Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
30 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 của tất cả ba bộ sách Chân trời sáng sủa tạo, kết nối tri thức, Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 3 học tập kì 2.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 kì 2


30 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề CK2 Toán 3 KNTTXem thử Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ từ bỏ 150k cài đặt trọn bộ đề thi Cuối học tập kì 2 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) bản word có giải mã chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây cà phê. Bác bỏ nông dân nói “Nông trại của mình trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi bác bỏ đã có tác dụng tròn số cây coffe đến hàng nào?

A. Hàng solo vị

B. Sản phẩm chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái mũ có mức giá 25 000 đồng, mẫu ô có giá 70 000 đồng. Cái mũ phải chăng hơn mẫu ô từng nào tiền ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng


Câu 3. Cho hình vuông và hình chữ nhật có các kích cỡ như hình vẽ.

*

Diện tích hình vuông …… diện tích s hình chữ nhật.

Từ tương thích để điền vào khu vực chấm là

A. Bằng

B. To hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang gồm 3 cây viết chì, 1 thước kẻ với 1 cây bút mực. Giang nhắm mắt và chọn 2 trong ba vật dụng trên. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 cái cây bút chì

B. Giang có thể lấy được một cái cây viết chì với 1 cái cây bút mực

C. Giang có thể lấy được 2 cái cây viết mực

D. Giang có thể lấy được một bút chì với 1 thước kẻ

Câu 5. Số mập nhất trong những số: 20 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. Trăng tròn 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927


Câu 6. mon nào tiếp sau đây có 31 ngày

A. Mon Hai

B. Tháng Sáu

C. Mon Chín

D. Mon Bảy

Câu 7. Một sợi dây rất dài 30 249 centimet được chia thành 9 đoạn dài bằng nhau. Hỏi từng đoạn dài từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Nối

*

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của các hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ gia đình nào có số lượng gà những nhất?

................................................................................................................

b) Hộ gia đình nào có con số gà ít nhất?

................................................................................................................

c) gia đình bác Hoàng có rất nhiều hơn mái ấm gia đình bác Hùng bao nhiêu con gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự tính xây một ngôi nhà hết 78 000 viên gạch. Chưng Hùng đã tải 3 lần, những lần 18 000 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hùng còn bắt buộc mua từng nào viên gạch nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 1 Tuần 12 Nâng Cao, Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 1 Tuần 12 Cánh Diều

Câu 13. Tìm số có 3 chữ số, hiểu được khi xoá vứt chữ số 7 ở hàng solo vị, ta được số new kém số cần tìm là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Bố mươi sáu nghìn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Tía mươi sáu nghìn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Tía sáu năm hai năm.

D. Cha mươi sáu ngàn năm nhì năm.

Câu 2. Chữ số 7 trong những 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. làm cho tròn số 83 240 đến hàng chục nghìn ta được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. 20 001

Câu 5. tháng nào sau đây có 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Mon Mười hai

C. Tháng cha

D. Tháng Sáu

Câu 6. Cực hiếm của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. Trăng tròn 000

B. 18 233

C. Trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12 cm và chiều rộng lớn 8 cm là:

A. 40 cm

B. Trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – 20 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. Mm

5 l = ……. Ml

5 kg = …….. G

4 km = ……. M

2 000 g = ………. Kg

7 00 cm = ……… m

Câu 11.Số?

*

Diện tích hình vuông ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước khu di tích lịch sử đón 42 300 khách tham quan. Do tác động của dịch Covid – 19, tháng này khách tham quan đã giảm đi 3 lần so với tháng trước. Hỏi số lượng khách mang lại tham quan khu di tích lịch sử trong cả hai tháng là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ cài đặt trứng hết 20 000 đồng cùng đưa cho cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô buôn bán trứng trả lại mẹ 4 tờ tiền. Khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

- Cô bán trứng trả lại người mẹ …... Tờ 5 000 đồng, ….. Tờ đôi mươi 000 đồng với tờ 50 000 đồng.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 chọn lọc, bao gồm đáp án (20 đề)
Trang trước
Trang sau

Để học giỏi Toán lớp 3, phần sau đây liệt kê các Đề kiểm soát Toán lớp 3 học kì 2 gồm những đề kiểm soát giữa kì, cuối kì. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập và đạt tác dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 3.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 8910, 8091, 8190, 8019 là

A. 8910B. 8091

C. 8190D. 8019

Câu 2: Chọn xác minh sai vào các xác minh sau

A. Độ dài nửa đường kính bằng một nửa độ dài mặt đường kính

B. Độ dài con đường kính gấp rất nhiều lần bán kính

C. Độ dài những bán kính không bởi nhau

D. Trọng tâm của hình tròn trụ là trung điểm của con đường kính

Câu 3: Ngày 27 tháng hai năm 2011 là ngày công ty nhật. Hỏi ngày 01 tháng 3 cùng năm là ngày

A. Lắp thêm sáu B. Lắp thêm ba

C. Thứ tư D. Thứ năm

Câu 4: Một cuộn vải dài 84 m, đã cung cấp 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn sót lại bao nhiêu m

A.28 m B. 60 m

C. 24 m D. 56 m

Câu 5: Viết số tương thích vào chỗ chấm: 4396, 4397, ..., 4399

A. 4395 B. 4394

C. 4440 D. 4398

Câu 6: Số nhỏ bé nhất tất cả 3 chữ số khác biệt là

A.100B. 101

C. 102D. 103

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Điền lốt >, Câu123456Đáp án
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng câu trả lời đúng được 0,5 điểm:

a) 2543 99999

e) 43000 = 42000 + 1000 e) 72100 > 72099

Câu 2 (2 điểm):

a.x – 2143 = 4465

x = 4465 + 2143

x = 6608

b.x x 3 = 6963

x = 6963 : 3

x = 2321

Câu 3 (2 điểm):

