a) ( left{ matrix2 mx - y = 1 hfill cr x - 2y = - 1 hfill cr ight. ); b) ( left{ matrix2 mx + y = 4 hfill cr - x + y = 1 hfill cr ight. )


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+ Ta biến hóa các hệ phương trình đã mang lại về dạng (left{ eginarrayly = ax + b\y = a"x + b"endarray ight.)

Gọi mặt đường thẳng ((d):y=ax+b ) và con đường thẳng ((d"): y=a"x+b" ). 

+) Vẽ mặt đường thẳng ((d)) và ((d")) biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trên cùng một hệ tọa độ.

Bạn đang xem: Toán lớp 9 trang 11

+) Tìm giao điểm.

+) thử lại tọa độ giao điểm đó vào hệ nhị phương trình ban đầu. Nếu thỏa mãn nhu cầu thì là nghiệm của hệ.


a) Ta có: 

(left{ matrix 2x - y = 1 hfill cr x - 2y = - 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix y = 2x - 1 (d)hfill cr y = dfrac12x + dfrac12 (d") hfill cr ight.)

+) Vẽ ((d)): (y=2x-1)

Cho (x = 0 Rightarrow y = -1), ta được (A(0; -1)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = dfrac12), ta được (Bleft(dfrac12; 0 ight)).

Đường trực tiếp (d) là con đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

+) Vẽ ((d")): (y=dfrac12x+dfrac12)

Cho (x = 0 Rightarrow y = dfrac12), ta được (C left(0; dfrac12 ight)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = -1), ta được (D = (-1; 0)).

Đường trực tiếp (d") là đường thẳng đi qua hai điểm (C, D).

*

+) Quan gần kề hình vẽ, ta thấy hai đường thẳng giảm nhau trên điểm tất cả tọa độ (M( 1, 1)).

Thay (x = 1, y = 1) vào những phương trình của hệ ta được:

(left{ eginarrayl2x - y = 1\x - 2y = - 1endarray ight.)

(Rightarrowleft{ eginarrayl2.1 - 1 = 1\1 - 2.1 = - 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl1 = 1\ - 1 = - 1endarray ight.) (luôn đúng) 

Vậy hệ phương trình gồm một nghiệm ((x; y) = (1; 1)).

b) Ta có:

(left{ matrix 2x + y = 4 hfill cr - x + y = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix y = - 2x + 4 (d) hfill cr y = x + 1 (d") hfill cr ight.)

+) Vẽ ((d)): (y=-2x+4)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 4), ta được (A(0; 4)).

Xem thêm: Toán 10 Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Phải Biết, Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

Cho (y = 0 Rightarrow x = 2), ta được (B(2; 0)).

Đường trực tiếp (d) là mặt đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

Vẽ ((d")): (y=x+1)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 1), ta được (C(0; 1)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = -1), ta được (D(-1; 0)).

Đường trực tiếp (d") là con đường thẳng đi qua hai điểm (C, D).

*

Quan tiếp giáp hình vẽ, ta thấy hai tuyến phố thẳng cắt nhau trên điểm có tọa độ (N(1;2)).

Thay (x = 1, y = 2) vào các phương trình của hệ ta được:

(left{ eginarrayl2x + y = 4\ - x + y = 1endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl2.1 + 2 = 4\ - 1 + 2 = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl4 = 4\1 = 1endarray ight.) (luôn đúng) 

Đáp án bài tập trang 11, 12 SGK Toán 9 Tập 2 - Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn là một trong những tài liệu quý giá giúp học sinh lớp 9 ôn tập và củng cố kiến thức và kỹ năng một giải pháp nhanh chóng, thuận lợi và tác dụng hơn. Tư liệu Giải Toán lớp 9 Hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn đã hướng dẫn chúng ta học sinh giải bài bác tập Toán 9 vào sách giáo khoa theo trang bị tự và chi tiết nhất. Mời chúng ta tham khảo.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bài giải trang 40, 41 SGK Toán 9 là 1 phần quan trọng trong công tác Toán 9 mà những em cần chú ý đặc biệt.

Ngoài nội dung đã học, những em cũng đều có thể sẵn sàng và tò mò phần Giải bài tập trang 68, 69, 70 SGK Toán 9 để hiểu rõ hơn về chương trình Toán 9.

Tài liệu khuyên bảo giải bài tập Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn sẽ được biên soạn và update đầy đủ với mọi loại bài xích trong lịch trình sgk Toán 9 trường đoản cú cơ bản đến nâng cao. Những bài giải bài xích tập trang 11,12 trong sgk Toán lớp 9 được trình bày rõ ràng và chi tiết với nhiều phương pháp giải khác nhau, giúp chúng ta học sinh lớp 9 dễ dãi áp dụng vào quá trình làm bài xích tập Toán của chính mình một cách nhanh lẹ và hiệu quả. Để học tốt môn Toán lớp 9, các chúng ta cũng có thể tham khảo tư liệu giải Toán lớp 9: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn và chăm chỉ rèn luyện, học hành để nắm rõ kiến thức và đạt được công dụng học tốt hơn.

Sau khi xong giải Toán lớp 9: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, bọn họ sẽ thuộc nhau tìm hiểu về biện pháp giải hệ phương trình bằng phương thức thế. Mời chúng ta đọc tham khảo ở nội dung bài viết tiếp theo.

Hướng dẫn giải bài bác tập trang 11, 12 vào SGK Toán 9 Tập 2 ở trong mục giải bài bác tập toán lớp 9. Những em học sinh hoàn toàn có thể xem lại phần Giải bài bác tập trang 7 SGK Toán 9 Tập 2 đã có được giải trong bài trước hoặc xem trước chỉ dẫn để học tốt môn Toán lớp 9 hơn.