Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 tổng hợp các đề thi gồm kỹ năng thuộc 03 cuốn sách giáo khoa mới: Kết nối học thức - Chân trời sáng chế - Cánh Diều. Đề thi gồm những bài tập trắc nghiệm với tự luận, giúp các em tự ôn tập, trường đoản cú luyện đề thi tại nhà để nâng cao kỹ năng giải bài xích tập Toán lớp 3 với rèn luyện kỹ năng để sẵn sàng cho kì thi kì 1 lớp 3 bằng lòng đạt công dụng cao nhất. Qua đây, các em cũng trở nên nắm vững vàng được kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa qua. Hãy cùng luyện những Bài tập Toán lớp 3 học tập kỳ 1 chất lượng dưới phía trên nhé!


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 theo Thông tư 27

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 liên kết tri thức3. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 bàn chân trời sáng sủa tạo

Tải ngay bộ đề mới nhất 2022:


1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số trong phạm vi 1 000.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 học kì 1

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải bài toán bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5


Đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần điền vào vị trí trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay thức thì sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Chưng Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác bỏ làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác bỏ Tú có tác dụng được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vào ô trống

Số thích hợp điền vào dấu ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: các số bắt buộc điền vào ô trống thứu tự từ đề nghị sang trái là:

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ bên dưới đây, hình nào sẽ khoanh vào

*
số chấm tròn?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây có mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp lớn vận tải, tất cả 96 xe pháo khách, số xe pháo taxi gấp số xe khách hàng 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có toàn bộ bao nhiêu xe pháo khách với xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho vày hình vẽ sau:


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, > chi tiết đề thi và đáp án: Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều năm 2023-2024 Số 1

1.2. Đề thi Toán học kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 o
C được hiểu là:

A. Năm mươi độ xê

B. Năm mươi năm độ xê

C. Năm lăm độ xê

D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 2. mang đến hình vẽ:

Góc trong hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố năm nay 40 tuổi, tuổi của ba gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn con gà nhà Hòa có 48 con. Người mẹ đã chào bán

*
số con gà. Hỏi bầy gà bên Hòa còn lại bao nhiêu con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con lợn khối lượng 50 kg, con ngỗng nặng trĩu 5 kg. Nhỏ lợn khối lượng gấp con ngỗng chu kỳ là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ dài đoạn thẳng AB là


A. 17 mm

B. 20 mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính cực hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan gần kề hình và trả lời câu hỏi.

Trong hình tứ giác ABCD gồm mấy góc vuông và mấy góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh các góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào chỗ trống

Minh bóng đá lúc …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác chia phần đa số trái sầu riêng kia vào 6 rổ. Hỏi từng rổ tất cả bao nhiêu trái sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: tra cứu số gồm 2 chữ số đông đảo là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 14: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 54 mm : 3 = ….. Mm × 2

b) 1000 g – 700 g + 200 g = ….. G

c) 50ml × 2 + 900ml = …… ml = ….. L

Đáp án phía bên trong file cài đặt về

 1.3. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 3

Câu 1. Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng

a) Số ngay tức khắc trước của số 280 là:

A. 281

B. 279

C. 270

D. 280

b) Số 443 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 400 + 4 + 3

B. 4 + 4 + 3

C. 400 + 40 + 3

D. 40 + 40 + 30

c) Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

2 × 10 = 4 × …….

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

d) trong các hình vẽ sau, mẫu vẽ nào tất cả duy độc nhất vô nhị 1 góc vuông?


A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A với C

Câu 2. Đúng ghi đ, không nên ghi s vào

Quan tiếp giáp hình vẽ sau:

a) cốc nước đá lạnh khoảng 10o
C.

b) Nếu bỏ tiếp vào cốc một số viên đá nữa thì ánh nắng mặt trời của nước tăng lên.

c) giả dụ rót thêm nước lạnh vào cốc thì nhiệt độ của nước trong cốc tăng lên.

d) Dụng cụ dùng để đo ánh sáng của ly nước đá call là cân điện tử.