Với 1 lít xăng, xe hơi chạy được quãng con đường là

100 : 10 = 10 (km)

Khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng mặt đường là

8 x 10 = 80 (km)

Đáp số: 80 km

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé xíu nhất tất cả 4 chữ số thì được hiệu là

A. 98 997B. 98 998

C. 98 999D. 98 987

Câu 2: Viết một số ít có 5 chữ số không giống nhau biết chữ số hàng ngàn gấp 3 lần chữ số sản phẩm chục, còn chữ số hàng trăm bằng 1/4 chữ số hàng đối kháng vị. Số sẽ là

A.29238B. 39134

C. 56228D. 56124

Câu 3: các bạn Hồng làm kết thúc bài toán về đơn vị trong 17 phút. Chúng ta Mai làm hoàn thành bài toán kia trong 1/3 giờ, các bạn Huệ làm dứt bài toán đó trong 1/4 giờ, các bạn Lan làm xong xuôi bài toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm nhanh nhất?

A. Bạn Hồng
B. Chúng ta Lan

C. Bạn Huệ
D. Bạn Mai

Câu 4: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật

*

A.1 hình chữ nhật

B.4 hình chữ nhật

C.5 hình chữ nhật

D.9 hình chữ nhật

Câu 5: 5000 Câu123456Đáp án
ADCDBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a)y : 7 = 1569 : 3

y : 7 = 523

y = 523 x 7

y = 3661

b)y × 6 = 5642 – 3668

y × 6 = 1974

y = 1974 : 6

y = 329

c)y – 2018 = 1023 × 5

y – 2018 = 5115

y = 5115 + 2018

y = 7133

Câu 2 (2 điểm):

8 bao gạo nguyên nặng số kg là

8 x 135 = 1080 (kg)

Cửa sản phẩm có tất cả số kg gạo là

1080 + 35 = 1115 (kg)

Đáp số: 1115 kg

Câu 3 (2 điểm):

Bạn Đào mua 3 quả trứng hết số chi phí là

2000 x 1 + 1000 x 3 + 2 x 500 = 6000 (đồng)

Giá tiền 1 trái trứng là

6000 : 3 = 2000 ( đồng)

Bạn Huệ tải 5 quả trứng thì không còn số tiền là

2000 x 5 = 10000 (đồng)

Ta có

10 000 = 5000 + 2000 + 6 x 500 = 5000 + 2 x 2000 + 2 x 500

Vậy Huệ rất có thể dùng 1 tờ 5000, 1 tờ 2000, 6 tờ 500

Hoặc sử dụng 1 tờ 5000, 2 tờ 2000, 2 tờ 500

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức thì sau số 30014 là:

A. 30013B. 30012

C. 30015 D. 30016

Câu 2: Số “Năm mươi sáu nghìn nhị trăm mười tám” được viết là:

A. 56 281 B. 56 288

C. 56 218 D. 56 118

Câu 3: Một quyển vở giá bán 9000 đồng. Bà bầu mua 3 quyển vở, người mẹ phải trả cô bán sản phẩm số chi phí là:

A. 27000 đồng B. 27 đồng

C. 72000 đồng D. 12000 đồng

Câu 4: Đồng hồ A chỉ mấy giờ?

*

A. 2 giờ 5 phút. B. 2 giờ 10 phút.

C. 2 tiếng đồng hồ 2 phút. D. 1 tiếng 10 phút.

Câu 5: Hiệu của số lớn số 1 có bốn chữ số cùng số bé dại nhất có cha chữ số là:

A. 9899B. 9999

C. 9888D. 8888

Câu 6:

*

Hình trên tất cả số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a.63754 + 25436 b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4 d. 72296 : 7

Câu 2: Điền dấu (, =) thích hợp vào vị trí chấm

a) 9102....9120 b) 1000g ....1kg

7766....7676 1km....850m

Câu 3: gồm 18 bao gạo được xếp phần đa lên 2 xe. Hỏi 5 xe cộ chở như thế được từng nào bao gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp án
CCABAC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a.63754 + 25436 b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4 d. 72296 : 7

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2 (2 điểm):

a) 9102 7676 1km > 850m

Câu 3 (2 điểm):

Số bao gạo được xếp số đông lên mỗi xe là:

18 : 2 = 9 (bao) (1điểm)

Số bao gạo 5 xe cộ chở được là:

9 x 5 = 45 (bao) (1điểm)

Đáp số: 45 bao gạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 5 là

A. 410 B. 500

C. 104 D. 320

Câu 2: Thay những giá trị a, b để được tác dụng đúng: 45a37 > 458b7

A.a = 8, b = 2B. A = 7, b = 1

C. A = 8, b = 6D. A = 8, b = 9

Câu 3: mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác

*

A.5 tam giác, 10 tứ giác

B.10 tam giác, 10 tứ giác

C.10 tam giác, 5 tứ giác

D.5 tam giác, 5 tứ giác

Câu 4: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 20 cm. Diện tích hình vuông đó là

A.35 cm2B. 25 cm2

C. đôi mươi cm2D. 30 cm2

Câu 6: năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn nữa một nửa tuổi anh là 2. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em

A. 3 năm
B. 4 năm

C. 5 năm
D. 7 năm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất

a.37 x 18 – 9 x 14 + 100

b.15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

Câu 2: Có cha bao gạo nặng tổng cộng 131 kg. Biết rằng nếu sản xuất bao thứ nhất 5 kg cùng bao vật dụng hai 8 kilogam thì 3 bao gạo nặng bằng nhau. Hỏi từng bao đựng bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chu vi 72 cm. Nếu sút chiều rộng đi 6cm và không thay đổi chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2. Tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật đó?