Toán Nâng Cao

70 bài toán nâng cao bảng nhân 2 đầy đủ các dạng từ cơ bản đến nâng cao

TUẦN 19:A, Kiến thức cần nhớTổng của nhiều số (nhận biết và biết cách tính tổng của nhiều số)Phép nhân (biết phép nhân là tổng các số hạng bằng nhau và biết cách tính kết quả phép nhân dựa vào phép cộng)Thừa số - Tích (nhận biết và tính tích các thừa số dựa vào phép cộng)Bảng nhân 2 (thuộc bảng, vận dụng vào giải toán, biết đếm thêm 2)Ví dụ 1

Read more
78