Câu 3 . Số?

Ước lượng rồi điền số ứng với trọng lượng phù hợp

bài xích 4. Nối (theo mẫu)

Chọn tác dụng đúng với từng phép tính

Câu 5. Tính quý hiếm biểu thức

a) (563+ 126 ) x 2

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 435 : 5 + 582 =

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6. Đặt tính rồi tính

a) 35 × 2

b) 532 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Có hai quả dưa hấu, Quả sản phẩm công nghệ nhất khối lượng 3 kg, quả máy hai nhẹ nhàng hơn quả trước tiên 200g. Hỏi trái đu đủ lắp thêm hai trọng lượng bao nhiêu gam?

Câu 8. một nhóm trồng cây vào 4 ngày đầu, hàng ngày trồng được 125 cây. Ngày sản phẩm năm, đội kia trồng được 145 cây. Hỏi đội đó trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một khía cạnh của hộp giấy (xem hình bên)

Để dán hết những mặt của 10 vỏ hộp giấy, đề xuất … tờ giấy màu

Câu 10. Tìm một vài biết rằng ví như số đó phân chia cho 5, được từng nào nhân cùng với 3 thì được tác dụng là 24.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 54 milimet : 3 = ….. Milimet × 2

b) 1000 g – 700 g + 200 g = ….. G

c) 50ml × 2 + 900ml = …… ml = ….. L

Đáp án phía bên trong file download về

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 kết nối tri thức

2.1. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải bài toán bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ độ.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: có tác dụng quen cùng với hình phẳng và hình khối (điểm ngơi nghỉ giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tức thì sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau bố bốn

B. Sáu trăm ba tư

C. Sáu trăm ba mươi tư

D. Sáu tăm tía mươi bốn

Câu 3. Yêu thương của phép chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một ô tô con có 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như thế có bao nhiêu bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Số như thế nào nhân với cùng 1 cũng bằng chính số đó

B. Số làm sao chia cho một cũng bằng chính số đó

C. Số làm sao nhân cùng với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 phân chia cho số nào cũng bằng bao gồm số đó

Câu 6. Dùng nạm nào tiếp sau đây thường dùng để kiểm tra góc vuông?

A. Ê-ke

B. Cây viết chì

C. Cây bút mực

D. Com-pa

Câu 7. nhiệt độ nào bên dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0o
C

B. 2o
C

C. 100o
C

D. 36o
C

Câu 8. Năm trước, công ty Lan thu hoạch được 123kg thóc. Năm nay, đơn vị Lan thu hoạch được số thóc những gấp gấp đôi năm trước. Như vậy, trong năm này nhà Lan thu hoạch được là:

A. 125kg

B. 323kg

C. 143kg

D. 246kg

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 9. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

d) 1cm 3mm + 23mm = ………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6b) 76 : 4c) 241 × 3d) 963 : 3

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng 30 kg, mỗi bao ngô nặng trĩu 40 kg. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng từng nào ki – lô – gam?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan tiếp giáp hình và trả lời câu hỏi

Có tư ca đựng số lượng nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

b) Ca như thế nào đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

c) Tìm hai ca khác biệt để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………………………

d) sắp đến xếp các ca theo tứ tự đựng ít nước độc nhất vô nhị đến nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 14. Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn trọng điểm O như hình vẽ. Biết AC lâu năm 10 cm. Tính độ dài nửa đường kính của hình tròn.

