Tìm quy luật pháp rồi viết thêm 2 số hạng tiếp theo sau vào dãy số sau:a) 1 ; 4 ; 9; 16 ; 25 ; 36 ; ….a) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 11 ; 16 ; 22 ; …. Search số hạng trang bị 50 của dãy số sau:a) 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13; ….

Bạn đang xem: Toán nâng cao dãy số cách đều


Tìm quy cơ chế rồi viết thêm 2 số hạng tiếp theo vào dãy số sau:

a) 1 ; 4 ; 9; 16 ; 25 ; 36 ; ….

b) 2 ; 12 ; 30 ; 56 ; 90 ; ….

c) 1 ; 5 ; 14 ; 33 ; 72 ; …..


Tìm quy phương pháp rồi viết thêm 3 số hạng tiếp theo sau vào dãy số sau:

a) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 11 ; 16 ; 22 ; ….

b) 2 ; 6; 12 ; đôi mươi ; 30 ; …..

c) 2 ; 3 ; 6 ; 11 ; 18 ; 27 ; …


Tìm số hạng thứ 50 của hàng số sau:

a) 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13; ….

b) 3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; …..


Cho hàng số: 1 ; 7 ; 13 ; 19 ; …

a) Nêu quy lý lẽ của hàng số rồi viết 3 số hạng tiếp theo.

Xem thêm: Đặt biệt danh cho thầy giáo dạy toán là gì, biệt danh mà bạn đặt cho giáo viên dạy toán là gì

b) vào 2 số 1999 với 2001 thì số nào thuộc hàng số? bởi sao?


Cho dãy những số chẵn liên tiếp2; 4; 6; 8; …. Hỏi số 1996 là số hạng thứ mấy của hàng này? giải thích cách tìm.


Cho dãy những số lẻ liên tiếp: 1; 3; 5; 7; …. Hỏi số hạng đồ vật 2007 trong hàng là số nào? phân tích và lý giải cách tìm.


Tính nhanh những tổng sau:

a, 3 + 6 + 9 +... + 147 + 150.

b, 11 + 13 + 15 +... + 1999.

c) 1 + 4 + 9 + 16 + …. + 169


Người ta viết TOÁNTUỔITHƠ thành một dãy, mỗi chữ cái được viết bởi 1 màu theo thứ tự xanh, đỏ, vàng. Hỏi chữ trang bị 2000 là chữ gì, color gì?


Một người viết liên tục nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy CHAMHOCCHAMLAM CHAMHOCCHAMLAM...

a, chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?

b, Nếu người ta đếm được trong dãy tất cả 1200 chữ H thì đếm được từng nào chữ A?

c, Một tín đồ đếm được vào dãy có 1996 chữ C. Hỏi fan đó đếm đúng xuất xắc sai? giải thích tại sao?

d) fan ta tô màu các chữ loại trong hàng đó theo đồ vật tự: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, …. Hỏi chữ cái thứ 2007 trong dãy được tô màu gì?


Trong một kỳ thi gồm 327 sỹ tử dự thi. Hỏi bạn ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số nhằm đánh

số báo danh cho các thí sinh dự thi?


Để đánh số trang một quyển truyện fan ta cần dùng tất cả 1242 chữ số. Hỏi quyển truyện dày bao nhiêu trang?


Trường tè học thành công có 987 học tập sinh. Hỏi để ghi số lắp thêm tự học sinh trường đó tín đồ ta nên dùng từng nào chữ số?


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Tham Gia Group dành cho 2K15 chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Tính cực hiếm của A biết A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996 mang đến tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246Hỏi cần thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A phân tách hết đến 100.


Kiến thức bắt buộc nhớ:

Tổng của hàng số biện pháp đều = (số hạng đầu + số hạng cuối) x số số hạng : 2

Ví dụ 1: Tính quý giá của A biết:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996

Bài giải

Dãy số trên bao gồm số số hạng là

(1996 – 1) : 1 + 1 = 1996 (số hạng)

Giá trị của A là

(1 + 1996) x 1996 : 2 = 1 993 006

Đáp số: 1 993 006

Ví dụ 2: Tính giá trị của B biết:

B = 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 299

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là

(299 – 1) : 2 + 1 = 150 (số hạng)

Giá trị của B là

(1 + 299) x 150 : 2 = 22500

Đáp số: 22500

Bài tập áp dụng:


Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị chức năng để A chia hết đến 100.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group dành riêng cho 2K15 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.