Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Câu 1:(0,5 điểm) hiệu quả của phép tính 3+

*
là:

A.

*
B .

Bạn đang xem: Toán nâng cao giữa kì 1 lớp 5

*
C.
*
D.
*

Câu 2:(0,5 điểm) tư và cha phần năm viết là

A.

*
B. 4 + C. 4 D. 4
*

Câu 3:(1điểm) Trong hội thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở lần bắn thứ tứ sạ thủ đó đề xuất đạt bao nhiêu điểm nhằm qua 4 lần bắn điểm trung bình đạt được là 145.

A.580 điểm B.303 điểm C.293 điểm D.159 điểm

Câu 4:( 1điểm) Tìm một vài có bố chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số chín vào phía bên trái số đó ta được một số lớn vội vàng 26 lần số buộc phải tìm.

Xem thêm: Toán Hình Lớp 12 Trang 25 Sgk Hình Học 12, Giải Bài 2 Trang 25 Sgk Hình Học 12

A. 306 B. 360 C.630 D. 603

Câu 5:(0,5 điểm) search : x 11 +x9 = 400

A. = đôi mươi B. = 200 C. = 10 D. =100

Câu 6:( 0,5 điểm) Tính quý hiếm biểu thức 2 +

*
:

A.

*
B.
*
C.
*
D. 2

Phần 2: Tự luận :(6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính :

*
*
*
*

*
……………… ………………… ………………… …………………

……………… ………………… ………………… …………………

……………… ………………… ………………… …………………

……………… ………………… ………………… …………………

Câu 2:(2 điểm ) Hiện nay trung bình cộng tuổi của bà mẹ và nhỏ là 24 tuổi . Biết 5 năm trước mẹ hơn nhỏ 26 tuổi. Hỏi hiện thời mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2điểm) Tổng nhị số thoải mái và tự nhiên bằng 535. Tìm hai số đó, biết giữa chúng gồm 12 số thoải mái và tự nhiên khác

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................