Đáp án phía trong file cài đặt về

2.2. Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phép phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh nam làm những cái đèn lồng có dạng khối lập phương. Mỗi phương diện dán một tờ giấy màu. Một chiếc đèn lồng như vậy buộc phải dùng số tờ giấy màu sắc là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào sau đây chia miếng bánh thành 5 phần bởi nhau?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu phù hợp để điền vào chỗ trống là:

A. >

B.

a) 348 + 84 : 6

…………………………

…………………………

…………………………

b) 32 + 8 – 18

…………………………

…………………………

…………………………

c) 26 : 2 × 5

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 8. Nối

Chọn số cân phù hợp cho mỗi nhỏ vật

Câu 9. Giải toán

Có nhì xe ô tô chở đoàn khách hàng đi du lịch thăm quan viện bảo tàng. Xe đầu tiên chở 16 người. Xe máy hai chở số người gấp đôi xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được toàn bộ bao nhiêu người?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan gần kề hình dưới đây và điền số yêu thích hợp

Có …… hình tam giác

Câu 11. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền số tương thích vào địa điểm trống:

….. × 5 = 70

48 : …... = 54 : 9

Đáp án phía trong file cài về

2.3. Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phép trừ 420 – 284 là:

A. 163

B. 136

C. 361

D. 316

Câu 2. Kết luận nào dưới đây là đúng khi nói đến số 542?

A. Tích chữ số hàng ngàn và chữ số hàng đơn vị chức năng là 10.

B. Hiệu chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị chức năng là 3.

C. Tổng những chữ số sản phẩm trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng của số 542 là 12.

Câu 3.

Trong vườn đơn vị Mai gồm 16 bé vịt, số nhỏ gà bởi

*
số bé vịt. Hỏi trong vườn bên Mai có tất cả bao nhiêu con vịt và bé gà?

A. 4 con

B. 16 con

C. 12 con

D. 24 con

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích để điền vào vị trí trống là:

A. >

B.

a) 348 + 84 : 6

=………………………..

=………………………..

b) 32 + 8 – 18

=………………………..

=………………………..

c) 3 × 15 : 5

=………………………..

=………………………..

Câu 8. Xuân vẽ một hình tam giác với cha điểm red color (xem hình vẽ). Hỏi sau khi nối những điểm cùng màu, Xuân đếm được bao nhiêu hình tứ giác?

Câu 9. Giải toán

Có nhì xe ô tô chở đoàn khách hàng đi thăm quan và du lịch viện bảo tàng. Xe trước tiên chở 16 người. Xe vật dụng hai chở số người gấp hai xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được toàn bộ bao nhiêu người?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 10.

Trong hình sau đây, tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. Cho hình chữ nhật MNPQ. Điểm F nằm trong lòng đoạn M cùng N. Đoạn MF = 3cm, FN = 2cm, MQ = 4cm. Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bởi bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Tính:

a) 4cm + 6mm = …….. Milimet + 6mm = ……….mm

b) 1l – 200ml – 300ml = ………l – 200ml – 300ml = ………ml

c) 1kg – 600g + 200g = ………..g – 600g + 200g = ……….. G

Đáp án nằm trong file mua về

3. Đề thi Toán lớp 3 học kì một chân trời sáng sủa tạo

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 bàn chân trời trí tuệ sáng tạo năm 2023-2024 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc tổng hợp các dạng bài bác tập toán lớp 3 học tập kỳ 1, giúp những em học viên ôn tập, củng cố, rèn luyện sẵn sàng tốt đến kì thi học tập kì 1 lớp 3.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2024 của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều để giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 học kì 1.


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề CK1 Toán 3 KNTTXem thử Đề CK1 Toán 3 CTSTXem test Đề CK1 Toán 3 CD

Chỉ từ bỏ 150k mua trọn cỗ đề thi Cuối học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có giải thuật chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số tất cả 4 trăm, 2 chục, 9 đối kháng vị là:

A. 429

B. 492

C. 249

D. 294

Câu 2. Giá trị của biểu thức 145 + 784 - 87 là:

A. 732

B. 742

C. 842

D. 832

Câu 3. Đồ đồ trong hình bên gồm dạng khối gì?

