^2x = fracleft( x - 2 ight)left( x - 2 ight)^2xleft( x - 2 ight) = fracx^3 - 6 mx^2 + 12 mx - 8xleft( x - 2 ight) = fracleft( x - 2 ight)^3x^2 - 2)

b) Nhân cả tử và chủng loại của phân thức (frac1 - x - 5 mx + 1) cùng với -1 ta được:

(frac1 - x - 5 mx + 1 = fracx - 15 mx - 1)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group giành riêng cho 2K10 phân tách Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.