*

A. Khối cầu

B. Khối lập phương

C. Khối trụ

D. Khối hộp chữ nhật

Câu 4. 13 số ô vuông là:

*

A. 5 ô vuông

B. 3 ô vuông

C. 6 ô vuông

D. 4 ô vuông

Câu 5. Số trái cherry vội vàng mấy lần số táo?

*

A. 3 lần

B. 1 lần

C. 6 lần

D. 2 lần

Câu 6. Nhiệt độ nào dưới đây tương xứng với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0o
C

B. 2o
C

C. 100o
C

D. 36o
C

Phần 2. Trường đoản cú luận. (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

*

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 157 + 650

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

b) 509 – 397

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

c) 35 × 5

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Xem thêm: Giải bài tập sgk 12 toán - hướng dẫn giải bài tập toán 12 đầy đủ, chính xác

d) 86 : 6

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Câu 9. (2 điểm) bác bỏ Dũng gồm nuôi 120 bé gà. Sau thời điểm bán, số con kê của bác bỏ Dũng giảm sút 4 lần. Hỏi bác bỏ Dũng còn sót lại bao nhiêu nhỏ gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 10. (1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chấm

a) 145 + ………. = 231

b) ………. - 84 = 261

c) 144 : ………. = 3

d) ……….. : 2 = 98

Câu 11. (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm

Hình vẽ bên có:

*

…………. Hình tam giác

…………. Hình tứ giác

Phòng giáo dục và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Gấp 34 lên 5 lần ta được:

A. 39

B. 136

C. 204

D. 170

Câu 2. Nhiệt độ nào tương xứng với hình dưới đây:

*

A. 100 o
C

B. 15 o
C

C. 30o
C

D. 42 o
C

Câu 3. 15 số ong là:

*

A. 3 con

B. 2 con

C. 4 con

D. 5 con

Câu 4. Trong những phép tính dưới đây, phép tính có công dụng lớn nhất:

A. 815 - 309

B. 906 : 3

C. 98 × 7

D. 241 + 357

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có:

*

A. 3 hình chữ nhật

B. 2 hình tam giác

C. 4 hình tứ giác

D. 1 hình vuông

Câu 6. Đàn gà nhà Lan bao gồm 40 con gà mái, số kê trống bằng số gà mái giảm đi 5 lần. Nhà Lan có số gà trống là:

A. 200 con

B. 9 con

C. 45 con

D. 8 con

Phần 2. Trường đoản cú luận. (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Điền lốt >,

a) 140 + 98

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

b) 657 - 157

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

c) 79 × 4

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

d) 351 : 9

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Câu 9. (1 điểm) Tính quý giá của biểu thức:

a) (154 + 46) × 4

= …………………………………….

= …………………………………….

= …………………………………….

b) 872 - (208 : 8)

= …………………………………….

= …………………………………….

= …………………………………….

Câu 10. (2 điểm) bác bỏ Hoa với 350 quả hãng apple ra chợ bán. Sau thời điểm bán, số hãng apple của bác sụt giảm 5 lần số apple ban đầu. Hỏi bác bỏ Hoa sót lại bao nhiêu quả táo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 11. (1 điểm) cho các thẻ số 0, 4, 6.

a) Lập những số có bố chữ số không giống nhau.

………………………………………………………………………………………….

b) trong các số vừa lập, số lớn số 1 là số nào? Số bé nhất là số nào?

………………………………………………………………………………………….

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có kết quả là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp mọi 8 quả cam vào 4 hộp. Mang 3 hộp như vậy có bao nhiêu quả cam?

A. 4 trái cam

B. 5 quả cam

C. 6 quả cam

D. 7 trái cam

Câu 3. một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần nhì viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 cm = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A có 30 học tập sinh tạo thành 5 nhóm. Hỏi từng nhóm bao gồm bao nhiêu học sinh?

A. 5 học sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ tương xứng với phương pháp đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính cực hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn red color dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh da trời dài gấp 3 lần thanh fe sơn color đỏ. Hỏi cả nhì thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?